Navigacija
Viber

Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu akademskog osoblja

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za osoblje Univerziteta u Banja Luci.

Dostupna je jedna stipendija za gostujuća predavanja i jedna stipendija za obuku, svaka u trajanju od po 5 dana, na Aristotel Univerzitetu u Solunu (Grčka). Razmjena se mora obaviti između 23. septembra i 13. decembra 2019. godine.

IZNOS STIPENDIJE:

·      dnevna stipendija u iznosu od 165,00 EUR (za troškove života),

·      putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

·      viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti članovi osoblja Univerziteta u Banja Luci.

DOKUMENTI

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1. CV u Europass formatu sa bibliografijom

2. Prijedlog Ugovora o razmjeni sa detaljnim planom razmjene (za detalje se obratiti Koordinatoru za akademsku mobilnost Siniši Lakiću)

3. Pozivno pismo, koje nije obavezno, ali daje prednost kandidatu nad drugim kandidatima. Za pozivno pismo obratiti se ECTS koordinatoru željenog fakulteta / odsjeka na Aristotel univerzitetu. Lista ECTS koordinatora nalazi se na sajtu: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Slavici Tutnjević, poštom ili lično, u kancelariju 109. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će u roku od 5 dana po zatvaranju konkursa donijeti odluku o nominaciji. Za sve dodatne informacije obratiti se na adresu elektronske pošte slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 24. 5. 2019. godine do 16:00 sati.

LINKOVI:

·      Univerzitet: http://www.auth.gr/en

·      studijski programi: http://qa.auth.gr/en/studyguide/

·      informacije o vizi, smještaju i osiguranju: https://eurep.auth.gr/en

·      ERASMUZ kancelarija https://www.auth.gr/en/erasmus

POSTUPAK ODABIRA:

1.    Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banja Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava.

2.    Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

3.    EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banja Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8881/large_Erasmus-plus-plavo-01-1000x400.png