Navigation

prof. dr Nela Rašeta Simović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za patološku fiziologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Patološka fiziologija redovni profesor June 29, 2017

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18PF Patološka fiziologija
ISM07BTP Biohemijski testovi u patofiziologiji
ISM07KB Klinička biohemija
ISM07PF Patološka fiziologija
ISS07PF Patološka fiziologija
ISF07PF Patološka fiziologija
ISF19OPPF Odabrana poglavlja iz patološke fiziologije
ISF19PF Patološka fiziologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18PF Patofiziologija
OZNJ07PFIZ Patofiziologija
OZNJ16PF Patofiziologija
OMLD18KB1 Klinička biohemija 1
OMLD18KB2 Klinička biohemija 2
OMLD18PATF Patofiziologija
ORT18PF Patofiziologija
OS18PF Patofiziologija
OFT18PATF Patofiziologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Effect of Three-Month Vitamin D Supplementation on the Levels of Homocysteine Metabolism Markers and Inflammatory Cytokines in Sera of Psoriatic Patientsk

  DOI 10.3390/biom11121865
  Časopis Biomolecules
  Godina 2021
  Autori Alma Prtina, Nela Rašeta Simović, Tatjana Milivojac, Milorad Vujnić, Milkica Grabež, Dragan Djuric, Miloš Stojiljković, Valentina Stanković-Soldat, Miodrag J. Čolić, and Ranko Škrbić
  Volumen 11
  Broj 12
  Strana od 1865
  Strana do 1865

  Uticaj vrste sporta, sedmičnog fizičkog opterećenja i indeksa tjelesne mase na vrijednosti markera koštanog metabolizma elitnih sportistkinja

  DOI 10.7251/BII1802161P
  Časopis Biomedicinska istraživanja
  Godina 2018
  Autori Nenad Ponorac, Tanja Šobot, and Nela Rašeta Simović
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 161
  Strana do 168

  Eating habits and standard body parameters among students at University of Banja Luka

  DOI 10.1515/SJECR-2017-0014
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2018
  Autori Nela Rašeta, Slobodan Simović, Sonja Đurić, Nenad Suzić, Almna Prtina, and Nina Zeljković
  Volumen 19
  Broj 1
  Strana od 41
  Strana do 49
  Veb adresa www.medf.kg.ac.rs/sjecr/about.php

  Bone Metabolism Markers and their Correlation with Body Mass Index in Aerobic Physical Activity

  DOI 10.7251/SCMED1802092B
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Zorislava Bajić, Nela Rašeta Simović, and Nenad Ponorac
  Volumen 49
  Broj 2
  Strana od 92
  Strana do 98

  Fizička aktivnost i uhranjenost studenata Univerziteta u Banjoj Luci

  Časopis Timočki medicinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Sonja Đurić, Slobodan Simović, Nela Rašeta, and Milorad Vujnić
  Volumen 42
  Broj 4
  Strana od 217
  Strana do 223
  Veb adresa www.tmg.org.rs

  Interrelations between Body Mass Index, Percentage of Body Fat, and Waist-to-Hip Ratio among different groups of students at the University of Banja Luka

  DOI 10.22190/FUPES1603331R
  Časopis Facta universitatis, Series: Physical Education and sport
  Godina 2016
  Autori Nela Rašeta, Sonja Đurić, Nina Zeljković, Slobodan Simović, and Milorad Vujnić
  Volumen 14
  Broj 3
  Strana od 331
  Strana do 345
  Veb adresa http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUPhysEdSport/article/view/2473

  Metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophy type 1

  Časopis MUSCLE & NERVE
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Srđan Popović, Stojan Perić, Nela Rašeta, Vesna Ralić, Valerija Dobričić, Ivana Novaković, and Vidosava Rakočević-Stojanović
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 273
  Strana do 277

  Impact of vitamin D deficiency on fluctuation of calcium and parathyroid hormone in posmenopausal osteoporosis

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vera Aksentić, and Milkica Grabež
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 26

  Udruženost dijabetičke retinopatije i dijabetičkog makularnog edema.

