Navigacija

Aleksandar Pajkanović
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 26. novembar 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2343 Funkcionalna verifikacija hardvera
2323 Projektovanje integrisanih kola
2273 Digitalna elektronika
2331 RF i mikrotalasna elektronika
2228 Osnovi računarske tehnike
2250 Linearna elektronika
2318 Analogna integrisana kola
2314 Impulsna elektronika