Navigation

проф. др Миле Илић
редовни професор

Филозофски факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет-Студијски програм: Учитељски студиј
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Методика разредне наставередовни професорJanuary 25, 2012

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
ИС259Методичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности
МПВ13ИПВИнклузија у предшколском васпитању и образовању
МПД10МТДМетодика васпитања за демократију
МУС07МИСМетодичке иновације у разредној настави српског језика и књижевности
Академске студије првог циклуса
ДИ-07Дидактичке иновације
ЛП124Лијепо писање
МВЗДФЗФМетодика васпитања за демократију
МРС148Методика разредне наставе српског језика и књижевности
МРС148-15Методика разредне наставе српског језика и књижевности
МС148Методика наставе српског језика и књижевности
МС148-10Методика наставе српског језика и књижевности
НС-07Наставни системи
ОШП131-07Основи школске педагогије
ППЕД-07Породична педагогија
ППФ-07Породична педагогија
ППФЗФ-07Породична педагогија
ППФЗФ-15Породична педагогија
ППФЗФ-ПВ1Породична педагогија
ППФЗФ-УПородична педагогија
СОВОРШ-07Структура и организација ВОР-а у школи
УД131Увод у дидактику
УД131-07Увод у дидактику
УМРНСУвод у методику разредне наставе српског језика и књижевности
УПВ122-07Унапређивање породичног васпитања
ЧП147Методика наставе почетног читања и писања

Библиографија

Радови у часописима

  Ефекти рецепције књижевног текста у индивидуализованој и респонсибилној разредној настави

  DOI10.5937/ZRFFP48-19172
  ЧасописЗборник Филозофског факултета у Приштини
  Година2018
  АуториЖелимир Драгић and Миле Илић
  Волумен48
  Број4
  Страна од165
  Страна до183

  The effects of civic education instruction

  ЧасописDidactica Slovenica - Pedagoška obzorja
  Година2018
  АуториLjiljana Jerković, Mile Ilić, and Sanja Josifović-Elezović
  Број3-4
  Страна од55
  Страна до65

  Scientific and methodological soundness of experiments in pedagogical research

  DOI105281
  ЧасописEuropean Journal of Education Studies
  Година2017
  АуториMile Ilić and Љиљана Јерковић
  Волумен3
  Број1
  Страна од112
  Страна до122
  Веб адресаhttp://www.oapub.org/edu

  Рецепција инклузивне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2017
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  ВолуменXXIII
  Број3/4
  Страна од25
  Страна до39

  Грађанско образовање младих и одраслих за активно учешће у формирању мјера јавне политике

  DOI10.7251/NSK1601053I
  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2016
  АуториМиле Илић and Драженко Јоргић
  ВолуменLXXVIII
  Број1-2
  Страна од53
  Страна до64

  Утицај брзине читања на успјех ученика млађег школског узраста из српског језика

  ЧасописУчење и настава
  Година2015
  АуториМиле Илић, Желимир Драгић, and Славиша Јењић
  Број4
  Страна од689
  Страна до704
  Веб адресаwww.klettobrazovanje.org

  Односи у породици и васпитање дјеце

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториМиле Илић
  Страна од149
  Страна до162

  Евалуација инклузивне наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2009
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од21
  Страна до40

  Развијање когнитивних способности ученика у инклузивној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2008
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од5
  Страна до23

  Учење и поучавање у инклузивној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од25
  Страна до47

  Епистемолошке одреднице методике наставе српског језика и књижевности

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2007
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од61
  Страна до67

  Методолошко и стручно-методичко оспособљавање наставника за индивидуализацију учења у инклузивној настави

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2006
  АуториМиле Илић
  Страна од28
  Страна до70

  Планирање ефикасне наставе у обрнутом дизајну

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2005
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од141
  Страна до158

  Слободне валдорфске школе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2004
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од24
  Страна до40

  Унапређивање образовања за демократију и људска права

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2004
  АуториМиле Илић
  Страна од5
  Страна до32

  Педагошки савјетодавни рад у групи спортиста

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2003
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од67
  Страна до86

