Navigation

prof. dr Branka Đajić-Čančarević
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija vanredni profesor September 24, 2020

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ADTPA Osnove instrumentiranja u akušerstvu
OBA18AZNJA Akušerstvo | Zdravstvena njega u akušerstvu
OBA18GZNJG Ginekologija | Zdravstvena njega u ginekologiji
OBA18ZNJ Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji
OBA18ZNJP Zdravstvena njega u puerperijumu
OBA18ZNJTPE Zdravstvena njega trudnica sa preeklampsiom i eklampsiom
OBA18OIA Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih procedura u akušerstvu
OBA18POPP Polni odgoj i planiranje porodice
OBA18RPT Rizična i patološka trudnoća
OBA18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje
OBA18TPP Trudnoća, porod, puerperijum
OZNJ07G Ginekologija
OZNJ16ZNJTPGA Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Dijagnostička efikasnost biofizičkih testova i cerebroumbilikalnog indeksa u procjeni oksigenacije ploda

  DOI 10.2298/MPNS1308292C
  Časopis Medicinski pregled
  Godina 2013
  Autori Branka Đajić-Čančarević and Rade Vilenderčić
  Volumen LXVI
  Broj 7-8
  Strana od 292
  Strana do 296

  Hemodynamics of arterial and venous circulation in the intrauterine fetal evaluation

  DOI 10.5455/aim.2012.20.249-253
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2012
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, and Saša Savić
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 253

  Importance of the Cytoplasmatic super-oxide dismutase in th Normal Tissue of the Endometrium and the Endometrium Carcinoma

  Časopis Medicinski arhiv
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Jeftović Rosanda, Branka Đajić-Čančarević, and Aleksandra Rodić
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 243
  Strana do 246

  Surgery of condyloma acuminatum permagnum and permagnum recurrence after two years

  DOI 10.5455/aim.2011.19.172-174.
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and A. Rodić
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 172
  Strana do 174

  Importance of the cytoplasmic super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium and the endometrium carcinoma

  DOI 10.5455/medarh.2011.65.243-245
  Časopis Medical Archives
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and A Rodić
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 243
  Strana do 245

  Ultrasonografska dijagnostika vertebrobazilarne insuficijencije

  Časopis Ultrazvuk, Beograd
  Godina 2001
  Autori Zoran Vujković, Vlado Đajić, M. Žikić, Milan Arbutina, Duško Račić, Siniša Miljković, and Branka Đajić-Čančarević
  Volumen VI
  Strana od 9
  Strana do 13

  Uticaj intracerebralnog krvavljenja na letalitet i funkcionalnu onesposobljenost oboljelih

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2000
  Autori Vlado Đajić, M. Kovačević, Milan Arbutina, Branka Đajić-Čančarević, Ljubiša Preradović, Zoran Vujković, Siniša Miljković, and Duško Račić
  Volumen 5
  Broj 16
  Strana od 85
  Strana do 89

  Uticaj lokalizacije hematoma na tok i ishod spontanog intracerebralnog krvavljenja

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2000
  Autori Vlado Đajić, M. Kovačević, M. Žikić, Milan Arbutina, Ljubiša Preradović, Branka Đajić-Čančarević, Zoran Vujković, Duško Račić, and Siniša Miljković
  Strana od 23
  Strana do 29

  Prenatalna zaštita i perinatalna smrtnost u ratnim uslovima u regiji Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Rade Vilenderčić, J. Ćeranić, Nebojša Jovanić, Slobodan Grahovac, and Branka Đajić-Čančarević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Značaj veličine tumora i limfovaskularna invazija u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića materice

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Nenad Lučić, Dragica Draganović, Sanja Sibinčić, Željka Kisić, Zora Antonić, and Branka Đajić-Čančarević

  Uloga Doppler protoka kroz duktus venosus u procjeni intrauterinog stanja ploda

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, Dragica Jojić, Nenad Lučić, and Vesna Ećim-Zlojutro
  Strana od 70
  Strana do 75

  Perinatalni ishod kod visokorizičnih trudnoća

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, Saša Savić, A. Rodić, and D. Jojić

  Dijagnostička efikasnost Dopler protoka kroz arteriju umbilikalis u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, and Saša Savić

  Morfološke karakteristike posteljice kod hipertenzije u trudnoći

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević, and Saša Savić

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović, and Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Blizanačka trudnoća na KGA Banjaluka

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and J. Topić

  Dijabetes i trudnoća, Imaging i biomarkeri, Perspektive i očekivanja

  Naučni skup Škola perinatalne medicine
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Bojana Popović

  Perinatalni mortalitet u Republici Srpskoj

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, Vesna Ećim-Zlojutro, and Jelena Vukuć
  Strana od 48
  Strana do 52

