Navigacija

Kabinet rektora

Prof. dr Radoslav Gajanin, v.d. rektora
Rektor
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
E-pošta: info@unibl.org

Tatjana Jovanović
Tehnički sekretar
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Faks: +387 51 315 694
E-pošta: 


Šef kabineta rektora
Telefon: +387 51 321 277,
E-pošta: 

Dario Stanković
Viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon: +387 51 321 480,
E-pošta: dario.stankovic@unibl.org

Lela Bajić
Rukovodilac Odjeljenja interne revizije
Telefon: +387 51 326 002
E-pošta: lela.bajic@unibl.org