  Индивидуални савјетодавно-педагошки рад спортског тренера

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2003
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од41
  Страна до62

  Педагошки савјетодавни рад у групи спортиста

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2003
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од67
  Страна до86

  Структура и ток интерактивне лекције у образовању за демократију и људска права

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2002
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од147
  Страна до175

  Породична педагогија - научна дисциплина

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2001
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од21
  Страна до30

  Теоријске основе Школе живота и Квалитетне школе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2001
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од11
  Страна до29

  Методски поступци обраде слова

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година2000
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од70
  Страна до87

  Истраживачко-иновациона настава (почетног) читања и писања

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1999
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од64
  Страна до71

  Од традиционалне до квалитетне школе

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година1998
  АуториМиле Илић
  Број1
  Страна од253
  Страна до264

  Партиципативно-експлоративна едукација будућих наставника

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1998
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од81
  Страна до91

  Допринос српских просвјетитеља унапређивању наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1996
  АуториМиле Илић
  Страна од65
  Страна до77

  Даљи развој педагогије и модернизација универзитетске наставе

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1996
  АуториМиле Илић
  Број3-4
  Страна од293
  Страна до299

  Међузависност теорије и праксе у модерним облицима едукације наставника

  ЧасописПедагошка стварност
  Година1995
  АуториМиле Илић
  Број9-10
  Страна од557
  Страна до564

  Циљ, задаци и садржаји васпитно-образовног рада у условима савремених промјена

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1995
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од3
  Страна до23

  Ефикасност модела комплекснијег рада ученика у основној школи

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1990
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од15
  Страна до26

  Razvojni tokovi i osnovna obilježja vrednovanja rada u školama drugih zemalja

  ЧасописNASTAVA , naučni i stručni i informativni časopis - Banja Luka
  Година1989
  АуториМиле Илић
  Страна од26
  Страна до33

  Испитивање и унапређивања читања

  ЧасописНАСТАВА И ВАСПИТАЊЕ
  Година1989
  АуториМиле Илић
  Страна од311
  Страна до320

  Развој и проблеми педагошке науке у Босни и Херцеговини

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1986
  АуториМиле Илић
  Број1-2
  Страна од3
  Страна до17

  Педагошка функција одјељенског старјешине у моралном развоју ученика

  ЧасописНАША ШКОЛА
  Година1984
  АуториМиле Илић
  Број5-6
  Страна од300
  Страна до311

Радови са скупова

  Инклузивна индивидуално планирана настава у теорији и пракси

  Научни скупЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  ПубликацијаЗборник са Научног скупа НАУКА, НАСТАВА, УЧЕЊЕ - проблеми и перспективе
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  Страна од283
  Страна до302

  Učenik u individualno planiranoj nastavi

  Научни скупX Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života djece i mladih"
  DOIISSN 1986-9886
  ПубликацијаTematski zbornik, I dio, X Međunarodna naučno-stručna konferencija "Unapređenje kvalitete života i mladih", Istanbul, Turska
  Година2019
  АуториЉиљана Јерковић and Mile Ilić
  Страна од173
  Страна до186

  Развој компетенција наставника за индивидуално планирану наставу

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети 2018
  DOI10.725/FLZZB1901283J
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети 2018.
  Година2018
  АуториЉиљана Јерковић and Миле Илић
  Страна од283
  Страна до317

  Рецепција и исходи основношколске наставе

  Научни скупЈезик, култура, образовање
  ПубликацијаНаучни скуп "Језик, култура, образовање"
  Година2018
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од533
  Страна до544

  Изазови педагошке науке и праксе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/BNS1602083N
  ПубликацијаТом II
  Година2016
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од61
  Страна до82

  Eксперимент у дидактичко-методичким истраживањима

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ИСТРАЖИВАЊА У ХУМАНИСТИЧКИМ И ДРУШТВЕНИМ НАУКАМА
  ПубликацијаКњига 16
  Година2015
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић

  Razvoj kritičkog mišljenja učenika recepcijom bajke u razrednoj nastavi

  Научни скупКритичко мишљење-фактор развоја науке и друштва
  ПубликацијаКњига 15
  Година2014
  АуториМиле Илић, Љубомир Милутиновић, and Желимир Драгић
  Страна од255
  Страна до268

