Navigation

Emira Ignjatić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07O Oftalmologija
ISS07O Oftalmologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Senzitivnost i specifičnost dijagnostičkih procedura kod primarnog glaukoma otvorenog ugla

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.s.16.05
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, Vesna Ljubojević, and Emira Ignjatić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 33
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_47_1_srpski.pdf

  Atypical form of congenital excavated anomaly of the optic disc with characteristics of peripapillary staphyloma and morning glory anomaly

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2013
  Autori Bojana Markić, Milka Mavija, and Emira Ignjatić
  Volumen 44
  Strana od 27
  Strana do 29

Radovi sa skupova

  Tretman diabetičkog makularnog edema

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka II Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Milka Mavija, Vesna Ljubojević, Saša Smoljanović-Skočić, Emira Ignjatić, Miljana Tepić, and Biljana Topić
  Strana od 190

  PRIMJENA AMNIONSKE MEMBRANE U LIJEČENJU DEFEKTA KONJUNKTIVE NAKON EKSCIZIJE NEVUSA

  Naučni skup I Kongres oftalmologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka, I Kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.Bijeljina 2015;64-68.
  Godina 2015
  Autori Vesna Ljubojević, Milka Mavija, Radoslav Gajanin, Bojana Markić, Emira Ignjatić, and Milan Vučić
  Strana od 64
  Strana do 68

  POAG in retinitis pigmentosa (RP)-a dilemma in the treatment of glaucoma

  Naučni skup The 3rd World Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)
  Publikacija Proceedings book
  Godina 2012
  Autori Bojana Markić, Emira Ignjatić, Milka Mavija, Boško Amidžić, and Željko Markić

  SYSTEMIC HYPERTENSION AND ASSOCIATION WITH DIABETIC RETINOPATHY AND MACULOPATHY CHANGES

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka XII Kongres oftalmologa Srbije
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Miroslav Stamenković, Saša Smoljanović-Skočić, and Emira Ignjatić

  SYSTEMIC HYPERTENSION AND ASSOCIATION WITH DIABETIC RETINOPATHY AND MACULOPATHY CHANGES

  Naučni skup Naučni skup sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Svetislav Milenković, Vesna Jakšić, Emira Ignjatić, Dijana Risimić, and Saša Smoljanović-Skočić
  Veb adresa Europena Society of Retina Specialist