Navigacija

Sekretarijat Univerziteta

Mr Đorđe Markez
Generalni sekretar
Telefon: +387 51 321 275
E-pošta: gensek@unibl.org

Branka Kovačević
Rukovodilac Službe za stručne poslove
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: branka.kovacevic@unibl.org

Dijana Šukalo
Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja
Telefon: +387 51 321 279
E-pošta: dijana.sukalo@unibl.org

Jovana Milić
Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja
Telefon: +387 51 321 176
E-pošta: jovana.milic@unibl.org

Jelena Kopanja
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima
Telefon: +387 51 321 278
E-pošta: jelena.kopanja@unibl.org

Danijel Telebak
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika
Telefon: +387 51 321 278
E-pošta: danijel.telebak@unibl.org

Izabela Marković
Pripravnik
Telefon: +387 51 321 179
E-pošta: izabela.markovic@unibl.org

Dragoslav Andrić
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189
E-pošta: dragoslav.andric@unibl.org

Mile Kajkut
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189