Navigacija

Kancelarija prorektora za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr Strain Posavljak
Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Telefon:  +387 51 321 181
E-pošta: prorektor.nastava@unibl.org strain.posavljak@mf.unibl.org

Mirjana Predić, ma
Viši stručni saradnik za nastavu i studentska pitanja
Telefon:  +387 51 321 180
E-pošta: mirjana.predic@unibl.org

Mr Ozren Trišić 
Viši stručni saradnik za osiguranje kvaliteta
Telefon:  +387 51 321 182
E-pošta: ozren.trisic@unibl.org