  Мисаоно-критичка активизација студената у иновативној настави

  Научни скуп Критичко мишљење - фактор развоја науке и друштва (Бањалучки новембарски сусрети)
  Година2014
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од297
  Страна до308

  Рецепција квалитета универзитетске наставе

  Научни скупКвалитет васпитно-образовног рада (Други Конгрес педагога Републике српске)
  ПубликацијаЗборник радова II "Квалитет васпитно-образовног рада"
  Година2014
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од239
  Страна до258

  Рецепција непосредних чинилаца учитељског студија

  Научни скупНастава и учење – квалитет васпитно oбразовног процеса
  ПубликацијаЗборник радова Настава и учење - квалитет учитељског студија
  Година2013
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од183
  Страна до192

  Конституисање методике грађанског образовања

  Научни скупНАУКА И ТРАДИЦИЈА, Пале
  ПубликацијаЗборник радова Наука и традиција, Том 2/2
  Година2013
  АуториМиле Илић
  Страна од1137
  Страна до1149

  Противрјечности рецепције процеса и исхода универзитетске наставе

  Научни скупВриједности и противурјечја друштвене стварности (Бањалучки новембарски сусрети)
  ПубликацијаЗборник радова Вриједности и противурјечја друштвене стварности, Књига 14. Бања Лука: Филозофски факултет
  Година2013
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од133
  Страна до148

  Научни идентитет методике наставе почетног читања и писања

  Научни скупНаука и идентитет
  ПубликацијаНаука и идентитет, Књига 6/2
  Година2012
  АуториМиле Илић
  Страна од509
  Страна до514

  Противрјечности усвајања знања у настави и хуманизација личности

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети: ДРУШТВО ЗНАЊА И ЛИЧНОСТ: ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ (ДЕ)ХУМАНИЗАЦИЈЕ
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети: ДРУШТВО ЗНАЊА И ЛИЧНОСТ: ПУТЕВИ И СТРАНПУТИЦЕ (ДЕ)ХУМАНИЗАЦИЈЕ
  Година2012
  АуториМиле Илић
  Страна од55
  Страна до67

  Квалитет универзитетске наставе и болоњски процес

  Научни скупКвалитет наставног и научног рада и болоњски процес (Бањалучки новембарски сусрети)
  ПубликацијаБањалучки новембарски сусрети, Зборник радова "Квалитет наставног и научног рада и болоњски процес"
  Година2011
  АуториМиле Илић
  Страна од9
  Страна до44

  Дидактичке основе и васпитне вриједности обраде контраверзних наставних садржаја

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети НАУЧНА И ДУХОВНА УТЕМЕЉЕНОСТ ДРУШТВЕНИХ РЕФОРМИ
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети НАУЧНА И ДУХОВНА УТЕМЕЉЕНОСТ ДРУШТВЕНИХ РЕФОРМИ
  Година2009
  АуториМиле Илић
  Страна од509
  Страна до523

  Евалуација очекиваних исхода интерактивне обуке наставника за савјетодавни педагошки рад са родитељима учеиника

  Научни скупОбразовање и усавршавање наставника -циљеви и задаци васпитно-образовног рада
  ПубликацијаЗборник радова Образовање и усавршавање наставника - Циљеви и задаци васпитно-образовног рада, Универзитет у Крагујевцу и Учитељски факултет у Ужицу
  Година2009
  АуториМиле Илић and Љиљана Јерковић
  Страна од257
  Страна до266

  Развој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању(Уводни реферат)

  Научни скупРазвој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању
  ПубликацијаУ Зборнику радова са Првог конгреса педагога РС-а - Развој педагошке науке и реформске промјене у образовању и васпитању (Том II)
  Година2009
  АуториМиле Илић
  Страна од7
  Страна до51

  Инклузивна школа

  Научни скупБудућа школа, Београд
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Будућа школа I
  Година2009
  АуториМиле Илић
  Страна од445
  Страна до463

  Породичне улоге у педагошкој теорији и пракси

  Научни скупНАУКА И НАША ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа НАУКА И НАША ДРУШТВЕНА СТВАРНОСТ, БАЊА ЛУКА.
  Година2002
  АуториМиле Илић
  Страна од413
  Страна до422

  Značaj obrazovanja u formiranju ekološke svesti – upravljanje otpadom.

