Navigation

prof. dr Adriana Arbutina
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za ortopediju vilica
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ortopedija vilica vanredni profesor October 27, 2022
Ortopedija vilica docent January 25, 2018

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18DF Dentalna fotografija
ISDM18KIDM Klinička istraživanja u dentalnoj medicini
ISDM18MDM Menadžment u dentalnoj medicini
ISDM18NM Nanomaterijali
ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07MS Menadžment u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica
ISS07POT Predhirurška ortodontska terapija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluation of enamel surface using EDI and ESRS index after removal of the fixed orthodontic appliance

  DOI DOI 10.7251/COMEN2201066A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2022
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, Irena Kuzmanović Radman, and Đorđe Mirjanić
  Volumen 13
  Broj 1
  Strana od 66
  Strana do 73

  Ekspresija fibronektina u pulpi zuba pacova intoksikovanih olovom sa ekperimentalno izazvanim dijabetesom melitusom

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SARH191022102K
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2021
  Autori Irena Kuzmanović Radman, Aleksandra Đeri, Radoslav Gajanin, Adriana Arbutina, Renata Josipović, and Slavoljub Živković
  Volumen 149
  Broj 3-4
  Strana od 136
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2021/0370-81792000102K.pdf

  Primena CBCT u proceni udaljenosti kanala korenova drugih donjih premolara prvi drugih molara od mandibularnog kanala

  DOI DOI: 10.2298/SGS2103122D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Brestovac, Sanja Subotić, Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina, and Saša Marin
  Volumen 68
  Broj 3
  Strana od 122
  Strana do 130
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0039-17432103122Q

  Fotogrametrijska analiza zatvaranja postekstrakcionog prostora

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2102059U
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Tijana Adamović, and Igor Đukić
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0039-1743/2021/0039-17432102059U.pdf

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

  Primjena CBCT-A u određivanju radne dužine kanala korijena zuba

  DOI 10.2478/sdj-2019-0006
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović-Radman, Miloš Čavić, Ilija Vujaković, Adriana Arbutina, Teodora Uzelac, Marko Uzelac, and Dragana Jović
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65
  Veb adresa https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0039-17431902057Q

  Primena CBCT-a u određivanju radne dužine kanala korena zuba

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2019-0006
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, Miloš Čavić, Ilija Vujaković, Adriana Arbutina, Teodora Uzelac, Marko Uzelac, and Dragana Jović
  Volumen 66
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 65

  A novel method of photogrammetry measurements of study models in orthodontics

  DOI 10.2298/SARH180419074A
  Časopis Serbian Archives of medicine
  Godina 2019
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/onlinefirst/074-18OlF-v1.pdf

  Photogrammetry based space analysis measurements in orthodontic diagnosis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0008
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-2/sdj-2018-0008/sdj-2018-0008.pdf

  Lead concentration in hard dental tissues – SEM/EDS analysis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0002
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Adriana Arbutina, Renata Josipović, and Aleksandra Đeri
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 14
  Strana do 21
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0002/sdj-2018-0002.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman, and Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, and Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASTOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE

  DOI 10.7251/COMEN1802153U
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, and Vladan Mirjanić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 153
  Strana do 158
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/6-Umicevic.pdf

  ASSESSMENT OF ENAMEL SURFACE AFTER APPLICATION OF TUNGSTEN CARBIDE BUR FOR RESIDUAL ADHESIVE REMOVAL

  DOI 10.7251/COMEN1802137A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 137
  Strana do 143
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/4-Arbutina.pdf

  Examination of postextraction space closure speed using elastic chains and NiTi closed coil springs

  DOI 10.2478/sdj-2018-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, and Adriana Arbutina
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 179
  Strana do 186
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-1743/2018/0039-17431804179U.pdf

  ANALYSIS OF MASS PORTIONS OF BIOGENIC ELEMENTS IN DENTAL TISSUE

  DOI DOI 10.7251/COMEN1802144K
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Nataša Trtić, and Vladan Mirjanić
  Volumen IX−2
  Broj IX−2
  Strana od 144
  Strana do 152

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, and Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Analiza mikrobiološkog statusa dubokih karijesnih lezija

  DOI 10.1515/sdj-2016-0001
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, and Jelena Milašin
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 14

  Zastupljenost bakterije Aggregatibacter actinomycetemcomitanc u dubokim karijesnim lezijama

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Jelena Milašin, and Ljiljana Amidžić
  Volumen 63
  Broj 4
  Strana od 176
  Strana do 182

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović, and Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

  Changes on dental enamel after acid etching

  DOI 10.7251/COMEN1602185M
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2016
  Autori Vladan Mirjanić, Đorđe Mirjanić, and Adriana Arbutina
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 185
  Strana do 189

  POTREBA ZA ORTODONTSKOM TERAPIJOM KOD DECE UZRASTA 11 DO 13 GODINA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.1515/sdj-2016-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, and Adriana Arbutina
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Ispitivanje mikropropustljivosti tečnih kompozitnih materijala u restauraciji kaviteta V klase

  DOI 10.2298/SGS1402075J
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Ognjenka Janković, Radmila Arbutina, Nataša Knežević, and Adriana Arbutina
  Volumen 61
  Broj 2
  Strana od 75
  Strana do 83
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Klinička ispitivanja indirektnog prekrivanja pulpe različitim preparatima na bazi kalcijum hidroksida

  DOI 10.2298/SGS1401030K
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Adriana Arbutina, Ognjenka Janković, Renata Josipović, and Nataša Knežević
  Volumen 61
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36
  Veb adresa www.stomglas.org.rs

