Navigation

doc. dr Bojana Grujić
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-616
Katedre
 • Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet-Katedra za saobraćajnice i geotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Geotehnika docent May 25, 2017

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
GZO Geotehnika i zaštita okoline
GI Geotehničko inženjerstvo
GL Geotehnički laboratorij
GPS Geotehnički problemi kod saobraćajnica
GPS-URKD Geotehnički problemi kod saobraćajnica
GH Geohazardi
GH-URKD Geohazardi
IMS-GU Inženjerska mehanika stijena
IMS-KU Inženjerska mehanika stijena
IMS-HU Inženjerska mehanika stijena
NPG Nasute i potporne građevine
NPG-GU Nasute i potporne građevine
PMT Primijenjena mehanika tla
PTTS Procesi tečenja u tlu i stijenama
TIO Terenska ispitivanja i opažanja
Akademske studije prvog ciklusa
OG07EKI Ekološko inženjerstvo
OG07MT Mehanika tla
OG07OFHK Osnove fundiranja hidrotehničkih konstrukcija
OG07FUND Fundiranje
OGD09EI Ekološko inženjerstvo
OGS07DSS Donji stroj saobraćajnica
OGS07KK Kolovozne konstrukcije
Akademske studije trećeg ciklusa
DG20RIKT Interakcija konstrukcije i tla
DG20ROPMS Odabrana poglavlja mehanike stijena

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Numerical modelling of the reinforced concrete influence on a combined system of tunnel support

  Časopis Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, and Dragana Zeljić
  Broj 2
  Strana od 63
  Strana do 70
  Veb adresa https://content.sciendo.com/view/journals/sspjce/12/2/article-p63.xml?tab_body=abstract

  Costs of performance based maintenance for local roads: Case study Albania

  Časopis Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Mila Svilar
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 78
  Veb adresa https://content.sciendo.com/view/journals/sspjce/12/2/article-p71.xml

  Geotehnički problemi usljed dejstva podzemnih voda

  Časopis Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica
  Godina 2016
  Autori Bojana Grujić, Žarko Grujić, and Saša Tatar
  Broj 29
  Strana od 51
  Strana do 58

  „Geotechnical problems that occur due to the fact of groundwater“

  DOI 10.14415/zbornikGFS29
  Časopis Journal of Faculty of Civil Engineering Subotica
  Godina 2016
  Autori Bojana Grujić
  Broj 29
  Strana od 51
  Strana do 59

  Podobnost prirodnih stenskim materijala u Bosni i Hercegovini za građenje kolovoznih konstrukcija

  DOI 10.14415/zbornikGFS28.09
  Časopis Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica
  Godina 2015
  Autori Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Bojana Grujić
  Broj 28
  Strana od 91
  Strana do 100
  Veb adresa http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&menu=6&zbornik_id=38&rad_id=432

  „Suitability of Natural Rock Materials in Bosnia and Herzegovina for pavement Construction“

  DOI 10.14415/zbornikGFS28
  Časopis Journal of Faculty of Civil Engineering Subotica
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić
  Broj 28
  Strana od 91
  Strana do 101

  "The application of reinforced shotcrete in tunnel construction"

  DOI 10.14415/zbornikGFS22.010
  Časopis Faculty of Civil Engineering Subotica
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Broj 22
  Strana od 107
  Strana do 113

  “Supplement to the analysis Construction of Klasnice Tunnel

  DOI 624.131(497.6)
  Časopis Izgradnja - Beograd
  Godina 2009
  Autori Bojana Grujić
  Broj 63
  Strana od 145
  Strana do 154

Radovi sa skupova

  Modeling of mechanically stabilized earth retaining walls and their dynamic analysis

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo
  Publikacija Zbornik radova Osmog naučno-stručnog simpozijuma GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo
  Godina 2018
  Autori Bojana Grujić, Igor Jokanović, Sabid Zekan, Žarko Grujić, and Mila Svilar
  Strana od 162
  Strana do 168

  Climate and natural disasters vulnerability and resilience: have we forgotten or omitted somethnig?

