Navigation

доц. др Драгана Благојевић
доцент

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
Катедре
 • Природно-математички факултет-Катедра за аналитичку хемију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Аналитичка хемијадоцентDecember 26, 2019
Аналитичка хемијавиши асистентMarch 06, 2008
Аналитичка хемијавиши асистентDecember 24, 2015

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСФ19АХ2Аналитичка хемија 2
Академске студије првог циклуса
ОСИ18АХАналитичка хемија

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
2Ц16ХЕМ007Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу
2Ц16ХЕМ035Алтернативна горива и мазива
Академске студије првог циклуса
1Ц07ФОС362Општа и анорганска хемија
1Ц07ХОС412Аналитичка хемија 1
1Ц07ХОС413Аналитичка хемија 2
1Ц07ХОС431Методе одвајања и микрометоде
1Ц13ЕОС1081Аналитичка хемија животне средине
1Ц16ХОС1101Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу
1Ц16ХОС412Аналитичка хемија 1
1Ц16ХОС413Аналитичка хемија 2
1Ц19ФНС003Општа и анорганска хе мија

Библиографија

Радови у часописима

  Determining the Content of Silicon Dioxide in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry

  ЧасописIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH E
  Година2019
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Драгана Кешељ, Бранко Шкундрић, Перо Дугић, and Гордана Остојић
  Волумен38
  Број4
  Страна од115
  Страна до125

  Determination of Iron Oxide Content in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry by Pressing: A Comparative Study with Spectrophotometric Method

  DOI10.11648/j.sjc.20180606.12
  ЧасописScience Journal of Chemistry
  Година2018
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Драгана Кешељ, Зоран Обреновић, and Гордана Остојић
  Волумен6
  Број6
  Страна од108
  Страна до114
  Веб адресаhttp://www.sciencepublishinggroup.com/j/sjc

  Determination of Titanium Dioxide Content in Bauxites Using X-ray Fluorescence Spectrometry by Fusion and by Pressing

  DOIhttp://dx.doi.org/10.17344/acsi.2017.4098
  ЧасописActa Chimica Slovenica
  Година2018
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Драгана Кешељ, Гордана Остојић, and Мугдин Имамовић
  Волумен65
  Број2
  Страна од380
  Страна до387
  Веб адресаhttps://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/view/25

  Chemical-minerological characterisation of bauxites from different deposits

  DOI10.7251/COMEN1401084O
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2014
  АуториГордана Остојић, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Драгана Кешељ, and Драгана Благојевић
  ВолуменV
  Број1
  Страна од84
  Страна до94

  Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata

  ЧасописReciklaža i održivi razvoj
  Година2013
  АуториJanko Mikić, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Митар Перушић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић, and Гордана Остојић
  Волумен6
  Број1
  Страна од18
  Страна до25
  Веб адресаwww.ror.tf.bor.ac.rs

  Karakterizacija mineralnih voda Vitiničkog kiseljaka i Kozluka

  DOI10.2298/HEMIND101220017L
  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2011
  АуториДрагица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић, and Драгана Благојевић
  Волумен65
  Број3
  Страна од263
  Страна до270
  Веб адреса http://www.ache.org.rs/HI/

  Stability of tris-1,10-phenanthroline iron (II) complex in different composites

  DOI10.2298/CICEQ100204028L
  ЧасописCHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Година2010
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић, and Зоран Обреновић
  Волумен16
  Број2
  Страна од193
  Страна до198
  Веб адресаwww.ache.org.rs/CICEQ

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2008
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, and Љиљана Вукић
  Волумен62
  Број1
  Страна од25
  Страна до30

Радови са скупова

  Ponašanje cinka u Bayer-ovom procesu proizvodnje glinice

  Научни скупXII савјетовање хемичара и технолога Републике Српске
  ПубликацијаZbornik radova, XII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Teslić
  Година2018
  АуториДрагица Лазић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић, Дијана Дрљача, and Радислав Филиповић
  Страна од230
  Страна до237

  Ponašanje sadržaja natrijuma u hidratu i glinici u procesu proizvodnje glinice "Alumina" po Bayer-ovom postupku

  Научни скупИнжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији
  DOI10.7251/EEMSR15011099L
  ПубликацијаZbornik radova, V međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  Година2017
  АуториДрагица Лазић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић, Радислав Филиповић, and Зоран Обреновић
  Страна од1099
  Страна до1107

  Ponašanje aluminijuma i natrijuma u uslovima luženja boksita različitog kvaliteta

  Научни скупСавремени материјали
  ПубликацијаKnjiga XXXIX, Savremeni materijali, Banja Luka
  Година2017
  АуториСтана Ристановић, Драгица Лазић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић, Славица Сладојевић, and Гордана Остојић
  Страна од291
  Страна до302