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  DOI 10.5937/gads1247041A
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, and Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247041A

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  DOI 10.5937/gads1247017U
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, and Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247017U

Radovi sa skupova

  Uticaj diabetes mellitusa na morfološke promjene u pulpi

  Naučni skup V Kongres stomatologa BIH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Ognjenka Janković, Adriana Arbutina, and Valentina Veselinović

  PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE I NANOMATERIJALA U UNAPREĐENJU KARAKTERISTIKA ORTODONTSKIH ŽICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Valentina Veselinović, and Rebeka Rudolf
  Strana od 343
  Strana do 354

  POBOLJŠANJE OSOBINA ORTODONTSKIH BRAVICA PRIMJENOM NANOTEHNOLOGIJE I NANOČESTICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Rebeka Rudolf, Valentina Veselinović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 277
  Strana do 288

  Uticaj razlićitih tehnika polimerizacije na kvalitet kompozitnih ispuna

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 419

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal.

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, and Vladan Mirjanić
  Strana od 421
  Strana do 430

  Frequency of Infrabony Distal Defects of the Third Molars

  Naučni skup 21th BaSS Congress
  Godina 2016
  Autori Saša Marin, Verica Pavlić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Mario Mizdarić, and Srecko Selakovic
  Strana od 247

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić, and Saša Marin
  Strana od 76
  Strana do 76

  Erozivni potencijal bijelog vina na površinu gleđi:In vitro studija skening elektronskom mikroskopijom

  Naučni skup Savremeni materijali 2015
  Godina 2015
  Autori Radmila Arbutina, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, R Knežević, and Adriana Arbutina
  Strana od 733
  Strana do 744

  Clinical studies indirect pupl capping medicaments based on Ca(OH)2

  Naučni skup 19th Congress of the BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY - Bass
  Godina 2014
  Autori Irena Kuzmanović-Radman, Aleksandra Đeri, Sandra Tepić, Diana Baštinac, and Adriana Arbutina
  Strana od 247

  Uticaj oralnih antiseptika Elmeksa i Listerina na dentalni plak

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2014
  Autori Tijana Adamović, Jovana Lovric, Jana Ilić, and Adriana Arbutina
  Strana od 717
  Strana do 726

  Efficacy of oral antiseptics Elmex and Listerine on the dental plaque.

  Naučni skup contemporary materials 2014
  Godina 2014
  Autori Tijana Adamović, Jovana Stojičić, Jana Ilić, and Adriana Arbutina

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin, and Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Specifičnosti i ograničenja ortodontske terapije kod odraslih

  Naučni skup Simpozijum stomatologa Vojvodine 2011
  Publikacija Zbornik radova drugog Simpozijima stomatologa Vojvodine (2011)
  Godina 2011
  Autori Slobodan Čupić, Vladan Mirjanić, and Adriana Arbutina
  Strana od 54
  Strana do 55

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina, and Mirjana Davidović-Umićević

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, and Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

  NEOPHODNA SVOJSTVA MATERIJALA ZA DOBIJANJE STUDIJSKIH I RADNIH MODELA U ORTODONCIJI

  Naučni skup Savremeni materijali 2010
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 663

  Neophodna svojstva materijala za dobijanje radnih modela u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali, ANURS
  Godina 2010
  Autori A Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Zoran Vukić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 651
  Strana do 662

  Osobine otisnih materijala u ortodonciji

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2009
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Saša Marin, and Vladan Mirjanić
  Strana od 621
  Strana do 629

Ostali radovi

  Uticaj prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi

  Mikroskopske i nanoskopske tehnike ispitivanja površinske strukture i oštećenja zubne gleđi

  Mogućnost korekcije recidiva nakon ortodontske terapije pomoću orto-folija

  Ispitivanje površine gleđi nakon uklanjanja fiksnih ortodontskih aparata

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina
  Strana od 1
  Strana do 118

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Istraživanje sagitalne i transverzalne razvijenosti zubnih lukova kod populacije Republike Srpske i izrada biometrijskih normi

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina
  Strana od 1
  Strana do 91

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

Knjige

  Duboki karijes i reaktivna odontogeneza

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-47-9
  Godina 2019
  Autori Aleksandra Đeri, Irena Kuzmanović Radman, and Adriana Arbutina
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 296

Projekti

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za odredjivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Project Number 1257019
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vladan Mirjanic
Participants doc. dr Marijana Arapovic-Savic
prof. dr Adriana Arbutina
doc. mr Mirjana Umicevic-Davidovic
prof. dr Branislav Glisic
Ljiljana Josipovic
dr Nenad Nedeljkovic
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Primjena prvog naprednog PLANMECA ROMEXIS SOFTVER-a za 3D dizajniranje endodontskog lijecenja zuba

Project Number 1257012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Lana Nezic
Participants prof. dr Adriana Arbutina
Teodora Uzelac
prof. dr Slavoljub Zivkovic
prof. dr Irena Kuzmanovic Radman
doc. dr Ognjenka Jankovic
prof. dr Aleksandra Djeri
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-07-01
End of the project 2019-07-01
Project value 28500.0 BAM

Razvoj NiTi zica u ortodontske svrhe

Project Number 8300739
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Valentina Veselinovic
Participants prof. dr Adriana Arbutina
doc. mr Aleksandra Radulovic
doc. mr Mirjana Umicevic-Davidovic
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-12-01
Project value 2200.0 BAM