  Научни скупSolid waste management strategy in Bosnia and Herzegovina
  Година1999
  АуториНенад Сузић and Mile Ilić
  Страна од161
  Страна до171

  Пелагићев допринос унапређивању наставе

  Научни скупЖивот и дело Васе Пелагића, Српска академија наука и уметности Београд и Академија наука и умјетности РС-а
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Живот и дело Васе Пелагића, Српска академија наука и уметности Београд и Академија наука и умјетности РС-а
  Година1999
  АуториМиле Илић
  Страна од443
  Страна до455

  Koncepcija evaluacije vaspitno-obrazovnog rada

  Научни скупOdgojno-obrazovni sistem u novim prilikama
  Година1990
  АуториМиле Илић
  Страна од361
  Страна до368

Књиге

  Методика почетног читања и писања

  ИздавачComesgrafika, Бања Лука
  ISBN978-99938-59-10-9
  Година2013
  АуториМиле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Школска педагогија

  ИздавачФилозофски факултет у Бањој Луци
  ISBN978-99938-34-76-2
  Година2012
  АуториМиле Илић, Радмила Николић, and Бранко Јовановић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Inkluzivna nastava

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  ISBN978-99938-47-15-1
  Година2012
  АуториМиле Илић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна414

  Metodika građanskog obrazovanja

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i CIVITAS BiH
  ISBN978-99955-59-29-8
  Година2012
  АуториМиле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна274

  Увод у педагогију и дидактику

  ИздавачБања Лука: Comesgrafika
  ISBN978-99938-59-29-1
  Година2011
  АуториДраго Бранковић and Миле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник

  ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ

  ИздавачФилозофски факултет Бања Лука
  ISBN978-99955-59-10-6
  Година2010
  АуториНенад Сузић, Драго Бранковић, Миле Илић, Драженко Јоргић, Бране Микановић, and Бисера Јевтић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна144

  Porodična pedagogija

  ИздавачFilozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci i Nastavnički fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
  ISBN978-99955-59-04-5
  Година2010
  АуториМиле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна446

  Иновације у универзитетској настави

  ИздавачБања Лука: Филозофски факултет
  ISBN99938-34-39-4
  Година2005
  АуториДраго Бранковић, Миле Илић, Ненад Сузић, Светозар Милијевић, Светозар Богојевић, Младен Вилотијевић, and Данимир Мандић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна352

  Иновације у универзитетској настави

  ИздавачФилозофски факултет, Бања Лука
  ISBN99938-34-39-4
  Година2005
  АуториДраго Бранковић, Миле Илић, Ненад Сузић, Светозар Милијевић, Светозар Богојевић, Младен Вилотијевић, and Данимир Мандић
  Тип књигеостале наставне публикације

  Interaktivno učenje IV - Učenje učenja

  ИздавачTT-Centar Banja Luka
  ISBN86-7554-008-6
  Година2004
  АуториНенад Сузић, Drago Branković, Mile Ilić, Петар Стојаковић, Драгана Лукић-Домуз, and Светозар Милијевић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна327

  Pedagogija sporta

  ИздавачCentar za sport, Banja Luka
  ISBN99938-714-1-9
  Година2003
  АуториМиле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна164

  Osnovi pedagogije

  ИздавачComesgrafika, Banja Luka
  ISBN99938-705-6-0
  Година2003
  АуториDrago Branković and Миле Илић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна405

  Responsibilna nastava

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci
  ISBN86-83297-01-2
  Година2002
  АуториМиле Илић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна242

  Настава различитих нивоа сложености

  ИздавачУчитељски факултет Београд
  ISBN60723724
  Година1998
  АуториМиле Илић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна272

  Савремени токови у педагогији

  Издавач"Нови глас", Бања Лука
  ISBN86-7119-024-2
  Година1994
  АуториМиле Илић
  Тип књигенаучна књига