Navigacija

Strahinja Dimitrijević
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta psihologija
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PSLIN-07 Psiholingvistika
ERP-07 Etika u radu psihologa
PS1-PPM21O Psihologija pamćenja i mišljenja
EN-07 Eksperimentalni nacrt
KPS-07 Kognitivna psihologija
IPS-07 Istorija psihologije
PS1-EN2I Eksperimentalni nacrt
PS1-UP11-07 Uvod u psihologiju
UPM-07 Učenje, pamćenje i mišljenje
PS1-KP12O Kognitivna psihologija
MPS10VPM Vizuelna pažnja, memorija i mišljenje
PS1-UP11O Uvod u psihologiju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Intuitivna mehanika: Zaključivanje o vertikalnom hicu naviše

  Časopis Psihologijske teme
  Godina 2016
  Autori Milana Damjenić i Strahinja Dimitrijević
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 181
  Strana do 196
  Veb adresa file:///C:/Users/Fujitsu%20User/Downloads/2_Damjenic_i_Dimitrijevic_PT_25_2_2016.PDF

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI 10.2298/PSI1603263S
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević i Sanja Radetić-Lovrić
  Volumen 49
  Broj 3
  Strana od 263
  Strana do 276
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2016/0048-57051603263S.pdf

  Uloga psihologa u prevenciji, dijagnostici i tretmanu Alchajmerove bolesti

  DOI 10.7251/RAD1622911R
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Andrijana Radukić, Strahinja Dimitrijević i Siniša Subotić
  Broj 22
  Strana od 175
  Strana do 202
  Veb adresa http://www.radoviff.org/

  Vizuelna pretraga riječi

  DOI 10.7251/RAD1521001S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2015
  Autori Tanja Šokčević, Strahinja Dimitrijević i Vasilije Gvozdenović
  Volumen 21
  Strana od 11
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.radoviff.org/

  Pismo i leksikalnost kao svojstva vizuelne pretrage reči

  Časopis Radovi
  Godina 2012
  Autori Anita Kovalj, Strahinja Dimitrijević i Vasilije Gvozdenović
  Broj 15
  Strana od 65
  Strana do 84
  Veb adresa http://radoviff.org/fileadmin/radovi/Radovi%2015.pdf

  Kontekst i vrsta riječi kao faktori tačnosti automatske lematizacije

  Časopis Radovi
  Godina 2011
  Autori Strahinja Dimitrijević
  Broj 14
  Strana od 67
  Strana do 87
  Veb adresa http://radoviff.org/fileadmin/radovi/Radovi%2014.pdf

  Stability of the syntagmatic probability distributions

  DOI 10.2298/PSI0901107D
  Časopis PSIHOLOGIJA
  Godina 2009
  Autori Strahinja Dimitrijević, Aleksandar Kostić i Petar Milin
  Volumen 42
  Broj 1
  Strana od 107
  Strana do 120
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0048-5705

  Pol, uzrast i svakodnevna okupljenost porodice kao prediktori adolescentske deidealizacije roditelja

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2003
  Autori Strahinja Dimitrijević
  Broj 6
  Strana od 301
  Strana do 311
  Veb adresa http://radoviff.org/fileadmin/radovi/Radovi%206.pdf

Radovi sa skupova

  THE FACTOR STRUCTURE OF THE PATIENT HEALTH QUESTIONNAIRE (PHQ-9) IN A NON-CLINICAL SAMPLE

  Naučni skup Međunarodna konferencija o društvenom i tehnološkom razvoju 2015
  DOI 10.7251/STED0415020S
  Publikacija STED 2015: Zbornik radova iz psihologije, Godina 4 (Sveska 1), Broj 4
  Godina 2015
  Autori Siniša Subotić, Ivan Knežević, Strahinja Dimitrijević, Dalibor Miholjčić, Savina Šmit, Mirjana Karać i Jelena Mijatović
  Strana od 20
  Strana do 28

  Postoji li veza između socijalno poželjnog odgovaranja i religijskih orijentacija?

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije - Banja Luka 2014
  Publikacija Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014
  Godina 2014
  Autori Siniša Subotić, Ivan Knežević i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 42
  Strana do 42

  Kakva je priroda procesa u zadatku vizuelne pretrage riječi?

