Navigation

prof. dr Mira Milić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Šumarski fakultet
051/464-628
lokal 130
Katedre
 • Rudarski fakultet - Katedra za geologiju (inženjerska geologija i geofizika, istraživanje ležišta mineralnih sirovina i rudnička geologija)
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Inženjerska geologija i geofizika redovni profesor December 22, 2011

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
PG Primijenjena geologija
Akademske studije prvog ciklusa
OG07IG Inženjerska geologija
OGD07IGE Inženjerska geologija
OGD09IGE Inženjerska geologija

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ11GEMO Geomorfologija
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07PGEO Petrografija s geologijom
OŠ13PGEO Petrografija sa geologijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primjena mezozojskih krečnjaka Zapadnog dijela Republike Srpske za proizvodnju stočne hrane

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2002
  Autori Mira Milić
  Broj 3
  Strana od 184
  Strana do 190

  Značaj mezozojskih karbonatnih stijena Zapadnog dijela Republike Srpske sa pedološkog aspekta

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2001
  Autori Mira Milić and Mihajlo Marković
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 207
  Strana do 215
  Veb adresa http://www.agroznanje.com

  Istorija Banjalučke tvrđave

  Časopis Građevinski magazin
  Godina 1998
  Autori Mira Milić
  Broj 8
  Strana od 67
  Strana do 70

  Opšte karakteristike dijabaza iz kamenoloma "Trnove" iz okoline Gornjeg Podgradaca

  Časopis ZAPISNICI SRPSKOG GEOLOŠKOG DRUŠTVA
  Godina 1998
  Autori Mira Milić
  Strana od 399
  Strana do 404

  Geološke karakteristike željezno-baritnog ležišta "Vidrenjak" u metalogenetskoj rejonu Ljubije

  Časopis Radovi Geoinstituta
  Godina 1996
  Autori Mira Milić
  Broj 33
  Strana od 213
  Strana do 221

Radovi sa skupova

  ŽIČNI MAGNEZITI U ULTRAMAFITIMA OFIOLITSKE ZONE DINARIDA U ŠIREM PODRUČJU BANJA LUKA

  Naučni skup II Rudarsko-Geološki forum Prijedor 2016
  Publikacija IIRudarsko-Geološki forum Prijedor 2016
  Godina 2016
  Autori Mira Milić
  Strana od 275
  Strana do 282

  Results of river aggregate Banja Luka region for production of concrete

  Naučni skup XVI BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS
  Godina 2015
  Autori Mira Milić
  Strana od 103
  Strana do 107

  Upotreba karbonatnih stijena za proizvodnju agregata za beton sa područja Banje Luke

  Naučni skup Nemetali 2009, VII Međunarodna konferencija
  Godina 2015
  Autori Mira Milić
  Strana od 148
  Strana do 157

  Ležišta mrkog ugljja "Miljevina" kod Foče - geologija i kvalitet

  Naučni skup V Međunarodna konferencija Ugalj 2011
  Godina 2011
  Autori Mira Milić
  Strana od 206
  Strana do 214

  Primjena travertinakao arhitektonsko-graževinskog kamena

  Naučni skup XV Međunarodni naučni skup arhitektura i urbanizam-građevinarstvo-geodezija, Juče, Danas, Sutra
  Godina 2011
  Autori Mira Milić

  Mineraloško-petrološki sastav riječnog agregata i njegova upotreba u graževinarstvu (sa područja Banje Luke)

  Naučni skup IX Međunarodna konferencija o površinskoj ekspolataciji
  Godina 2010
  Autori Mira Milić
  Strana od 143
  Strana do 150

  Fizičko-mehanička svojstva krečnjaka sa nalazišta "Otlović"

  Naučni skup Naučni skup rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Mira Milić
  Strana od 122
  Strana do 129

  Geološka građa i prijena karbonata sa područja Banja Luke za proizvodnju tehničkog kamena

  Naučni skup Resursi Republike Srpske, knjiga VII
  Godina 2008
  Autori Mira Milić
  Strana od 387
  Strana do 411