  Časopis ACTA OPHTHALMOLOGICA
  Godina 2014
  Autori Milka Mavija, Vesna Jakšić, Zoran Mavija, Bojana Markić, Nela Rašeta, and Vesna Ljubojević
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 11
  Strana do 16

  Association between metabolic syndrome and homocysteinemia in ischemic stroke

  DOI 10.1016/j.jns.2013.07.925
  Časopis Journal of Neurological Science
  Godina 2013
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Siniša Miljković, Duško Račić, and Vlado Đajić
  Volumen 333
  Broj Sup 1
  Strana od e237
  Strana do e237

  Body composition changes under the influence of aerobic physical activity

  Časopis Homo Sporticus
  Godina 2013
  Autori Zorislava Bajić, Nenad Ponorac, Nela Rašeta, and Đorđe Bajić
  Volumen 15
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 52

  The Coagulopathy of Major Trauma and Massive Transfusion

  Časopis BRITISH JOURNAL OF ANAESTHESIA
  Godina 2012
  Autori Darko Golić, Dragan Milošević, Nela Rašeta, Predrag Berić, and Edita Grbavac
  Volumen 108
  Broj 2
  Strana od 348
  Strana do 348

  Uticaj metaboličkog sindroma na pojavu ishemijskog moždanog udara

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2011
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Milenko Kulauzov, Duško Račić, Bosa Mirjanić-Azarić, and Aleksandra Dominović-Kovačević
  Volumen 42
  Broj 2
  Strana od 80
  Strana do 83

  Bone metabolism markers in sportswomen with menstrual cycle dysfunctions

  Časopis J Med Biochem
  Godina 2011
  Autori Nenad Ponorac, Nela Rašeta, Dragan Radovanović, Amela Matavulj, and Jelena Popadić Gaćeša
  Volumen 30
  Broj 2
  Strana od 1
  Strana do 5

  Questions and Answers.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Faruk Hadžiselimović, Nela Rašeta, Mirk Šatara, Radoslav Gajanin, and Dejan Bokonjić
  Volumen 41
  Broj 2
  Strana od 101
  Strana do 105

  Uticaj fizičke aktivnosti na kvalitet kosti

  Časopis SPORTLOGIA
  Godina 2010
  Autori Zorislava Bajić, Nenad Ponorac, Nela Rašeta, and Đorđe Bajić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 13

  Odnos indeksa tjelesne mase i mineralne gustine kosti kod žena u postmenopauzi

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Vera Aksentić, Rajka Todorović, and Nela Rašeta
  Volumen 38
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 63

  Hipertenzivna retinopatija u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Milka Mavija, Nela Rašeta, and Vesna Jakšić
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 57

  Metabolizam kosti u završnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Nela Rašeta, Milenko Kulauzov, Sanja Avram-Šolaja, and Biljana Jakovljević
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 67
  Strana do 73

  Uticaj trajanja anestezije i hirurškog zahvata na nivo proteina akutne faze

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2001
  Autori Nela Rašeta, Milijan Kaluševića, and Milenko Kulauzov
  Volumen 32
  Broj 2
  Strana od 57
  Strana do 64

Radovi sa skupova

  Diferenciranje primarnog od sekundarnog hiperparatireodizma

  Naučni skup II Kongres endrokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Kniga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Nela Rašeta and Vera Aksentić
  Strana od 89
  Strana do 89

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina, and Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Metabolic syndrome in patients with myotonic dystrophies

  Naučni skup 23 Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation
  Publikacija BJCL 2015;XXII(1)
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Tanja Nišić, Stojan Perić, and Vidosava Rakočević-Stojanović

  Prisustvo metaboličkog sindroma kod pacijenata na sistematskom pregledu u ambulanti medicine rada

  Naučni skup Četvrti kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, ybornik sažetaka
  Godina 2015
  Autori Milorad Vujnić, Vesna Paleksić, Nela Rašeta, Tatjana Milivojac, Alma Prtina, and Ognjen Perazić
  Strana od 37
  Strana do 38

  Metabolički sindrom i homocisteinemija u ishemijskom moždanom udaru

  Naučni skup IX/XV Kongres neurologa Srbije
  Godina 2013
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Duško Račić, Siniša Miljković, Vlado Đajić, and Aleksandra Dominović-Kovačević

  Association between metabolic syndrome and homocysteinemia in ischemic stroke

  Naučni skup World Congress of Neurology
  Publikacija Journal of the Neurological Sciences 2013;332:e215-e278
  Godina 2013
  Autori Milorad Vujnić, Nela Rašeta, Siniša Miljković, Duško Račić, Vlado Đajić, Ognjen Perazić, and Stojan Perić

  Status vitamina D kod postmenopauzalnih žena sa osteoporozom i povezanost sa rizikom pada

  Naučni skup IV Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Vera Aksentić, Nela Rašeta, Danijela Štrkić, and Sonja Grubiša
  Strana od 243
  Strana do 244

  Praćenje hipertenzivne retinopatije kod bolesnika koji se uključuju u program hronične kontinuirane hemodijalize

  Naučni skup II Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Nela Rašeta, Vesna Jakšić, and Saša Smoljanović
  Strana od 11
  Strana do 11

  Praćenje hipertenzivne retinopatije kod bolesnika koji se uključuju u program hronične hemodijalize.

