Навигација

проф. др Рада Петровић
редовни професор

Наставник - II-4
Технолошки факултет
051/434-379 лок 126
Катедре
 • Природно-математички факултет - Катедра за физичку хемију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Физичка хемија; наука о полимерима; електрохемија (суве ћелије, батерије, гориве ћелије, корозија метала, електролиза)редовни професор 25. март 2021.

Предмети

Технолошки факултет

Академске студије другог циклуса
М11018Одабрана поглавља оптичких метода анализе прехрамбених производа
М11043Оптичке методе анализе прехрамбених производа
М11044Хроматографске методе анализе прехрамбених производа
М12020Студијски истраживачки рад у прехрамбеном инжењерству
М21004Катализа и каталитички процеси
М21022Студијски истраживачки рад у хемијском инжењерству
М21026Колоидна хемија
М33003Површински активне материје
Академске студије првог циклуса
Б02303Физичка хемија I
Б02322Физичка хемија I
Б02403Физичка хемија са колоидном хемијом
Б12422Колоидна хемија са физичком хемијом
Б22403Физичка хемија са електрохемијом
Б22422Физичка хемија II
Б23503Хемијско-инжењерска термодинамика
Б23523Инструменталне методе хемијске анализе
Б24808Инструменталне методе анализе
Б52301Хемиграфија
Б52426Хемиграфија

Природно-математички факултет

Академске студије првог циклуса
1Ц07ХОС433Електрохемија

Библиографија

Радови у часописима

  Antibacterial finishing of textile materials using modified bentonite

  DOIhttps://doi.org/10.1007/s42860-023-00258-0
  ЧасописCLAYS AND CLAY MINERALS
  Година2023
  АуториЉиљана Топалић-Тривуновић, Александар Савић, Рада Петровић, Дарко Бодрожа, Драгана Грујић, Miodrag Mitrić, Zoran Obrenović, Dragana Gajić и Mugdin Imamović

  KINETICS OF DICLOFENAC ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ON COMMERCIAL ACTIVATED CARBON

  DOIhttps://doi.org/10.7251/JCTE2001012P
  ЧасописJournal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Година2020
  АуториРада Петровић, Драгана Гајић, Зора Леви, Дарко Бодрожа, Перо Саиловић и Vladimir Mlinarević
  Волумен1
  Број1
  Страна од12
  Страна до20
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/kinetics-of-diclofenac-adsorption-from-aqueous-solution-on-commercial-activated-carbon/

  Adsorpcija amonijum jona i amonijaka iz vodene sredine na bentonitu i mordenitu

  DOI10.7251/GHTE1915001P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2019
  АуториРада Петровић, Zora Levi, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Darko Bodroža и Ljubiša Bera
  Број15
  Страна од1
  Страна до8
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/

  Kinetics of Cr(VI) adsorption from aqueous medium onto bentonite

  DOI10.7251/GHTE1915009P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2019
  АуториРада Петровић, Dragana Gajić, Zoran Obrenović, Darko Bodroža, Nevena Popadić, Danka Davidović и Mirjana Ćulumović
  Број15
  Страна од9
  Страна до16
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/

  Role of Water in Diethyl Ether Dehydration Reaction

  ЧасописQuality of Life
  Година2017
  АуториРада Петровић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Б Антонић и Зора Леви
  Број8
  Страна од33
  Страна до40

  Kinetics of Sucrose Inversion in Mixed Solvents

  DOI10.7251/QOL1701027S
  ЧасописQUALITY OF LIFE
  Година2017
  АуториŠkundrić Branko, Bogoljub Antonić, Jelena Penavin-Škundrić и Rada Petrović
  Волумен8
  Број1-2
  Страна од27
  Страна до32

  ROLE OF WATER IN DIETHYL ETHER DEHYDRATION REACTION

  DOI10.7251/QOL1701033P
  ЧасописQUALITY OF LIFE
  Година2017
  АуториRada Petrović, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Bogoljub Antonić и Zora Levi
  Волумен8
  Број1-2
  Страна од33
  Страна до40

  TEXTURAL AND CATALYTIC CHARACTERISTICS OF DECATIONIZED MORDENITE AND ZSM-5 ZEOLITE

  DOI10.7251/COMEN1601011S
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2016
  АуториJelena Penavin Škundrić, Branko Škundrić, Rada Petrović, Dragica Lazić, Zora Levi и Nedeljko Čegar
  ВолуменVII
  Број1
  Страна од11
  Страна до20

