Navigacija

Sektor materijalno-finansijskih poslova

Duško Lazić
Finansijski direktor
Telefon: +387 51 326 001
E-pošta: dusko.lazic@unibl.org

Svetislav Jokić
Rukovodilac Službe za finansije i računovodstvo
Telefon: +387 51 326 003
E-pošta: svetislav.jokic@unibl.org

Olga Suvajac
Šef računovodstva
Telefon: +387 51 326 006
E-pošta: olga.suvajac@unibl.org

Nikola Kutić
Rukovodilac Službe za poslove obezbjeđenja
Telefon: +387 51 326 007
E-pošta: nikola.kutic@unibl.org

Bogdanka Gvozden
Administrativno-tehnički sekretar
Telefon: +387 51 326 000
E-pošta: bogdanka.gvozden@unibl.org

Lazarela Travar
Viši stručni saradnik za održavanje
Telefon: +387 51 326 010
E-pošta: lazarela.travar@unibl.org

Zoran Topić
Referent za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu
Telefon: +387 51 326 007
E-pošta: zoran.topic@unibl.org

Jadranka Jojić
Kontrolor ulazne dokumentacije
Telefon: +387 51 326 003
E-pošta: jadranka.jojic@unibl.org


Aleksandra Regojević
Viši stručni saradnik za računovodstveno-finansijske poslove
Telefon: +387 51 326 012
E-pošta: aleksandra.regojevic@unibl.org

Marina Višković
Rukovodilac Službe za materijalne poslove
Telefon: +387 51 326 004
E-pošta: marina.viskovic@unibl.org

Ana Baroš
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 004
E-pošta: ana.baros@unibl.org

Vladana Pećo
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 009
E-pošta: vladana.peco@unibl.org

Tanja Babić
Viši stručni saradnik za poslove nabavke
Telefon: +387 51 326 009
E-pošta: tanja.babic@unibl.org


Viši stručni saradnik za odobravanje plaćanja
Telefon: +387 51 326 005
E-pošta: 

Danijela Stević
Referent za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 005
E-pošta: danijela.stevic@unibl.org


Bosa Vidović-Rakić
Viši stručni saradnik za plan i analizu
Telefon: +387 51 326 022
E-pošta: bosa.vidovic@unibl.org

Sanja Bogdan
Stručni saradnik za vođenje nefinansijske imovine
Telefon: +387 51 326 023
E-pošta: sanja.bogdan@unibl.org

Slavica Spasojević
Referent za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: slavica.spasojevic@unibl.org

Nevena Rogić
Referent za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: nevena.rogic@unibl.org

Branka Popović
Referent za obračun ličnih primanja
Telefon: +387 51 326 021
E-pošta: branka.popovic@unibl.org

Velimir Balaban
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 113
E-pošta: velimir.balaban@unibl.org

Radmila Đurašinović
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 012
E-pošta: radmila.djurasinovic@unibl.org

Mirjana Piljagić
Referent za unos podataka u SUFI sistem
Telefon: +387 51 326 013
E-pošta: mirjana.piljagic@unibl.org

Stevka Perišić
Viši stručni saradnik-finansijski knjigovođa
Telefon: +387 51 326 017
E-pošta: stevka.perisic@unibl.org

Mirjana Vrhovac
Viši stručni saradnik-finansijski knjigovođa
Telefon: +387 51 326 015
E-pošta: mirjana.dragojevic@unibl.org

Rada Ilikić
Viši stručni saradnik-finansijski knjigovođa
Telefon: +387 51 326 015

Rada Šušnjar-Aćimović
Referent finansijske operative
Telefon: +387 51 326 018
E-pošta: rada.susnjar-acimovic@unibl.org