Navigation

mr Renata Hadžić-Hadžibegović
viši asistent

051/230-630
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
viši asistent January 01, 2009

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18PP Prva pomoć
ISM07KP1 Klinička praksa 1
ISM07KP2 Klinička praksa 2
ISM13KP1 Klinička praksa 1 - njega bolesnika
ISM13KP2 Klinička praksa 2 - prva pomoć
ISM13UM Urgentna medicina
ISS07PP Prva pomoć

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uloga i značaj defibrilacije u reanimaciji

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, and G. Dragišić
  Volumen 1
  Broj 54
  Strana od -
  Strana do -

  Sindrom krupa

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2004
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, N. Dragišić, and Jelica Predojević-Samardžić
  Volumen 1
  Broj 65
  Strana od -
  Strana do -

  Hronična opstruktivna bolest i astma u službi hitne pomoći u prijeratnom i poratnom periodu

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "ABC"
  Godina 2003
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Peđa Kovačević, and Nada Banjac
  Volumen 83
  Strana od -
  Strana do -

  Prikaz pacijenta u anafilaktičkom šoku

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2001
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ, and Peđa Kovačević
  Volumen 16
  Strana od 65
  Strana do 68

  Učestalost angioedema i urtikarije u dvogodišnjem periodu u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2000
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ, and Peđa Kovačević
  Volumen 15
  Strana od 55
  Strana do 62