Navigacija

Aleksandar Pajkanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2318 Analogna integrisana kola
2314 Impulsna elektronika
2331 RF i mikrotalasna elektronika
2323 Projektovanje integrisanih kola
2273 Digitalna elektronika
2250 Linearna elektronika
2343 Funkcionalna verifikacija hardvera
2228 Osnovi računarske tehnike

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Realizacija algoritma za upravljanje invalidskim kolicima pokretima glave

  Naučni skup Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2012
  Publikacija Zbornik radova naučno-stručnog Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2012
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić, Željko Ivanović i Mladen Knežić
  Strana od 16
  Strana do 20

  Kontrolisanje robotske ruke pomoću Wiimote kontrolera

  Naučni skup Naučno-stručni Simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2010
  Publikacija Zbornik radova naučno-stručnog Simpozijuma INFOTEH-JAHORINA 2010
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Pajkanović, Branko Dokić i Mladen Knežić
  Strana od 96
  Strana do 100