  Adsorption on alumina of different origin

  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2016
  АуториБранко Шкундрић, Драгица Лазић, Сања Добрњац, Рада Петровић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви и Гордана Остојић
  ВолуменVII-2
  Страна од151
  Страна до161

  Textural and catalytic characteristics of decationized mordenite and ZSM-5 zeolite

  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2016
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Рада Петровић, Драгица Лазић, Зора Леви и Недељко Чегар
  ВолуменVII-1
  Страна од11
  Страна до20

  ADSORPTION ON ALUMINA OF DIFFERENT ORIGIN

  DOI10.7251/COMEN1602151S
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2016
  АуториBranko Škundrić, Dragica Lazić, Sanja Dobrnjac, Rada Petrović, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi и Gordana Ostojić
  ВолуменVII
  Број2
  Страна од151
  Страна до161

  DEHIDRATACIJA DIETILETERA NA Mn(II)-MORDENITU

  DOI10.7251/GHTE1410011P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2014
  АуториРада Петровић, Nedeljko Čegar, Branko Škundrić и Jelena Penavin-škundrić
  Број10
  Страна од11
  Страна до17
  Веб адресаrada.petrovic@tfbl.org

  UTICAJ KISELINOM AKTIVIRANOG BENTONITA NA OKSIDACIONU STABILNOST HIDROKREKOVANIH BAZNIH ULJA

  DOI10.7251/GHTE1207033P
  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2012
  АуториZoran Petrović, Pero Dugić, Pero Aleksić, Tatjana Botić, Branka Kojić и Rada Petrović
  Број7
  Страна од33
  Страна до40
  Веб адресаhttp://glasnik.tfbl.org/brojevi/G_2012_B_7_on-line.pdf

  ADSORPCIJA VODENE PARE NA ZSM-5 ZEOLITU

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2011
  АуториРада Петровић, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić и Dragica Lazić
  Број6
  Страна од11
  Страна до16
  Веб адресаrada.petrovic@tfbl.org

  UTICAJ Co2+ JONA NA KATALITIČKE OSOBINE Y-ZEOLITA

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2011
  АуториNedeljko Čegar, Rada Petrović, Jelena Penavin и Branko Škundrić
  Број6
  Страна од17
  Страна до22

  KATALITIČKA KONVERZIJA ETANOLA NA H-Y ZEOLITU

  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2005
  АуториNedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić и Rada Petrović
  Волумен59
  Број9-10
  Страна од267
  Страна до269

  ULOGA PALADIJUMA U KATJON SUPSTITUIRANIM ZEOLITIMA KAO KATALIZATORIMA U REAKCIJI IZOMERIZACIJE 3,3-DMB-1

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin, Nedeljko Čegar, Рада Петровић и Slavica Sladojević
  Број44
  Страна од405
  Страна до413

  KONVERZIJA ETANOLA NA MORDENITU

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториNedeljko Čegar, Jelena Penavin, Branko Škundrić и Рада Петровић
  Број44
  Страна од414
  Страна до420

  FIZIČKO-HEMIJSKE KARAKTERISTIKE KATIONSKIH PAM U MJEŠOVITIM RASTVARAČIMA

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториNedeljko Čegar, Branko Škundrić, Рада Петровић и Jelena Penavin
  Број44
  Страна од426
  Страна до431

  KONVERZIJA DIETILETERA NA MORDENITU

  ЧасописХемијска индустрија
  Година1996
  АуториBranko Škundrić, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin, Rada Kozomara и Slavica Sladojević
  Волумен50
  Број7-8
  Страна од312
  Страна до316

Радови са скупова

  Removal of hexavalent chromium Cr(VI) from aqueous solution by adsorption onto kaolinite

  Научни скуп XIII international scientific conference "Contemporary materials"
  ПубликацијаProgramme and the Book of Abstracts
  Година2020
  АуториBranko Škundrić, Рада Петровић, Jelena Penavin-Škundrić, Dragana Gajić и Darko Bodroža
  Страна од34
  Страна до34

