Navigacija

Kabinet rektora

Prof. dr Radoslav Gajanin
Rektor
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
E-pošta: info@unibl.org


Ivana Rogić
Šef kabineta rektora
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Faks: +387 51 315 694
E-pošta: ivana.rogic@unibl.org


Dario Stanković
Viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon: +387 51 321 480,
E-pošta: dario.stankovic@unibl.org


Lela Bajić
Rukovodilac Jedinice za internu reviziju
Telefon: +387 51 326 002
E-pošta: lela.bajic@unibl.org


Ljubiša Udovičić
Interni revizor
Telefon: +387 51 326 011
E-pošta: ljubisa.udovicic@unibl.org