  Sinteza vezivih materijala na bazi aluminatnog rastvora proizvodnje glinice

  Научни скупИнжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији
  ПубликацијаZbornik radova, III međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina
  Година2016
  АуториЈанко Микић, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић, and Гордана Остојић
  Страна од552
  Страна до560

  Problematika upravljanja otpadom u fabrici glinice „Birač“ AD iz Zvornika sa komparacijom regulative upravljanja otpadom Republike Srpske i okolnih zemalja

  Научни скупРециклажне технологије и одрживи развој
  ПубликацијаZbornik radova, 7 Simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi razvoj“, Soko Banja
  Година2012
  АуториЈанко Микић, Драгица Лазић, Драгана Кешељ, Гордана Остојић, and Драгана Благојевић
  Страна од76
  Страна до82

  Optimizacija procesa kaustifikacije sode „Filtrata I“ iz procesa proizvodnje zeolita

  Научни скупIX савјетованје хемичара и технолога Републике Српске
  ПубликацијаZbornik radova, IX Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske, Banja Luka
  Година2010
  АуториДрагана Кешељ, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Љубица Васиљевић, and Драгана Благојевић
  Страна од174
  Страна до181

  Promjena sastava mineralne vode Guber-Srebrenica u zavisnosti od vrste ambalaže

  Научни скупСавремени материјали
  ПубликацијаKnjiga XVII, Savremeni materijali, Banja Luka
  Година2010
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Љиљана Вукић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, and Љубица Васиљевић
  Страна од193
  Страна до202

  Ispitivanje kvaliteta mineralnih voda Vitiničkog Kiseljaka

  Научни скуп Инжењерство, материјали и менаџмент у процесној индустрији
  ПубликацијаZbornik radova, I međunarodni kongres “Inženjerstvo, materijali i menandžment u procesnoj industriji, Jahorina
  Година2009
  АуториДрагица Лазић, Никола Дрмоњић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић, Радмила Мацура, and Бранко Шкундрић
  Страна од548
  Страна до551

  Stabilnost ortofenantrolinskog kompleksa gvožđa u različitim kompozitima

  Научни скупСавремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаZbornik radova,VIII Simpozijum s međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Година2009
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић, and Зоран Обреновић
  Страна од81
  Страна до87

  Upravljanje kvalitetom mineralne vode Crni Guber Srebrenica

  Научни скупМајска конференција о стратегијском менаџменту
  ПубликацијаZbornik radova, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zaječar
  Година2009
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љиљана Вукић, Љубица Васиљевић, Радмила Мацура, and Бранко Шкундрић
  Страна од600
  Страна до607

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Научни скупСавремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаZbornik radova, VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Година2007
  АуториДрагана Арежина, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, and Љиљана Вукић
  Страна од168
  Страна до176

  Zavisnost sadržaja α-Al2O3 u glinici od parametara kalcinacije

  Научни скупXLV Саветовање Српског хемијског друштва
  ПубликацијаKnjiga radova, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad
  Година2007
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић, and Драгана Благојевић
  Страна од224
  Страна до227

Остали радови

  Karakterizacija različitih tipova boksita rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

  ИздавачPrirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Година2019
  АуториДрагана Благојевић

  Promjena kvaliteta mineralnih voda Guber-Srebrenica pod različitim uslovima ambalažiranja i skladištenja

  ИздавачTehnološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Година2007
  АуториДрагана Благојевић

Пројекти

Istrazivanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povecanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suse

Project Number1259021
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Biljana Kukavica
ParticipantsSonja Jovanovic-Veljovic
Natasa Lukic
prof. dr Danijela Kondic
doc. dr Dragana Blagojevic
Danijela Kojic
mr Dino Hasanagic
prof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Tanja Trifkovic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-04-01
End of the project2020-04-01
Project value17647.0 БАМ

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksicnih efekata pesticida u humanim eritrocitimau in vitro uslovima

Project Number1259019
СтатусАктиван
Type of projectNacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unitPrirodno-matematicki fakultet
Headprof. dr Biljana Davidovic-Plavsic
Participantsprof. dr Mirjana Zabic
Dragana Malcic Zanic
Aleksandra Kokic Nikolic
prof. dr Zoran Kukric
Natasa Miljus
Natasa Lukic
doc. dr Dragana Blagojevic
mr Sanja Przulj
Srdjan Sabic
Danijela Lukic
Business PartnerMinistarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization2019-04-01
End of the project2020-04-01
Project value5000.0 БАМ