Navigacija

Univerzitetski računarski centrar (URC)

Univerzitetski računarski centra je osnovan 1991. godine u sklopu Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci s namjerom da se članicama Univerziteta obezbijedi kompjuterski servisi. 

U novembru 1999. godine zaokružen je i finalizovan projekat koji je integrisao y jedinstveny mrežny cjeliny sve institycije Univerziteta y Banjoj Lyci. Ovaj datym se može smatrati zvaničnim početkom rada Univerzitetske akademske mreže Univerziteta y Banja Lyci, ali isto tako i početkom rada Akademske i istraživačke mreže Repyblike Srpske (SARNET).

Svojom djelatnošću URC osigurava stabilnu, pouzdanu, kvalitetnu i naprednu e-infrastrukturu za potrebe Univerziteta, povezanu na SARNET, te pruža efikasnu i svima dostupnu podršku pri upotrebi pomenute e-infrastrukture i IT uopšte.

Računarski centar otvoren je za studente radnim danom od 8 do 16 časova. Sala za studente ima 20 računara sa internetskom konekcijom i svim programima potrebnim za nastavni proces.

Telefon +387 51 321 070, 321 071, 321 078, 321 079, 321 080
Faks +387 51 465 595 
Veb-sajt www.urc.unibl.org
E-pošta urc@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Rukovodilac Centra Aleksandar Gaćina
   

Aleksandar Gaćina
Rukovodilac računarskog centra

Telefon: +387 (0)51/321-071
E-pošta: aleksandar.gacina@unibl.org

Nebojša Babić
Viši stručni saradnik - mrežni administrator

Telefon: +387 (0)51/321-082 
E-pošta: nebojsa.babic@unibl.org

Sanja Marković
Stručni saradnik - Sistem analitičar

Telefon: +387 (0)51/321-080 
E-pošta: sanja.markovic@unibl.org

Branislav Jovković
Viši stručni saradnik - Administrator sigurnosti

Telefon: +387 (0)51/321-081
E-pošta: branislav.jovkovic@unibl.org

Slađana Grujić
Viši stručni saradnik - sistem administrator

Telefon: +387 (0)51/321-078;
E-pošta: sladjana.grujic@unibl.org

Đorđe Stojisavljević
Viši stručni saradnik - programer

Telefon: +387 (0)51/321-070
E-pošta: djordje.stojisavljevic@unibl.org
Gordana Milaković
Kurir - spremačica
Telefon: +387 (0)51/321-070