Navigacija

Aleksandar Pajkanović
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2228 Osnovi računarske tehnike
2323 Projektovanje integrisanih kola
2314 Impulsna elektronika
2343 Funkcionalna verifikacija hardvera
2250 Linearna elektronika
2331 RF i mikrotalasna elektronika
2318 Analogna integrisana kola
2273 Digitalna elektronika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Realizacija algoritma za upravljanje invalidskim kolicima pokretima glave

  Naučni skup Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012
  Publikacija Zbornik radova naučno-stručnog Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2012
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić, Željko Ivanović i Mladen Knežić
  Strana od 16
  Strana do 20

  Kontrolisanje robotske ruke pomoću Wiimote kontrolera

  Naučni skup Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2010
  Publikacija Zbornik radova naučno-stručnog Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2010
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić i Mladen Knežić
  Strana od 96
  Strana do 100