Navigation

Nataša Vojinović, ma

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Časopis JOURNAL OF MICROSCOPY
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin, and Jovana Paspalj
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 564
  Strana do 566

Radovi sa skupova

  Analiza ekspresije CD 31 u tkivu humane posteljice; SBE RS, Zbornik Sažetaka

  Naučni skup IV Simpozijum Biologa i Ekologa Republike Srpske
  Godina 2020
  Autori Sanja Jovičić, Vesna Ljubojević, Ljilja Amidžič, Dragica Draganović, Biljana Vatreš, and Nataša Vojinović

  High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis

  Naučni skup High frequency electromagnetic fields induced ultrastructural changes on secretory granules of pancreatic beta cells in rats: unbiased stereological analysis
  Godina 2019
  Autori Smiljana Paraš, Nataša Vojinović, Radoslav Gajanin, and Jovana Paspalj
  Strana od 564
  Strana do 563

Projekti

Citoloski, fizioloski i geneticki efekti pirofilita, pesticida i elektromagnetnih polja kod Wistar sp. pacova

Project Number 1259018
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Smiljana Paras
Participants doc. dr Natasa Stojakovic
Olivera Karpic
Natasa Vojinovic, ma
Sanja Karajlic
doc. dr Dragana Snjegota
Jovana Paspalj
doc. dr Ljiljana Amidzic
mr Maja Sibarevic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2020-06-01
Project value 7000.0 BAM

Efekti hipotermije na indukovani bakterijski meningitis kod Wistar pacova

Project Number 1259012
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head doc. dr Maja Manojlovic
Participants prof. dr Radoslav Dekic
prof. dr Aleksandra Djeri
mr Jugoslav Djeri
dr Aleksandar Ivanc
Natasa Vojinovic, ma
prof. dr Svjetlana Lolic
Dragana Dekic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obarzovanje i informaciono drustvo RS
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-04-30
Project value 6500.0 BAM