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo
  Publikacija Zbornik radova Osmog naučno-stručnog simpozijuma GEO-EXPO 2018 Geotehnika, stijenska masa, rudarstvo, geo-okolinsko i građevinsko inženjerstvo
  Godina 2018
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Mila Svilar, and Žarko Grujić
  Strana od 67
  Strana do 75

  Ecological aspects of snow and ice control on roads

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova XIII naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu, Banja Luka
  Godina 2018
  Autori Mila Svilar, Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Bojana Grujić
  Strana od 616
  Strana do 631

  Pavement structures at the intersection area

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Publikacija Zbornik radova XIII naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2018
  Autori Dragana Zeljić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, Mila Svilar, and Bojana Grujić
  Strana od 602
  Strana do 615

  Costs of performance based maintenance for unpaved local roads: Case study Albania

  Naučni skup 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure
  Publikacija Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure
  Godina 2018
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Mila Svilar
  Strana od 1001
  Strana do 1007

  Ugrožavanje i zaštita tla kod projekata saobraćajnica: priprema, izvođenje, eksploatacija

  Naučni skup Naučno-stručni simpozijum GEO-EXPO 2017 Geotehnika, saobraćajnice, rudnici i zaštita okoline
  Publikacija Zbornik radova Sedmog naučno-stručnog simpozijuma GEO-EXPO 2017 Geotehnika, saobraćajnice, rudnici i zaštita okoline
  Godina 2017
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Mila Svilar, and Žarko Grujić
  Strana od 37
  Strana do 44

  Soil Endangerment and Protection for Traffic Infrastructure Projects: Preparation,Works Execution and Operation

  Naučni skup Geo-Expo 2017
  Publikacija Conference Proceedings Geo-Expo 2017
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  Costs of performance based maintenance for local roads: Case study Albania

  Naučni skup XVI International Scientific Conference Kosice-Lviv-Rzeszow
  Publikacija Proceedings of the XVI International Scientific Conference Kosice-Lviv-Rzeszow Curent Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice-Lviv-Rzeszow
  Godina 2017
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Mila Svilar

  Numerical modelling of the reinforced concrete influence on a combined system of tunnel support

  Naučni skup XVI International Scientific Conference Košice-Lviv-Rzeszów
  Publikacija Proceedings of the XVI International Scientific Conference Kosice-Lviv-Rzeszow Curent Issues of Civil and Environmental Engineering in Kosice-Lviv-Rzeszow
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić, Igor Jokanović, Žarko Grujić, and Dragana Zeljić

  Costs of performance based maintenance for local roads: Case study Albania

  Naučni skup XVI International Scientific Conference Košice-Lviv-Rzeszów, Slovak Republic
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  The influence of reinforced concrete on a combined system of tunnel support using numerical models

  Naučni skup XVI International Scientific Conference Košice-Lviv-Rzeszów
  Publikacija Conference Proceedings
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  Fiber reinforced concrete in sanations (building) Hidropower Constructions

  Naučni skup International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and settlements
  Publikacija Proceedings, Association of Civil Engineering of Serbia
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 279
  Strana do 288

  Road data survey program

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Igor Jokanović, Dragana Zeljić, Žarko Grujić, and Bojana Grujić
  Strana od 311
  Strana do 318

  Zaštita drumskih saobraćajnica u uslovima spoljašnjih destruktivnih uticaja

  Naučni skup Drugi srpski kongres o putevima
  Publikacija Zbornik radova drugog srpskog kongresa o putevima
  Godina 2016
  Autori Žarko Grujić, Igor Jokanović, Dragana Zeljić, and Bojana Grujić
  Strana od 392
  Strana do 400

  „Zaštita drumskih saobraćajnica u uslovima spoljašnjih destruktivnih uticaja“

  Naučni skup Second Serbian road Congress, Belgrade, Serbia, 2016
  Godina 2016
  Autori Bojana Grujić

  „Measures for prevention of liquefaction due to dinamic loading“

  Naučni skup 4. International Conference Contemporary achievements in Civil Engineering 2016
  DOI 10.14415/konferencijaGFS2016.061
  Godina 2016
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 147
  Strana do 153

  Procjena stanja puteva sa zemljanim i makadamskim zastorima

  Naučni skup Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja
  Publikacija Zbornik radova devetog međunarodnog naučno-stručnog savetovanja
  Godina 2015
  Autori Igor Jokanović, Bojana Grujić, Žarko Grujić, and Dragana Zeljić
  Strana od 283
  Strana do 291

  „Numerical Methods for Tunneling and Investigation of Long-Time-Effects of the Shotcrete and its Impact on the Combined Support System“

  Naučni skup 11th Internatiopnal Course for Young Researches“, Computational Engineering
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 118
  Strana do 121

  “The elements of the qualifications standard for an engineering study program at the bachelor level“

  Naučni skup “The elements of the qualifications standard for an engineering study program at the bachelor level“, 9th Research/Exspert Conference with International Participations „Quality 2015“
  DOI 1512-9268
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić

  „Condition Evaluation for dirt/earth and Macadam roads“

  Naučni skup Night International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and settlements Conference
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 283
  Strana do 290

  Praćenje inženjerskog objekta primjenom GPS tehnologije

  Naučni skup Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2014
  Autori Branko Milovanović, Sanja Tucikešić, and Bojana Grujić

  „Use of special types of concrete in the Construction and rehabilitation of Tunnel structures“

  Naučni skup Eight International Conference Assessment, Maintenance and Rehabilitation of Structures and settlements
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 303
  Strana do 310

  „Effect of Determining Soli Parameters to the Model calculation results“

  Naučni skup Contemporary Theory and Practice in Building Development
  DOI 5009432
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 171
  Strana do 179

  „Optimal Technical Sulution Tunnel excavation in Carst condition“

  Naučni skup Contemporary Theory and Practice in Building Development“
  DOI 3623704
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Strana od 279
  Strana do 285

  Fourth Annual International Course “Ventilation Efficiensy and Indoor Climate Quality of buildings“, under patronage of DAAD project, August 2012.

  Naučni skup Fourth Annual International Course “Ventilation Efficiensy and Indoor Climate Quality of buildings“
  Godina 2012
  Autori Bojana Grujić

  “Numerical heat transfer"

  Naučni skup Second Annual International Course “Numerical heat transfer"
  Godina 2010
  Autori Bojana Grujić

  “Ventilation Efficiensy and Indoor Climate Quality of buildings“, under patronage of DAAD project, August 2010.

  Naučni skup Second Annual International Course
  Godina 2010
  Autori Bojana Grujić

  "Numerical heat transfer”, under the patronage DAAD Project, October 2009

  Naučni skup First Annual International Course "Numerical heat transfer
  Godina 2009
  Autori Bojana Grujić

  Fifth annual International Course "Computational engineering", Project Coordinator Univesity Siegen, Germany October 2008

  Naučni skup Fifth annual International Course "Computational engineering"
  Godina 2008
  Autori Bojana Grujić

  Fourth Annual International Course "Computational engineering" Project Coordinator Univesity Siegen, Germany, September 2007

  Naučni skup Fourth Annual International Course "Computational engineering"
  Godina 2007
  Autori Bojana Grujić

Ostali radovi

  Association for Tunnels and Underground Structures in Bosnia and Herzegovina (ITA BiH), April, 2013

  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  Leibniz University, Hannover - Germany; with University of Nis - Serbia October 2014 - Sixth Annula International Course “Numerical Heat Transfer”

  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  Tehnical University of Sofia Bulgaria May, 2015 - 11th International Cours for young Researchers Computational Engineering

  Izdavač Technical University of Sofia
  Godina 2017
  Autori Bojana Grujić

  Japan, Tsukuba - Capacity Development for Flood Risk Management with Integrated Flood Analysis System (IFAS)

  Izdavač ICHARM
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić

  University of Ioannina in Greece, Faculty of Sciences and Engineering - Experiment study and participation in exercises - working with students

  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić

  University of Tehnion, and Mekorot Company - Israel Jun, 2013 - Project of preserving and protecting the Water and Soil

  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić

  Association of Civil Engineers Serbia, Maj , 2013

  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić

  Third Annual International Course "Computational engineering" Project Coordinator Univesity Siegen, Germany, September - October 2006

  Godina 2006
  Autori Bojana Grujić

Knjige

  Strategic Development of Higher Education and Qualification Standards

  Izdavač European Union
  ISBN 978-99976-642-1-4
  Godina 2015
  Autori Bojana Grujić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 120

  Center for Curricula Modernization and Lifelong Learning (511354-TEMPUS-1-2010-1-ES-TEMPUS-SMHES)

  Izdavač European Union
  ISBN 978-92-79-21085-3
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  „Experiences, impressions and visions of the builders of the country at three sea - How to preserve drinking water"

  Izdavač Academy of Science and Arts of the Republic of Srpska, University of Banja Luka - Faculty of Architecture and Civil Engineering
  ISBN 978-99955-747-6-5
  Godina 2013
  Autori Bojana Grujić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 264