Navigacija

doc. dr Siniša Subotić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Pedagoška i školska psihologija
Datum izbora u zvanje 22. decembar 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

MPD10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
MPS10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
MPS10PSP Psihologija sposobnosti
MPV13PUS Psihologija učenja i stvaralaštva predškolskog djeteta

Filološki fakultet

09SPSIH Psihologija
12SPSIH Psihologija

Prirodno-matematički fakultet

1C07FNS83 Psihologija
1C16HNS83 Psihologija
1C07HNS469 Pedagoška psihologija
1C10TNS992 Psihologija 2
1C07GNS83 Psihologija
1C13BNS83 Psihologija
1C13ENS83 Psihologija
1C09MNS83 Psihologija
1C13GNS83 Psihologija
1C09ENS83 Psihologija
1C07BNS83 Psihologija
1C10TNS990 Psihologija 1
1C07HNS83 Psihologija