  Indukovani porođaj nakon 41ng – tok i ishod

  Naučni skup LV Ginekološko akureška nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Branka Đajić-Čančarević, and Željka Vulin
  Strana od 506
  Strana do 513

  Carski rez kod blizanačke trudnoće

  Naučni skup 54. Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Branka Đajić-Čančarević, I. Šindrak-Ćejić, and J. Vilendečić
  Strana od 179
  Strana do 186

  Activities of the mithocondric super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium, and the endometrium carcinoma

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić, and Aleksandra Govedarović
  Strana od 708
  Strana do 709

  Reviw of results of positive lymph node findings in cases of invasive carcinoma of vulva after radical vulvectomy

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Zora Antonić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić, and Aleksandra Govedarović

  The frequency of asimptomatic occlusion on carotid arteries

  Naučni skup 13th Congress of the European Federation of Neurological societies
  Godina 2009
  Autori Vlado Đajić, Nataša Petrović, L. Popović, Branka Đajić-Čančarević, Alla Avdeeva, and T. Lepić

  Frequency of restenoses of carotid arteries after endarterectomy

  Naučni skup 12 Congress of the European Federation of Neurolological Societies
  Godina 2008
  Autori Vlado Đajić, Daliborka Tadić, Milan Arbutina, L. Popović, Nataša Petrović, Branka Đajić-Čančarević, and T. Lepić

  The importance of the ultrasound detection of the carotid arteries stenoses at the early stage and the importance of an endarterectomy in preventing of ischemic stroke

  Naučni skup 13 Meeeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
  Godina 2008
  Autori Vlado Đajić, Daliborka Tadić, Milan Arbutina, L. Popović, Nataša Petrović, Branka Đajić-Čančarević, and T. Lepić

  Višeplodne trudnoće i perinatalni ishod

  Naučni skup 51. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, S. Dunjić, V. Đukić, Vladimir Perendija, Z. Vilendečić, and D. Vasić
  Strana od 145
  Strana do 150

  Učestalost i stepen aterosklerotskih promjena u odnosu na starosnu dob.

  Naučni skup Uloga i značaj nauke u savremenom društvu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Vlado Đajić, Milan Arbutina, Nataša Petrović, Daliborka Tadić, Ljiljana Popović, and Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 214
  Strana do 223

  Učestalost anomalija CNS-a na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka u periodu od 01.01.2001. do 31.12.2005. godine

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Saša Savić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Z. Vulin

  Spontana kompletna ruptura gravidnog rudimentiranog roga kod uterus bicornis unilateral rudimentarius u 22. gestacijskoj nedelji- prikaz slučaja

  Naučni skup L Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nebojša Jovanić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević, and M. Popović
  Strana od 390
  Strana do 400

  Vaginalne histerektomije u periodu 1998. do 2002. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Rosanda Jevtović, A. Zolak, Dragica Draganović, and Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 363
  Strana do 367

  The Importance of Blood Flow Measuring Through the Artery Umbilikalis by Color Doppler Method and Intrapartial CTG on the Outcome of Childbirth

  Naučni skup XIX European Congress of perinatal medicine
  Publikacija European Congress of perinatal medicine
  Godina 2004
  Autori Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Snježana Radetić
  Strana od 491
  Strana do 497
  Veb adresa http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20041014.htm

  Leomiosarkoma zida vagine poslije urađene vaginalne histerektomije

  Naučni skup XLVII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2003
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Rosanda Jeftović, Branka Đajić-Čančarević, Snježana Radetić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 455
  Strana do 459

  Postterminska trudnoća, tok i ishod porođaja

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dragica Draganović, Vesna Ećim-Zlojutro, and Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 266
  Strana do 269

  Review of resultus of positive lymph nodes findings in cases of invasive carcinoma of uteral cervix after radical hysterectomy Werthwim Meigs

  Naučni skup XVII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2003
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Branka Đajić-Čančarević, Slobodan Grahovac, and S. Radetić

  Leiomyosarcoma zida vagine posle urađene vaginalne histerektomije.

  Naučni skup Ginekološko-akušerska nedelja SLD, 2003
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Roksanda Jeftović, Branka Đajić-Čančarević, Snježana Radetić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 455
  Strana do 460

  Odnos instrumentalnog porođaja i carskog reza. Novi parametar za praće kvaliteta akušerske zaštite u bolnici

  Naučni skup XLV Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Nebojša Jovanić, Branka Đajić-Čančarević, and A. Rodić
  Strana od 403
  Strana do 405

  Kasna fetalna smrt i antenatalna zaštita

  Naučni skup IV jugoslovenski kongres perinatalne medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 1997
  Autori Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, N. Lazić, Branka Đajić-Čančarević, and V. Đukić
  Strana od 81