Navigation

Saša Kremenović

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Prirodno-matematički fakultet

Projekti

ENDEMICNE VRSTE RIBA REPUBLIKE SRPSKE – DISTRIBUCIJA, KARAKTERISTIKE STANISTA I FIZIOLOSKA ISTRAZIVANJA

Project Number 1259022
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants Biljana Radusin-Sopic
Sasa Kremenovic
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
prof. dr Dragojla Golub
Subha Dzafic
Predrag Simonovic
Marija Bukva
Azra Bakrac
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-05-01
End of the project 2020-05-01
Project value 10500.0 BAM

Osavremenjavanje sistema upravljanja otpadom na Prirodno-matematickom fakultetu u Banjoj Luci-nabavka prese za tretiranje otpada

Project Number 1259011
Status Neaktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Goran Trbic
Participants prof. dr Dusica Pesevic
Mirjana Markovic, ma
Sasa Kremenovic
Vukosava Colic, ma
prof. dr Radoslav Dekic
Damjan Vojnovic
prof. dr Rajko Gnjato
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2018-08-01
End of the project 2020-10-14
Project value 20000.0 BAM

Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2017. godini

Project Number 0830917
Status Aktivan
Type of project Nacionalni - ostali
Organizational unit Prirodno-matematicki fakultet
Head prof. dr Radoslav Dekic
Participants doc. dr Maja Manojlovic
mr Jasna Friscic
prof. dr Goran Trbic
prof. dr Davorin Bajic
prof. dr Rajko Gnjato
Dragana Dekic
prof. dr Svjetlana Lolic
Branka Trninic
Sanja Karajlic
Sasa Kremenovic
Zeljka Ostojic
Business Partner Fond za zastitu zivotne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Beginning of realization 2017-06-01
End of the project 2017-12-31
Project value 135000.0 BAM