Navigation

doc. dr Dragica Draganović
docent

051/585-564
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija docent October 27, 2016

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07AUSGA Akutna i urgentna stanja u ginekologiji i akušerstvu, perinatologija
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ADTPA Osnove instrumentiranja u akušerstvu
OBA18AZNJA Akušerstvo | Zdravstvena njega u akušerstvu
OBA18GZNJG Ginekologija | Zdravstvena njega u ginekologiji
OBA18ZNJ Zdravstvena njega u ginekološkoj onkologiji
OBA18ZNJP Zdravstvena njega u puerperijumu
OBA18ZNJTPE Zdravstvena njega trudnica sa preeklampsiom i eklampsiom
OBA18OIA Asistiranje kod dijagnostičkih i terapijskih procedura u akušerstvu
OBA18POPP Polni odgoj i planiranje porodice
OBA18RPT Rizična i patološka trudnoća
OBA18SRZ Seksualno i reproduktivno zdravlje
OBA18TPP Trudnoća, porod, puerperijum
OZNJ07G Ginekologija
OZNJ16ZNJTPGA Zdravstvena njega trudnica/porodilja i ginekologija sa akušerstvom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Oxidative Stress Marker and Pregnancy Induced Hypertension

  Časopis Medical Archives
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, and Dragica Jojić
  Volumen 70
  Broj 6
  Strana od 437
  Strana do 441

  Procena riziko faktora kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Medicinska istraživanja
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Dragica Draganović, Ljilja Solomun, Stojislav Konjević, and M. Preradović
  Volumen 49
  Strana od 19
  Strana do 25

  Kombinovani skrining test u prvom tromjesjecju trudnoce i preeklampsija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Djordjevic and Dragica Draganović
  Strana od 111
  Strana do 117

  Hemodynamics of arterial and venous circulation in the intrauterine fetal evaluation

  DOI 10.5455/aim.2012.20.249-253
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2012
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, and Saša Savić
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 253

  Liječelje karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Dragica Draganović, and Ljilja Latinović
  Strana od 598
  Strana do 561

  Liječenje karcinoma grlića materice u Republici Srpskoj

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Dragica Draganović, and Ljiljana Latinović
  Volumen 11-12
  Broj LXIV
  Strana od 588
  Strana do 591

  Surgery of condyloma acuminatum permagnum and permagnum recurrence after two years

  DOI 10.5455/aim.2011.19.172-174.
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and A. Rodić
  Volumen 19
  Broj 3
  Strana od 172
  Strana do 174

  Importance of the cytoplasmic super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium and the endometrium carcinoma

  DOI 10.5455/medarh.2011.65.243-245
  Časopis Medical Archives
  Godina 2011
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and A Rodić
  Volumen 65
  Broj 4
  Strana od 243
  Strana do 245

Radovi sa skupova

  Značaj veličine tumora i limfovaskularna invazija u diseminaciji pelvičnih limfatika kod karcinoma grlića materice

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Nenad Lučić, Dragica Draganović, Sanja Sibinčić, Željka Kisić, Zora Antonić, and Branka Đajić-Čančarević

  Uloga Doppler protoka kroz duktus venosus u procjeni intrauterinog stanja ploda

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, Dragica Jojić, Nenad Lučić, and Vesna Ećim-Zlojutro
  Strana od 70
  Strana do 75

  Perinatalni ishod kod visokorizičnih trudnoća

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, Saša Savić, A. Rodić, and D. Jojić

  Dijagnostička efikasnost Dopler protoka kroz arteriju umbilikalis u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, and Saša Savić

  Morfološke karakteristike posteljice kod hipertenzije u trudnoći

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević, and Saša Savić

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević, and Dragica Draganović

  Antioksidansi u prevenciji karcinoma

  Naučni skup IV Multi disciplinarni Kongres sa međunarodnim učešćem, Ishrana budućnosti
  Godina 2014
  Autori Dragica Draganović

  Prirodno obnavljanje koštano-zglobnog sistema

  Naučni skup III Međunarodni Kongres ishrane budućnosti
  Godina 2013
  Autori Dragica Draganović

