Navigacija

dr Snježana Hrnčić

Poljoprivredni fakultet

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OZB07ŠIVVL Štetni insekti voćaka i vinove loze
OZB07OEM Opšta entomologija
OZB07ŠIRPB Štetni insekti ratarskih i povrtarskih biljaka
OZB07ŠPB Štetočine poljoprivrednih biljaka

Projekti

Osica šiškarica kestena i potencijalna opasnost po šume kestena u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori

Šume pitomog kestena su ugrožene kako zbog vjekovnog antropogenog uticaja tako i zbog štetnih organizama koji mogu ugroziti proizvodnju i opstanak kestena. Među štetnim organizmima značajno mjesto zauzima osica šiškarica kestena - Dryocosmus kuriphilus Yumatsu...

Broj projekta 8317022
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim dr Snježana Hrnčić
doc. mr Branimir Nježić
mr Zorica Đurić
Nikola Travar
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2016.
Završetak projekta 01.07.2018.
Vrijednost projekta 4400.0 BAM

Zdravstveni status urbanog zelenila na području Banjaluke i Podgorice

Urbano zelenilo, posebno parkovi i drvoredi, ima nezamjenjivu vrijednost za kvalitet života ljudi i jedan je od ključnih faktora funkcionisanja čovjeka u gradu. Korist koju građani nekog grada imaju od urbanog zelenila je višestruka i može biti ekonomska, socijalna i ekološka. Posebno je značajna ekološka koja se prije svega ogleda preko pozitivnog uticaja na kvalitet vazduha i smanjenje buke..

Broj projekta 8317029
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Zorica Đurić
Sunčica Bodružić
mr Biljana Lolić
dr Snježana Hrnčić
Jelena Davidović Gidas
doc. mr Branimir Nježić
prof. dr Duška Delić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2014.
Završetak projekta 01.06.2016.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM