Navigacija

Kancelarija prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj

Prof.  dr Goran Latinović
Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj
Telefon: +387 51 321 172
E-pošta: prorektor.nir@unibl.org 

Mr Dragana Radulović 
Viši stručni saradnik za naučnoistraživački rad i razvoj 
Telefon: +387 51 321 173
E-pošta: nir@unibl.org

Mr Dušan Vrućinić
Viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost
Telefon: +387 51 321 277
E-pošta: dusan.vrucinic@unibl.org