Navigacija

Mitar Simić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta elektrotehnika
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2234 Osnovi elektrotehnike 2
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2310 Teorija električnih kola
2312 Elektromagnetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Cost-Effective Sensors and Sensor Nodes for Monitoring Environmental Parameters

  DOI 10.2298/FUEE1801011V
  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: ELECTRONICS AND ENERGETICS
  Godina 2018
  Autori Dragana Vasiljević, Čedo Žlebič, Goran Stojanović, Mitar Simić, Libu Manjakkal i Zoran Stamenković
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 23

  TiO2 Based Thick Film pH Sensor

  DOI 10.1109/JSEN.2016.2628765
  Časopis IEEE SENSORS JOURNAL
  Godina 2017
  Autori Mitar Simić, Libu Manjakkal, Krzyzstof Zaraska, Goran Stojanović i Ravinder Dahiya
  Volumen 17
  Broj 2
  Strana od 248
  Strana do 255

  A Novel Non-Iterative Method for Real-Time Parameter Estimation of the Fricke-Morse Model

  DOI 10.4316/AECE.2016.04009
  Časopis ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
  Godina 2016
  Autori Mitar Simić, Vladimir Risojević, Goran Stojanović i Zdenka Babić
  Volumen 16
  Broj 4
  Strana od 57
  Strana do 62

  Data Acquisition and Remote Monitoring System for Indoor Environmental Parameters

  DOI 10.5937/tehnika1504663S
  Časopis TEHNIKA
  Godina 2015
  Autori Mitar Simić i Daniel Petrisor
  Volumen 64
  Broj 4
  Strana od 663
  Strana do 669

  Model superkondenzatora sa eksperimentalnom verifikacijom rezultata simulacije

  Časopis TEHNIKA
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Volumen 63
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 95

  Model of Three-Limb Three-Phase Transformer Based on Nonlinear Open Circuit Characteristic with Experimental Verification

  Časopis TELFOR JOURNAL
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić, Tomsilav Šekara i Srđan Jokić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 42
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Compact Electronic System for Complex Impedance Measurement and its Experimental Verification

  Naučni skup European Conference on Circuit Theory and Design
  DOI 10.1109/ECCTD.2017.8093360
  Publikacija 978-1-5386-3974-0
  Godina 2017
  Autori Mitar Simić i Goran Stojanović
  Strana od 1
  Strana do 4

  Quality of Life Context Influence Factors Improvement Using Houseplants and Internet of Things

  Naučni skup IEEE BlackSeaCom conference,
  DOI 10.1109/BlackSeaCom.2016.7901574
  Publikacija Proceedings of the IEEE BlackSeaCom conference
  Godina 2017
  Autori Miloš Ljubojević, Martina Zorić, Zdenka Babić i Mitar Simić
  Strana od 1
  Strana do 5

  A novel approach for parameter estimation of Fricke-Morse model using Differential Impedance Analysis

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering
  DOI 10.1007/978-981-10-4166-2_75
  Publikacija Proceedings of the the International Conference on Medical and Biological Engineering 2017
  Godina 2017
  Autori Mitar Simić, Zdenka Babić, Vladimir Risojević i Goran Stojanović
  Strana od 487
  Strana do 494

  Multi-Sensor System for Remote Environmental (Air and Water) Quality Monitoring

  Naučni skup Telecommunications forum TELFOR
  DOI 10.1109/TELFOR.2016.7818711
  Publikacija Proceedings of the 24th Telecommunications forum TELFOR
  Godina 2016
  Autori Mitar Simić, Goran Stojanović, Libu Manjakkal i Krzyzstof Zaraska
  Strana od 14

  A System for Rapid and Automated Bioimpedance Measurement

  Naučni skup Society for Design and Process Science SDPS conference
  Publikacija In Proceedings of the Society for Design and Process Science SDPS conference
  Godina 2015
  Autori Mitar Simić, Zdenka Babić, Vladimir Risojević, Goran Stojanović i Antonio Ramos
  Strana od 242
  Strana do 247
  Veb adresa https://sdpsnet.org/sdps/documents/sdps-2015/SDPS-2015-Proceedings.pdf

