Navigacija

Sekretarijat Univerziteta

Mr Đorđe Markez
Generalni sekretar
Telefon: +387 51 321 275
E-pošta: gensek@unibl.org

Branka Kovačević
Rukovodilac Službe za stručne poslove
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: branka.kovacevic@unibl.org

Vanja Aleksić
Rukovodilac Službe za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Telefon: +387 51 321 278
E-pošta: vanja.aleksic@unibl.org

Jovana Vuković
Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja
Telefon: +387 51 321 176
E-pošta: jovana.milic@unibl.org

Gordana Lončar
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima
Telefon: +387 51 321 278
E-pošta: gordana.loncar@unibl.org

Miloš Rokvić
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika
Telefon: +387 51 321 278
E-pošta: milos.rokvic@unibl.org

Izabela Marković
Viši stručni saradnika za pravne poslove u Rektoratu Univerziteta
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: izabela.markovic@unibl.org

Zana Stevandić
Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: zana.stevandic@unibl.org

Uroš Đukić
Pripravnik
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: uros.djukic@unibl.org

Dragoslav Andrić
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189
E-pošta: dragoslav.andric@unibl.org

Mile Kajkut
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189