Navigation

prof. dr Vesna Ljubojević
vanredni profesor

051/318-650
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za histologiju i embriologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Citologija, histologija i embriologija vanredni profesor February 27, 2018

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHE Opšta i oralna histologija i embriologija
ISM07HE Histologija i embriologija
ISM07HMET Histološke metode
ISS07OOH Opšta i oralna histologija
ISF07AHIS Anatomija sa histologijom
ISF19AH Anatomija sa histologijom
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18AERF Anatomija | Embriologija i razvoj fetusa
OZNJ07AHE Anatomija, histologija i embriologija
OZNJ16AHE Anatomija | Histologija i embriologija
OMLD18AIH Anatomija i histologija
OMLD18LHM Laboratorijske histopatološke metode
OS18A Anatomija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficacy of two different antibiotic solutions in preservation of fresh amniotic membrane

  DOI 10.7251/BII2001020L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Vesna LJubojević, Sanja Jovičić, Milka Mavija, and Zoran Vujković
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 28

  Senzitivnost i specifičnost dijagnostičkih procedura kod primarnog glaukoma otvorenog ugla

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.s.16.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Emira Ignjatić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

  The expression and significance of p53 protein and Ki-67 protein in pterygium

  DOI 10.2298/VSP140428124L
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Ljiljana Amidžić, and Zoran Vujković
  Volumen 73
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 20
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/eng/vojnosanitetski-pregled/archive/2016

  Immunohistochemical expression of p16INKa in inflammatory, preneoplastic and neoplastic cervical lesions.

  DOI 10.2298/MPNS1504085G
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Živorad Gajanin, Zoran Vujković, Vesna Gajanin, Zdenka Gojković, and Vesna Ljubojević
  Volumen 68
  Broj 3-4
  Strana od 85
  Strana do 92
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2015/0025-81051504085G.pdf

  Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

  DOI 10.7251/BII1402016M
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Emira Ignjatić, and Vesna Ljubojević
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 16
  Strana do 24
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/biomedicinskaistrazivanja/article/view/1606/1532

  Reliability of fine needle aspiration and ex tempore biopsy in the diagnosis of salivary glands lesions

  DOI 616.316-07-091.8
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2014
  Autori Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, Slavica Knežević Ušaj, Živka Eri, Vesna Ljubojević, Marinko Karalić, and Tatjana Risović
  Volumen 71
  Broj 11
  Strana od 1018
  Strana do 1025
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2014/0042-84501411018G.pdf

  Udruženost dijabetičke retinopatije i dijabetičkog makularnog edema.

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2014
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Bojana Markić, Nela Rašeta, and Vesna Ljubojević
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 11
  Strana do 16

  Morfological characteristics of mitochondria in normal and malignant human breast epithelial cells correlate with estrogen and progesterone receptors: a stereological analysis.

  Časopis Biologia Serbica
  Godina 2014
  Autori Ljiljana Amidžić, Radoslav Gajanin, and Vesna Ljubojević
  Volumen 36
  Broj 1-2
  Strana od 33
  Strana do 38
  Veb adresa https://ojs.pmf.uns.ac.rs/index.php/dbe_serbica/article/view/2426/31

  Konjunktivalna displazija u pterigijumu-prikaz slučaja

  DOI 10.7251/BII1302044L
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Milka Mavija, and Ljiljana Amidžić
  Volumen 4
  Broj 2
  Strana od 44
  Strana do 47
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2014/01/7-07-Ljubojevic-R.pdf

  Broj i raspored mastocita u konjunktivi oka sa pterigijumom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Vesna Ljubojević, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 33

  Distribucija i gustina peharastih ćelija u konjunktivi

  DOI 10.2298
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2002
  Autori Vesna Ljubojević Vujković, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Volumen 55
  Broj 5
  Strana od 195
  Strana do 200
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2002/0025-81050206195V.pdf

  Hemodinamski poremećaji kod okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis Zbornik prirodno-matematičkih nauka Banja Luka
  Godina 2001
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Đoko Stojičić, Vesna Ljubojević, Vesna Gajanin, and Siniša Miljković
  Broj 1
  Strana od 133
  Strana do 143

  Ultrasonografska dijagnostika okluzivne bolesti karotidne arterije

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2000
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, Milan Arbutina, Vesna Ljubojević Vujković, Vesna Gajanin, and Siniša Miljković
  Volumen 7
  Broj 7
  Strana od 14
  Strana do 18

Radovi sa skupova

  Terapijske opcije za tretman dijabetičkog makularnog edema

  Naučni skup II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Bojana Markić, Vesna Ljubojević, Saša Smoljanović Skočić, Emina Ignjatić, Miljana Tepić, and Biljana Topić
  Strana od 190
  Strana do 190
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/II_kongres_zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Značaj oftalmološkog skrininga retinopatije prematuriteta kod prijevremeno rođene djece

  Naučni skup II kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Vesna Ljubojević, Ana Oros, Milka Mavija, Bojana Markić, and Milan Preradović
  Strana od 76
  Strana do 80
  Veb adresa http://www.oftalmolozi.rs.ba/images/dokumenti/II_kongres_zbornik_radova_i_sazetaka.pdf