  Influence of Frequency of Excitation Signal and Electrode Position on the Transthoracic Impedance Measurement

  Naučni skup 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference
  Publikacija Proceedings of the 24th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015
  Godina 2015
  Autori Mitar Simić, Zdenka Babić, Vladimir Risojević, Goran Stojanović i Patricio Bulić
  Strana od 99
  Strana do 102
  Veb adresa http://erk.fe.uni-lj.si/2015/program.php

  Design of Monitoring and Data Acquisition System for Environmental Sensors

  Naučni skup The 10th International Symposium on Industrial Electronics
  Publikacija Proceedings of the 10th International Symposium on Industrial Electronics INDEL 2014
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Strana od 146
  Strana do 149
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/2014/resources/Proceedings_2014/INDEL_2014_Paper_23.pdf)

  Complex Impedance Measurement System for Environmental Sensors Characterization

  Naučni skup Telecommunications forum TELFOR
  DOI 10.1109/TELFOR.2014.7034495
  Publikacija Proceedings of the 22nd Telecommunications forum TELFOR
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Strana od 660
  Strana do 663

  Design and Development of Air Temperature and Relative Humidity Monitoring System With AVR Processor Based Web Server

  Naučni skup International Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering
  DOI 10.1109/ICEPE.2014.6969864
  Publikacija Proceedings of the International Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering EPE 2014
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Strana od 38
  Strana do 41

  Realization of Digital LCR Meter

  Naučni skup International Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering
  DOI 10.1109/ICEPE.2014.6970014
  Publikacija Proceedings of the International Conference And Exposition On Electrical And Power Engineering EPE 2014
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Strana od 769
  Strana do 773

  Complex Impedance Measurement System for the Frequency Range from 5 kHz to 100 kHz

  Naučni skup 4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers IC-MAST
  DOI 10.4028/www.scientific.net/KEM.644.133
  Publikacija Key Engineering Materials (Proceedings of the 4th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers)
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić
  Strana od 133
  Strana do 136

  Real Time Temperature And Relative Humidity Monitoring System Using LabView

  Naučni skup ETIKUM
  Godina 2014
  Autori Mitar Simić i Mariana Siretenau
  Strana od 67
  Strana do 70

  Model trofaznog transformatora zasnovan na nelinearnoj karakteristici praznog hoda

  Naučni skup Telecommunications forum TELFOR
  DOI 10.1109/TELFOR.2013.6716326
  Publikacija Proceedings of the 21st Telecommunications forum TELFOR
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić, Tomsilav Šekara i Srđan Jokić
  Strana od 705
  Strana do 708

  Realization of Complex Impedance Measurement System Based on the Integrated Circuit AD5933

  Naučni skup Telecommunications forum TELFOR
  DOI 10.1109/TELFOR.2013.6716294
  Publikacija Proceedings of the 21st Telecommunications forum TELFOR
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić
  Strana od 573
  Strana do 576

  Microcontroller Based System for Measuring and Data Acquisition of Air Relative Humidity and Temperature

  Naučni skup International Conference of IMAPS-CPMT
  Publikacija In Proceedings of the 37th International Conference of IMAPS-CPMT
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić

  Model jednofaznog transformatora zasnovan na strujno-naponskoj karakteristici praznog hoda

  Naučni skup Infoteh
  Publikacija Infoteh Jahorina - zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić, Tomsilav Šekara i Srđan Jokić
  Strana od 277
  Strana do 282

  SCADA aplikacija za vođenje procesa pneumo-transporta zeolita u fabrici glinice "Birač" A.D. Zvornik

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić

  Realization of RFID Monitoring Access System

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2013
  Autori Mitar Simić i Marin Radak
  Strana od 39
  Strana do 43

  Bežična RS-232 komunikacija (IrDA 2 modul)

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2011
  Autori Mitar Simić
  Strana od 984
  Strana do 987

  Digitalna regulacija brzinskih servo-sistema

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2010
  Autori Mitar Simić
  Strana od 1061
  Strana do 1065

Projekti

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Mitar Simić
Vedran Jovanović
doc. dr Aleksej Avramović
doc. dr Goran Mirjanić
doc. dr Vladimir Risojević
Ratko Pilipović
Igor Ševo
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM