Navigation

OGH07KV - Kvalitet vode

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OGH07KV7П + В5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
--
The goal
-
The outcome
-
Contents
-
Methods of teaching
-
Literature
  1. Milojević M., Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1995. (Original title)
  2. Vidić R., Hemija vode, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005. (Original title)
Knowledge check forms and grading
-
Special indication
Лабораторијске вјежбе се организују у лабораторији Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Током лабораторијских вјежби студент стиче увид у примјењену лабораторијску опрему за испитивање квалитета воде и врши испитивање одређених параметара квалитета на додјељеном узорку воде. Организује се посјета студената ППВ "Новоселија" у Бањој Луци, гдје се посматра начин захватања површинске воде ријеке Врбас, комплетна технологија пречишћавања воде кроз примјењене поступке третмана и начин функционисања бунарског система.