Navigacija

prof. dr Nikola Poplašen
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-006
lokal 416
Katedre
  • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Politikologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Politička teorija redovni profesor 24. maj 2000.
Politička filozofija docent 2. jul 1987.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
Ž-27 Antropologija
Ž-29 Javno mnjenje
N-39 Javno mnjenje
NOV-55 Antropologija
NOV-59 Političko javno mnjenje
P-26 Politička antropologija
P-45 Političko javno mnjenje
PN-31 Politička antropologija
PN-51 Političko javno mnjenje
S-1 Uvod u političke nauke
SR-1 Uvod u političke nauke
SR1-1 Uvod u političke nauke
Akademske studije trećeg ciklusa
DRDN-P-7 (Dez)integrativni procesi u Jugoistočnoj Evropi