  Blizanačka trudnoća na KGA Banjaluka

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and J. Topić

  Dijabetes i trudnoća, Imaging i biomarkeri, Perspektive i očekivanja

  Naučni skup Škola perinatalne medicine
  Godina 2013
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Bojana Popović

  Probiotik u prevenciji karcinoma

  Naučni skup II Međunarodni Kongres ishrane budućnosti
  Godina 2012
  Autori Dragica Draganović

  Primarni retroperitonealni teratom: Prikaz slučaja.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Saša Savić, Dragica Draganović, Zoran Aničić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 31
  Strana do 36
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Indukovani porođaj nakon 41ng – tok i ishod

  Naučni skup LV Ginekološko akureška nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić, Branka Đajić-Čančarević, and Željka Vulin
  Strana od 506
  Strana do 513

  Activities of the mithocondric super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium, and the endometrium carcinoma

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić, and Aleksandra Govedarović
  Strana od 708
  Strana do 709

  Reviw of results of positive lymph node findings in cases of invasive carcinoma of vulva after radical vulvectomy

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Zora Antonić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić, and Aleksandra Govedarović

  Učestalost anomalija CNS-a na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka u periodu od 01.01.2001. do 31.12.2005. godine

  Naučni skup Novine u perinatalnoj medicini
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Saša Savić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Z. Vulin

  Prikaz slučaja operacije Lejomioma teškog 8 kilograma

  Naučni skup Pedeseta Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Andrija Banićević, Rosanda Jevtović, Snježana Radetić, and Dragica Draganović
  Strana od 394
  Strana do 397

  Trudnoća i porođaj udruženi sa Fibroma intestine tenui

  Naučni skup Pedeseta Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro and Dragica Draganović
  Strana od 400
  Strana do 404

  Primjena vaginopeksije po Nichols-u u slučaju totalnog prolapsa vagine poslije vaginalne histerektomije

  Naučni skup XLIX Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Slobodan Grahovac, and Dragica Draganović
  Strana od 371
  Strana do 374

  Placenta previja i abrupcija placente kao uzroci krvarenja u trudnoći i porođaju

  Naučni skup XLIX Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro and Dragica Draganović
  Strana od 37
  Strana do 40

  Vaginalne histerektomije u periodu 1998. do 2002. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Banja Luka

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Rosanda Jevtović, A. Zolak, Dragica Draganović, and Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 363
  Strana do 367

  The Importance of Blood Flow Measuring Through the Artery Umbilikalis by Color Doppler Method and Intrapartial CTG on the Outcome of Childbirth

  Naučni skup XIX European Congress of perinatal medicine
  Publikacija European Congress of perinatal medicine
  Godina 2004
  Autori Nenad Lučić, Dragica Draganović, Branka Đajić-Čančarević, and Snježana Radetić
  Strana od 491
  Strana do 497
  Veb adresa http://www.medimond.com/proceedings/moreinfo/20041014.htm

  Difuzni epitelijalni mezoteliom u maloj karlici

  Naučni skup XLVIII Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Saša Savić, Dragica Draganović, Zoran Aničić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 308
  Strana do 311

  Difuzni epitelijalni mezoteliom u maloj karlici

  Naučni skup XLVII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2003
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Dragica Draganović, Svjetlana Dunjić, Snježana Radetić, and Radoslav Gajanin
  Strana od 308
  Strana do 311

  Postterminska trudnoća, tok i ishod porođaja

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dragica Draganović, Vesna Ećim-Zlojutro, and Branka Đajić-Čančarević
  Strana od 266
  Strana do 269

  Ratne povrede kod žena, prikaz slučajeva

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Vesna Ećim-Zlojutro, Žarko Ećim, S Radulović, Dragica Draganović, Brano Topić, and Milan Žigić

  Učestalost i komplikacije težih oblika EPH-gestoza u ratnim uslovima

  Naučni skup II Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 1996
  Autori Mladomir Milinković, Dragica Draganović, Sanja Sibinčić, and S Marinković