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija XIX Naučni skup - Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2013
  Autori Tanja Šokčević, Strahinja Dimitrijević i Vasilije Gvozdenović
  Strana od 12
  Strana do 13
  Veb adresa http://www.empirijskaistrazivanja.org/KnjigaRezimea.aspx

  Oblast imenovanja ćiriličnih i latiničnih reči: novi nalazi

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija XVII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2011
  Autori Dušan Vejnović, Strahinja Dimitrijević i Sunčica Zdravković
  Strana od 44
  Strana do 45
  Veb adresa http://www.empirijskaistrazivanja.org/KnjigaRezimea.aspx

  Pismo kao svojstvo vizuelne pretrage reči

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija XV Naučni skup Empirijska istraživanja u šsihologiji
  Godina 2009
  Autori Anita Kovalj, Strahinja Dimitrijević i Vasilije Gvozdenović
  Strana od 5
  Strana do 5
  Veb adresa http://www.empirijskaistrazivanja.org/KnjigaRezimea.aspx

  Primjena kontekstualnih jezičkih informacija na nivou vrsta riječi u zadatku automatske lematizacije

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija XIV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2008
  Autori Strahinja Dimitrijević, Petar Milin i Aleksandar Kostić
  Strana od 19
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.empirijskaistrazivanja.org/KnjigaRezimea.aspx

  Analiza stabilnosti distribucija zavisnih vjerovatnoća na nivou vrsta riječi

  Naučni skup Psihologija i društvo
  Publikacija Psihologija i društvo
  Godina 2007
  Autori Strahinja Dimitrijević, Petar Milin i Aleksandar Kostić
  Strana od 47
  Strana do 50

  Kako učenici opažaju motivaciju za učenje

  Naučni skup Tradicija i savremenost
  Publikacija Tradicija i savremenost. Banja Luka: Filozofski fakultet
  Godina 2004
  Autori Svetlana Borojević i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 951
  Strana do 967

  Zašto mladi odlaze iz Republike Srpske

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost. III, 2
  Godina 2002
  Autori Jovan Savić i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 351
  Strana do 360

  Struktura slobodnog vremena mladih u Republici Srpskoj

  Naučni skup Nauka i naša društvena stvarnost
  Publikacija Nauka i naša društvena stvarnost. III, 2
  Godina 2002
  Autori Jovan Savić i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 323
  Strana do 350

  Kako motivaciju za učenje vide učenici i nastavnici

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija VII Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 2001
  Autori Jovan Savić, Strahinja Dimitrijević i Vladimir Turjačanin
  Strana od 8
  Strana do 8

  Psihičke ratne traume i postignuće u školi

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija V Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Godina 1999
  Autori Jovan Savić, Milena Kutlača i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 4
  Strana do 4

Ostali radovi

  Batina nije iz raja izašla!

  Godina 2016
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević i Ivan Knežević
  Strana od 87
  Strana do 101
  Veb adresa http://www.zdravodaste.org/?id=73

  Fizičko kažnjavanje djece: nevalidna argumentacija

  Godina 2015
  Autori Siniša Subotić, Strahinja Dimitrijević i Ivan Knežević
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa http://www.zastitimodjecuodnasilja.org/?id=31

  Univerzalne vrijednosti i stilovi života

  Godina 2006
  Autori Jovan Savić i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 135
  Strana do 150

  Regional research on young people – final report conducted in countries and regions of former Yugoslavia

  Godina 2005
  Autori Dragan Popadić, Jovan Savić i Strahinja Dimitrijević

  Mladi o siromaštvu i načinima njegovog prevazilaženja u Republici Srpskoj

  Godina 2005
  Autori Sonja Stančić i Strahinja Dimitrijević
  Veb adresa http://www.zdravodaste.org/?id=10

  Djeca o sebi – istraživanje o položaju djece u porodici, školi i okruženju

  Godina 2005
  Autori Jovan Savić, Strahinja Dimitrijević, Nada Uletilović, Sonja Stančić i Aleksandra Štrbac
  Veb adresa http://www.zdravodaste.org/?id=8

  Problemi i potrebe mladih grada Banjaluka

  Godina 2005
  Autori Ivana Zečević, Strahinja Dimitrijević, Branko Milosavljević i Jovan Savić

  Mladi i toksikomanije opštine Laktaši - sondažno istraživanje

  Opinions and attitudes of young people in the Republic of Srpska (BiH)

  Godina 2003
  Autori Jovan Savić, Branko Milosavljević, Strahinja Dimitrijević, Vladimir Turjačanin, Đorđe Čekrlija i Nada Uletilović

  Warr and values of primary schools pupils

  Godina 2000
  Autori Strahinja Dimitrijević
  Strana od 121
  Strana do 127

  Warr stress and educational achievement

  Godina 2000
  Autori Jovan Savić i Strahinja Dimitrijević
  Strana od 57
  Strana do 65

Knjige

  Otvoreno polje razvoja - Psihosocijalni rad sa djecom i mladima

  Izdavač UG "Zdravo da ste"
  ISBN 978-99976-603-3-6
  Godina 2016
  Autori Strahinja Dimitrijević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 103

  Kreativnost, izgradnja zajednice i razvoj

  Izdavač Filozofski fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99938-34-68-7
  Godina 2007
  Autori Strahinja Dimitrijević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 101