  Naučni skup Drugi kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka Drugog kongresa doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Nela Rašeta Simović, and Saša Smoljanović Skočić
  Strana od 11

  PRAĆENJE HIPERTENZIVNE RETINOPATIJE KOD BOLESNIKA KOJI SE UKLJUČUJU U PROGRAM HRONIČNE HEMODIJALIZE.

  Naučni skup Naučni skup republičkog značaja
  Publikacija Drugi Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Milka Mavija, Zoran Mavija, Vesna Jakšić, Nela Rašeta Simović, and Saša Smoljanović-Skočić

  Učestalost osteporoze i najčešći faktori rizika za osteoporotične frakture kod postmenopauzalnih žena regije Banjaluka

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Vera Aksentić, Nela Rašeta, Snježana Popović-Pejičić, N Grubiša-Vujasinović, and Dijana Štrkić
  Strana od 14
  Strana do 14

  Učestalost osteoporoze i najčešći faktori rizika za osteporotične frakture kod postmenopauzalnih žena regije Banja Luka

  Naučni skup II Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Vera Aksentić, Nela Rašeta, Snježana Popović-Pejičić, Sonja Grubiša, and Danijela Štrkić
  Strana od 13
  Strana do 13

  Status vitamina D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup II Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjga apstrakta
  Godina 2011
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Snježana Popović-Pejičić, and Sonja Grubiša
  Strana od 12
  Strana do 12

  Procjena mineralne koštane gustine i najčešći faktori rizika za osteoporotične frakture kod postmenopauzalnih žena regije Banja Luka

  Naučni skup Šesti Hrvatski i Regionlani Kongres o osteoporozi
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2011
  Autori Vera Aksentić, Nela Rašeta, Snježana Popović-Pejičić, Sonja Grubiša, and Danijela Štrkić
  Strana od 57
  Strana do 57

  Vitamin D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup 10. kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Sandra Grubiša, Tatjana Milivojac, and Snježana Pejičić
  Strana od 104
  Strana do 108

  Procjena rizika za pad kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup Treći kongres fizijatara i Prva ISPO konferencija BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Vera Aksentić, Nela Rašeta, Sanja Grubiša, and Danijela Štrkić
  Strana od 46
  Strana do 46

  Značaj određivanja vitamina D kod bolesnika sa osteoporozom

  Naučni skup Prvi kongres medicinskih biohemičara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Nela Rašeta
  Strana od 19
  Strana do 19

  Vitamin D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup Deseti kongres fizijatara Srbije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Sandra Grubiša, Tatjana Milivojac, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 102

  Menstrual dysfunctions, their connection with body composition and the level of physical activity burden in the sample of elite bosnian sportswomen.

  Naučni skup VIth european sports medicine congress
  Publikacija Journal of sports science & medicine
  Godina 2009
  Autori Nenad Ponorac, Goran Bošnjak, Stanislav Palija, Amela Matavulj, Zvezdana Rajkovača, Peđa Kovačević, and Nela Rašeta
  Strana od 259
  Strana do 263
  Veb adresa www.medimond.com

  Abdominalna gojaznost i hiperglikemija u metaboličkom sindromu

  Naučni skup Međunarodna konferencija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Milorad Vujnić, Milijan Kalušević, Alma Prtina, Tatjana Milivojac, Nela Rašeta, Vlado Đajić, and Budimka Novaković
  Strana od 288
  Strana do 298

  Faktori rizika za nastanak preloma kuka kod bolesnika sa osteoporozom

  Naučni skup Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Vera Aksentić, Slavica Jandrić, Nela Rašeta, Rajka Todorović, and Biljana Krčum
  Strana od 118
  Strana do 118