  Ležišta uglja "Ramadanovac" kod Banje Luke

  Naučni skup VI Međunarodna konferencija Ugalj 2008
  Godina 2008
  Autori Mira Milić
  Strana od 330
  Strana do 338

  Upotreba karbonata sa nalazišta "Planina" za proizvodnju tehničkog kamena

  Naučni skup Nemetali 2007, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji
  Godina 2007
  Autori Mira Milić
  Strana od 165
  Strana do 172

  Magneyitno područje Teslića u ultramafitnoj zoni Dinarida

  Naučni skup Nemetali 2007, VIII Međunarodna konferencija o površinskoj eksploataciji
  Godina 2007
  Autori Mira Milić
  Strana od 157
  Strana do 165

  Ležišta krečnjaka "Otlovići" kod Kneževa - geologija i kvalitet

  Naučni skup Nemetali 2006, VII Međunarodna konferencija
  Godina 2006
  Autori Mira Milić
  Strana od 240
  Strana do 244

  Žični magneziti u ultramafitima ofiolitske zone Dinarida u području Banja Luka - Prnjavor

  Naučni skup VII Međunarodna konferencija
  Godina 2006
  Autori Mira Milić
  Strana od 244
  Strana do 252

  Aspekti primjene dijabaza kamenolova "Trnove" iz Gornjih Podgradaca (kod Gradiške)

  Naučni skup Međunarodno savjetovanje o površinskoj ekspoataciji i preradi glina
  Godina 2005
  Autori Mira Milić
  Strana od 145
  Strana do 151

  Primjena kamena u građenju tvrđave "Kastel" u Banjoj Luci

  Naučni skup V Međunarodna izložba i savjetovanje Kamen 2004
  Godina 2004
  Autori Mira Milić
  Strana od 128
  Strana do 132

  Fizičko-mehanička svojstva krečnjaka sa nalazišta "Jasenov Do" ("Švrakava") kod Banjaluke

  Naučni skup V Međunarodna izložba i savjetovanje Kamen 2004
  Godina 2004
  Autori Mira Milić
  Strana od 120
  Strana do 127

  Biološko tehnička sanacija kamenoloma Republici Srpskoj sa aspekta zaštite životne sredine

  Naučni skup III Međunarodna izložba i savjetovanje Kamen 2002
  Godina 2002
  Autori Mira Milić and Veljko Đukić
  Strana od 283
  Strana do 286

  Uticaj kamenoloma na kvalitet podzemne vode

  Naučni skup III Međunarodna izložba i savjetovanje Kamen 2002
  Godina 2002
  Autori Veljko Đukić and Mira Milić
  Strana od 278
  Strana do 282

  Moućnost primjene krečnjaka "Derviš-Kula" - Novi Grad kao građevinskog i arhitektonskog kamena

  Naučni skup II Međunarodna izložba i savjerovanje Kamen 2001
  Godina 2001
  Autori Mira Milić
  Strana od 191
  Strana do 204

  Geološke karakteristike krečnjaka sa podučja Banjaluke

  Naučni skup 13. Kongres geologa Jugoslavije
  Publikacija Regionalna geologija, stratigrafija i paleontologija, knjiga II
  Godina 1998
  Autori Mira Milić and Srđan Rajak
  Strana od 345
  Strana do 363

Knjige

  Karbonatne stijene ѕapadnog dijela Republike Srpske kao sirovine ѕa građevinarstvo i industriju

  Izdavač Univerѕitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978-99938-56-14-6
  Godina 2009
  Autori Mira Milić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 252

  Osnovi minerologije i petrografije

  Izdavač Univerѕitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 978--99938-56-10-8
  Godina 2008
  Autori Mira Milić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 215

  Osnovi minerologije i petrografije

  Izdavač Univerѕitet u Banjoj Luci, Šumarski fakultet
  ISBN 99938-56-01-0
  Godina 2005
  Autori Mira Milić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 207

Projekti

Master plan posumljavanja i gazdovanja sumskim kulturama Republike Srpske