Navigation

mr Nina Marić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija viši asistent March 23, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Strukturne promjene mozga kao etiološki faktor za nastanak cerebralne paralize

  DOI 10.7251/SCEPED1802003S COBISS.RS-ID 7659032.
  Časopis Scripta pediatrica
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, and Nina Marić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 31
  Strana do 44

  Analiza rezultata amniocenteza urađenih na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

  DOI 10.18575/msrs.sm.s.17.08
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Nina Marić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, and Olivera LJuboja
  Broj 48
  Strana od 53
  Strana do 60

Radovi sa skupova

  . Primarna hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2015
  Autori LJilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić, and Vanja Bobić

  Microarray CGH analysis in patient with Kollen-De-Vries syndrome fenotype- Case report

  Naučni skup II Symposium of Geneticist in B&H with international participation "Biotechnology in Medicine and Agriculture"
  Publikacija Book of Abstracts; II Symposium of Geneticist in B&H with international participation "Biotechnology in Medicine and Agriculture"
  Godina 2015
  Autori Vanja Vidović, Nina Marić, and Nela Maksimović
  Strana od 41

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić, and Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

Knjige

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić, and Aleksandra Serdar
  Tip knjige naučna knjiga