  Slobodni radikali i oksidativni stres

  Naučni skup Prvi naučno-stručni skup studenata Republike Srpske „Studenti u susret nauci“
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2008
  Autori Nela Rašeta
  Strana od 12
  Strana do 13

  Nivo C-reaktivnog proteina neposredno po prijemu u internističku ambulantu u pacijenata kod kojih se sumnja na infarkt miokarda

  Naučni skup Četrnaesti kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Journal of Medical Biochemistry
  Godina 2008
  Autori Bosa Mirjanić-Azarić, Mirjana Đerić, Sanja Avram, and Nela Rašeta
  Strana od 229
  Strana do 230

  Korelacija indeksa tjelesne mase i mineralne gustine kosti kod postmenopauzalnih žena

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Snježana Popović-Pejičić, Vera Aksentić, Nela Rašeta, and Rajka Todorović
  Strana od 130
  Strana do 131

  Procjena metabolizma kosti kod bolesnica sa postmenopauzalnom osteoporozom

  Naučni skup Godišnji kongres reumatologa Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, Snježana Popović-Pejičić, Rajka Todorović, and Slavica Jandrić
  Strana od 74
  Strana do 74

  Značaj biohemijskih pokazatelja metabolizma kosti u ranom praćenju efikasnosti alendronata u liječenju postmenopauzalne osteoporoze

  Naučni skup Godišnji kongres reumatologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nela Rašeta, Vera Aksentić, and Snježana Popović-Pejičić
  Strana od 125
  Strana do 125

  Prevalencija osteoporoze i najčešći faktori rizika kod pacijenata liječenih u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" u Banjoj Luci

  Naučni skup Peti fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Vera Aksentić, Snježana Popović-Pejičić, Nela Rašeta, and Biljana Krčum
  Strana od 17
  Strana do 24

  Parathyroid hormone and β-CrossLaps in evaluating bone metabolism in patients on chronic haemodialysis

  Naučni skup The first Congress of Physiological Sciences of Serbia and Montenegro with international participation. Molecular, cellular and integrative basis of health, disease and therapy
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2005
  Autori Nela Rašeta, Milenko Kulauzov, Branislava Jakovljević, and Sanja Avram-Šolaja
  Strana od 171
  Strana do 171

  Učestalost hiperparatireoidizma kod bolesnika na hemodijalizi u Internacionalnom dijaliza centru Banja Luka

  Naučni skup Četrnaesti kongres medicinske biohemije
  Publikacija Jugoslov Med Biohem
  Godina 2004
  Autori Nela Rašeta
  Strana od 114
  Strana do 114

  Vrijednosti paratireoidnog hormona i metabolizam kosti kod bolesnika na hroničnoj hemodijalizi

  Naučni skup Drugi kongres antropologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Nela Rašeta and Maja Travar

  Tubular Phosphat Reabsorption (TPR) In Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM)

  Naučni skup Simpozijum Društva fiziologa Srbije
  Publikacija Acta biologiae et medicinae experimentalis 2002 (abstract) 27(1)
  Godina 2002
  Autori Vlastimir Vlatković, Biljana Stojimirović, Nela Rašeta, and Radmila Obrenović

  Praćenje promjena koncentracije Creaktivnog proteina, haptoglobina, α1-kiselog glikoproteina i transferina tokom perioperativnog perioda

  Naučni skup Dvanaesti kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine
  Publikacija Jugoslov Med Biohem
  Godina 2000
  Autori Nela Rašeta
  Strana od 230
  Strana do 231

Ostali radovi

  Vodič za studente-Studijski program medicinsko laboratorijska dijagnostika

Knjige

  Opšta patološka fiziologija

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 978-86-86767-47-9
  Godina 2015
  Autori Milenko Kulauzov and Nela Rašeta
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 566

  Biomarkeri u medicini

  Izdavač Medicinski fakultete Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  ISBN 978-99955-657-9-4
  Godina 2012
  Autori Siniša Ristić and Nela Rašeta
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 307

  Specijalna patološka fiziologija

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 978-86-86767-42-4
  Godina 2011
  Autori Milenko Kulauzov and Nela Rašeta
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 376

  Patološka fiziologija za studente stomatologije

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-654-0-0
  Godina 2002
  Autori Milijan Kalušević, Živojin Radić, Sandra Hotić-Lazarević, Mirko Stanetić, Miroslav Petković, Nela Rašeta, Zoran Mavija, Veselin Zeljković, Olja Kalušević, and Aleksandar Jakovljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 339