Navigacija

Kancelarija prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Prof. dr Biljana Antunović
Prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Telefon:+387 51 321 175
E-pošta: prorektor.ms@unibl.org biljana.antunovic@aggf.unibl.org

Jelena Rožić, ma
Viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Telefon: +387 51 266 170
E-pošta: jelena.rozic@unibl.org

Đorđe Kenjalo, ma
Viši stručni saradnik za razmjenu osoblja i studenata
Telefon: +387 51 266 170
E-pošta: djordje.kenjalo@unibl.org