Navigacija

Jasenka Mijatović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Sentinel lymph node in breast cancer patients: A comparative study from a single institution trial in Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 15th Milan Breast Cancer Conference
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Guzijan, Božana Babić, Nikola Baroš, Brano Topić, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, J Mijatović, V Lohsiriwat, A Toesca, Ivanka Rakita, Davor Grahovac i M Slijepčević
  Strana od D09
  Strana do D09

  SCINTIGRAFIJA KRVNIH PROSTORA JETRE U DETEKCIJI HEMANGIOMA JETRE

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Sonja Bobić, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković i Nataša Stevandić
  Strana od 31

  TROFAZNA SCINTIGRAFIJA KOSTIJU U DIJAGNOSTICI OSTEOMIJELITISA

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jovana Brstilo, Zvezdana Rajkovača, Jasenka Mijatović, Siniša Stanković i Dragi Stanimirović
  Strana od 32

  STATIČKA SCINTIGRAFIJA BUBREGA KOD DJECE SA RECIDIVIRAJUĆOM URINARNOM UPALOM I VEZIKOURETERALNIM REFLUKSOM

  Naučni skup 2. KONGRES DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2011
  Autori Jasenka Mijatović, LJiljana Grahovac, Siniša Stanković i Dragi Stanimirović
  Strana od 32

  Utvrđivanje lokaliteta na kojima je korištena municija sa osiromašenim uranijumom i moguće posljedice po životnu sredinu

  Naučni skup 31 Jugoslovenski sastanak nuklearne medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Živojin Radić, M. Baroš, T. Blagojević, Bojana Markić, Ljiljana Banjac i Jasenka Mijatović