Навигација

Драгица Михаљчић

Референт за књиговодствене послове - II-33
Шумарски факултет
051/464-628
локал107

Пројекти

Мастер план пошумљавања и газдовања шумским културама Републике Српске

Савремени трендови сјеменско-расадничарске производње, пошумљавања и газдовања шумским културама захтијевају веће учешће иновација и примјену нових техничких достигнућа. Основни проблем је неусклађеност производње и потребa (потрошње) за сјеменом и садним материјалом и слабљење отпорности шумских култура. Неки важни елементи (циљеви) газдовања плански нису јасно дефинисани и нису засновани на научним и стручним искуствима...

Број пројекта1251406
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Зоран Говедар
Пројектни тимпроф. др Зоран Маунага
доц. др Данијела Петровић
проф. др Зоран Станивуковић
проф. др Маријана Каповић Соломун
Драгица Михаљчић
проф. др Љиљана Дошеновић
проф. др Југослав Брујић
Бранкица Кајкут
Ђорђије Милановић
доц. др Вања Даничић
доц. др Дане Марчета
др Дражен Миљић
проф. др Мира Милић
доц. др Владимир Ступар
доц. др Владимир Петковић
проф. др Милан Матаруга
доц. др Драган Чомић
проф. др Родољуб Ољача
проф. др Војислав Дукић
Зорана Хркић-Илић, ма
проф. др Жељка Марјановић-Балабан
доц. Бранислав Цвјетковић, ма
проф. др Нада Шуматић
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.06.2019.
Завршетак пројекта01.06.2020.
Вриједност пројекта80000.0 БАМ

Израда запреминских и сортиментних таблица за храст китњак у Републици Српској

У веома широком спектру података о шумском фонду које су потребне за израду планова газдовања посебно су значајне информације о структури дрвне масе у састојинама односно газдинским класама. Посебно су значајни подаци о запреминској и квалитативној структури дрвне масе састојина односно газдинских класа. Метод за утврђивање запреминске и квалитативне структуре је метод запреминских и сортиментих таблица, полазећи од таксационих елемената утврђених премјером шума...

Број пројекта8301413
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални научноистраживачки
Организациона јединицаШумарски факултет
Руководилацпроф. др Војислав Дукић
Пројектни тимдоц. др Владимир Петковић
проф. др Зоран Маунага
др Милорад Даниловић
Драгица Михаљчић
доц. др Дане Марчета
др Дражен Миљић
доц. др Данијела Петровић
Јелена Чучковић, ма
ФинансијерМинистарство пољопривреде,шумарства и водопривреде Републике Српске
Почетак реализације01.02.2017.
Завршетак пројекта31.12.2018.
Вриједност пројекта140000.0 БАМ