  Tretman diabetičkog makularnog edema

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Vesna Ljubojević, Saša Smoljanović-Skočić, Emira Ignjatić, Miljana Tepić, and Biljana Topić
  Strana od 190

  Biometrija oka parcijalnom koherentnom interferometrijom i aplanacionom ultrazvučnom biometrijom- poređenje dvije metode

  Naučni skup Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Bojana Markić, Miljana Tepić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Saša Smoljanović-Skočić
  Strana od 81
  Strana do 91

  Histological characteristics and p53 expression in pterygium of the conjunctiva

  Naučni skup Congress of Serbian Anatomical Society of Serbia with International participation
  Publikacija Abstract Book 5th Congress of Serbian Anatomical Society of Serbia with International participation
  Godina 2016
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, and Zoran Vujković
  Strana od 33
  Strana do 33

  Uticaj arterijske hipertenzije na tip i stepen težine dijabetičke retinopatije i makulopatije

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova 7. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Godina 2015
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Bojana Markić, and Vesna Ljubojević
  Strana od 442
  Strana do 448

  Konjunktivalna intraepitelna neoplazija u pterigijumu

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres Ekologija,zdravlje,rad, sport
  Publikacija Zbornik radova. Sedmi međunarodni kongres Ekologija,zdravlje,rad, sport
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Milka Mavija, Bojana Markić, GŽxxxxxx Gajanin, and Zoran Vujković
  Strana od 434
  Strana do 437

  RECIDIV BAZOCELULARNOG KARCINOMA KAPKA SA INTRAOKULARNOM INVAZIJOM –PRIKAZ SLUČAJA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, I Kongres oftalmologa Republike Srpske. Bijeljina;139-1.
  Godina 2015
  Autori Dubravka Kević, Jelena Kantar, Tanja Petrović, Milan Vučić, Vesna Ljubojević, and Milka Mavija
  Strana od 139
  Strana do 139

  PRIMJENA AMNIONSKE MEMBRANE U LIJEČENJU DEFEKTA KONJUNKTIVE NAKON EKSCIZIJE NEVUSA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, I Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.Bijeljina 2015;64-68.
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Milka Mavija, Radoslav Gajanin, Bojana Markić, Emira Ignjatić, and Milan Vučić
  Strana od 64
  Strana do 68

  USPJEŠNOST AMNIONSKE MEMBRANE U TRANSPLANTACIJSKOJ HIRURGIJI KOD OBOLJENJA POVRŠINE OKA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.2015;68-73
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević
  Strana od 68
  Strana do 73

  TRETMAN PROPUŠTAJUĆEG FILTRACIONOG JASTUČETA TRANSPLANTACIJOM AMNIONSKE MEMBRANE – PRIKAZ SLUČAJA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.2015;68-73
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Milka Mavija, and Žaklina Unčanin
  Strana od 140
  Strana do 140

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p16INK4a u diferencijaciji preneoplastičnih i neoplastičnih lezija grlića materice

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova:7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, S Vilendečić, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Vesna Ećim-Zlojutro, Pavle Budakov, Vesna Ljubojević, and S Grbić
  Strana od 181
  Strana do 188

  Karakteristike karcinoma cerviksa operativno liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova: 7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, S Vilendečić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slavko Grbić, and Pavle Budakov
  Strana od 189
  Strana do 195

  Distribucija mastocita u konjunktivi

  Naučni skup II međunarodni simpozijum antropologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Gostimir Mikač, and Risto Kozomara
  Strana od 154
  Strana do 157

  Kvantitativna analiza histoloških slika epitela površine oka

  Naučni skup Infoteh-Jahorina
  Publikacija Zbornik radova Infoteh-Jahorina
  Godina 2012
  Autori Miloš Ljubojević, Vesna Ljubojević, Zdenka Babić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 667
  Strana do 680

  Kompjuterska analiza slike kao metod za kvantifikaciju mastocita u konjunktivi oka

  Naučni skup Infoteh-Jahorina
  Publikacija Zbornik radova Infoteh-Jahorina
  Godina 2002
  Autori Zdenka Babić, Vesna Ljubojević Vujković, and Gostimir Mikač
  Strana od 279
  Strana do 287

  The finding of demodex in skin biopsy samples.

  Naučni skup 9th YUGOSLAV CONGRESS OF PATHOLOGY WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
  Publikacija Archive of Oncology
  Godina 2001
  Autori Radoslav Gajanin, Ištvan Klem, Laslo Štajer, Dušan Lalošević, Zoran Vujković, Vesna Ljubojević, and Vesna Gajanin
  Strana od 131
  Strana do 133
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol9/PDFVol9/V9S1-8-Extended-Abstracts.pdf

Knjige

  Praktikum i atlas iz histologije i embriologiije

  Izdavač Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  ISBN 978-86-7478-550-8
  Godina 2018
  Autori Ivan R Nikolić, Vera Todorović, Vesna Lačković, Gorana Rančić, Miloš Bajčetić, Vesna Ljubojević, Marko Jović, and Jelena Vladičić Mašić
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 238

  Osnovi histologije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-21-9
  Godina 2018
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Ljubojević, Vesna Gajanin, Sanela Domuz, and Adrijana Domuz
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 255

  Pterigijum konjunktive

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-26-17-2
  Godina 2017
  Autori Vesna Ljubojević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 134