Navigation

mr Mirjana Umićević-Davidović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za ortopediju vilica
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ortopedija vilica viši asistent October 31, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18MDM Menadžment u dentalnoj medicini
ISDM18NM Nanomaterijali
ISS07KIS Klinička istraživanja u stomatologiji
ISS07MS Menadžment u stomatologiji
ISS07OHV Ortopedija vilica

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluation of enamel surface after bracket debonding and adhesive removal with six different methods

  DOI https://doi.org/10.2298/SARH190305008A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2020
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović Radman, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Broj 00
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2020%20OnLine-First/0370-81792000008A.pdf

  A novel method of photogrammetry measurements of study models in orthodontics

  DOI 10.2298/SARH180419074A
  Časopis Serbian Archives of medicine
  Godina 2019
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Strana od 1
  Strana do 21
  Veb adresa http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/onlinefirst/074-18OlF-v1.pdf

  Photogrammetry based space analysis measurements in orthodontic diagnosis

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0008
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Nenad Nedeljković, and Branislav Glišić
  Volumen 65
  Broj 2
  Strana od 78
  Strana do 88
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-2/sdj-2018-0008/sdj-2018-0008.pdf

  Evaluation of Adhesive Remnant Index after metal brackets removal using AutoCAD software

  DOI DOI: 10.2478/sdj-2018-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Irena Kuzmanović-Radman, and Saša Marin
  Volumen 64
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 31
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sdj.2018.65.issue-1/sdj-2018-0003/sdj-2018-0003.pdf

  A SYSTEM FOR MEASUREMENTS OF 3D SCANNED ORTHODONTIC STUDY MODELS

  DOI 10.7251/COMEN1702172A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mihajlo Savić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, and Vladan Mirjanić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 172
  Strana do 179
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/8_2/8-Marijana_Arapovic.pdf

  EXAMINATION OF ORTHODONTIC ELASTOMERIC CHAINS AND NiTi CLOSED COIL SPRING FORCE DURING POSTEXTRACTION SPACE CLOSURE

  DOI 10.7251/COMEN1802153U
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, and Vladan Mirjanić
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 153
  Strana do 158
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/6-Umicevic.pdf

  ASSESSMENT OF ENAMEL SURFACE AFTER APPLICATION OF TUNGSTEN CARBIDE BUR FOR RESIDUAL ADHESIVE REMOVAL

  DOI 10.7251/COMEN1802137A
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Vladan Mirjanić, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 19
  Broj 2
  Strana od 137
  Strana do 143
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info/sajt/doc/file/casopisi/9_2/4-Arbutina.pdf

  Examination of postextraction space closure speed using elastic chains and NiTi closed coil springs

  DOI 10.2478/sdj-2018-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, and Adriana Arbutina
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 179
  Strana do 186
  Veb adresa https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0039-1743/2018/0039-17431804179U.pdf

  Automatsko određivanje linearnih veličina lica uz pomoć računara

  DOI 10.1515/sdj-2016-0007
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, and Mihajlo Savić
  Volumen 63
  Broj 2
  Strana od 66
  Strana do 73

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović, and Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

  POTREBA ZA ORTODONTSKOM TERAPIJOM KOD DECE UZRASTA 11 DO 13 GODINA U REPUBLICI SRPSKOJ

  DOI 10.1515/sdj-2016-0003
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2016
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, and Adriana Arbutina
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 22
  Strana do 28

  Primena Švarcove analize u ortodontskoj dijagnostici kod ispitanika Republike Srpske

  DOI 10.1515/sdj-2015-0017
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2015
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, and Irena Kuzmanović-Radman
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 166
  Strana do 173
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2612609&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D12609

  Tip i razvijenost zubnih lukova kod ispitanika sa I klasom dentoalveolarnih odnosa

  DOI 10.5937/gads1247041A
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Adriana Arbutina, Slobodan Cupic, Mirjana Davidović-Umićević, Marijana Arapović-Savić, and Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 41
  Strana do 50
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247041A

  Procena veličine neizniklih stalnih očnjaka i premolara u mešovitoj denticiji

  DOI 10.5937/gads1247017U
  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, and Saša Marin
  Volumen 47
  Strana od 17
  Strana do 25
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=1820-79361247017U

Radovi sa skupova

  PRIMJENA NANOTEHNOLOGIJE I NANOMATERIJALA U UNAPREĐENJU KARAKTERISTIKA ORTODONTSKIH ŽICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Valentina Veselinović, and Rebeka Rudolf
  Strana od 343
  Strana do 354

  POBOLJŠANJE OSOBINA ORTODONTSKIH BRAVICA PRIMJENOM NANOTEHNOLOGIJE I NANOČESTICA

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2018
  Autori Adriana Arbutina, Rebeka Rudolf, Valentina Veselinović, Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, and Vladan Mirjanić
  Strana od 277
  Strana do 288

  Uticaj razlićitih tehnika polimerizacije na kvalitet kompozitnih ispuna

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 419

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, and Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Evaluation of residual adhesive after orthodontic bracket removal.

  Naučni skup Contemporary materials
  Godina 2017
  Autori Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Mirjana Umićević-Davidović, Saša Marin, Irena Kuzmanović-Radman, Ognjenka Janković, and Vladan Mirjanić
  Strana od 421
  Strana do 430

  Frequency of Infrabony Distal Defects of the Third Molars

  Naučni skup 21th BaSS Congress
  Godina 2016
  Autori Saša Marin, Verica Pavlić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević, Mario Mizdarić, and Srecko Selakovic
  Strana od 247

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić, and Saša Marin
  Strana od 76
  Strana do 76

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin, and Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina, and Mirjana Davidović-Umićević

  Svojstva materijala za izradu ortodonskih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, ANURS
  Publikacija Savremeni materijali,ANURS
  Godina 2011
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Vladan Mirjanić, and Zoran Vukić
  Strana od 439
  Strana do 450

Ostali radovi

  Uticaj prirodnih zaslađivača u zaštiti zubne gleđi

  Mikroskopske i nanoskopske tehnike ispitivanja površinske strukture i oštećenja zubne gleđi

  Mogućnost korekcije recidiva nakon ortodontske terapije pomoću orto-folija

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze

  Prevalence of malocclusions in relation to gender in Banja Luka municipality

Projekti

Primjena okluzalnog indeksa i fotogrametrijske analize za odredjivanje potrebe za ortodontskom terapijom

Project Number 1257019
Status Aktivan
Type of project Medjunarodni naucnoistrazivacki - Ostali
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Vladan Mirjanic
Participants doc. dr Adriana Arbutina
prof. dr Branislav Glisic
dr Nenad Nedeljkovic
mr Mirjana Umicevic-Davidovic
doc. dr Marijana Arapovic-Savic
Ljiljana Josipovic
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2020-12-31
Project value 10000.0 BAM

Razvoj NiTi zica u ortodontske svrhe

Project Number 8300739
Status Neaktivan
Type of project Medjunarodni razvojni
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Valentina Veselinovic
Participants mr Mirjana Umicevic-Davidovic
mr Aleksandra Radulovic
doc. dr Adriana Arbutina
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2016-01-01
End of the project 2017-12-01
Project value 2200.0 BAM