  Adsorption of Diethylether from Gas Phase onto ZSM-5 Zeolite

  Научни скупInternational Scientific Conference “XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“
  ПубликацијаThe Book of Abstracts & Conference Program International Scientific Conference “XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“
  Година2020
  АуториРада Петровић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин Шкундрић, Славица Сладојевић, Зора Леви, Дарко Бодрожа и Драгана Гајић
  Страна од18
  Страна до18

  Study of Adsorption Properties of Natural and Modifided Tuff from Teritory of Republic of Srpska

  Научни скупInternational Scientific Conference “XIII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“
  ПубликацијаThe Book of Abstracts & Conference Program
  Година2020
  АуториДарко Бодрожа, Зора Леви, Рада Петровић, Славица Сладојевић и Драгана Гајић
  Страна од23
  Страна до23

  Adsorption of diethyl ether from the gas phase on mordenite

  Научни скупXII International Scientific Conference: Contemporary Materials
  ПубликацијаProgramme and the Book of Abstracts
  Година2019
  АуториРада Петровић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Дарко Бодрожа, Зора Леви и Славица Сладојевић
  Страна од44
  Страна до44

  Study of observing adsorption of hexavalent chromium from aqueous environment on mordenite

  Научни скупInternational Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“
  ПубликацијаProceedings of International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“, EcoTER'19
  Година2019
  АуториSlavica Sladojević, Marina Rakanović, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од322
  Страна до327
  Веб адресаhttps://eco.tfbor.bg.ac.rs/

  Praćenje adsorpcije metil violeta na prirodnim i sintetičkim alumosilikatima

  Научни скупXII međunarodni naučni skup "Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од103
  Страна до110

  Application of natural tuffs in the processes of purification of graphical industry waste water

  Научни скуп25th Congress of SCTM with International participation
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториZora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević и Darko Bodroža
  Страна од42
  Страна до42

  Uklanjanje tekstilne boje iz vodenog rastvora upotrebom bentonita

  Научни скупXII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториRada Petrović, Zoran Petrović, Pero Dugić, Jelena Penavin-Škundrić и Darko Bodroža
  Страна од172
  Страна до179

  Efikasnost adsorpcije cefaklora na prirodnom i sintetičkim zeolitima

  Научни скупV Međunarodni kongres "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOIdoi: 10.7251/EEMRS15011451S
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2017
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović, Перо Саиловић и Darko Bodroža
  Страна од1451
  Страна до1456

  , Analiza mikroporozne strukture ZSM-5 katalizatora adsorpcijom azota na 77 K,

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаZbornik radova, Knjga 33
  Година2017
  АуториРада Петровић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Драгица Лазић, Дарко Бодрожа и Гордана Остојић
  Страна од181
  Страна до192

  Uticaj modifikacije na adsorpcione osobine 4A zeolita

  Научни скуп IX Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2017
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од175
  Страна до179

  Uticaj modifikacije na adsorpcione osobine mordenita

  Научни скупXI konferencija "Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториJelena Penavin Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од81
  Страна до87

  Adsorpcija metilen plave boje iz vodene sredine na modifikovanim bentonitima: Izoterme i termodinamika

  Научни скупXI konferencija "Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториRada Petrović, Sanja Dobrnjac, Jelena Penavin, Zora Levi, Darko Bodroža, Mirko Petković и Trivo Stanković
  Страна од9
  Страна до21

  Analiza mikroporozne strukture ZSM-5 katalizatora adsorpcijom azota na 77 K

  Научни скуп IX međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  ПубликацијаKnjiga Radova
  Година2016
  АуториРада Петровић, Jelena Penavin, Branko Škundrić, Zora Levi, Dragica Lazić, Darko Bodroža и Gordana Ostojić
  Страна од181
  Страна до192

  Adsorpcija bakarnih jona na modifikovanom i nemodifikovanom zeolitu 5A

  Научни скуп53 savetovanje Srpskog hemijskog društva
  ПубликацијаKnjiga radova [Elektronski izvor]
  Година2016
  АуториZora Levi, Jelena Penavin-Škundrić, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од97
  Страна до101

  Adsorpcija metilen plave boje iz vodene sredine na modifikovanim bentonitima: Izoterme i termodinamika

  Научни скупXI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2016
  АуториРада Петровић, Сања Добрњац, Јелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Дарко Бодрожа, м Петковић и Т Станковић
  Страна од9
  Страна до21

  Adsorpcija bakarnih jona na modifikovanom i nemodifikovanom zeolitu 5A

  Научни скуп53rd the Serbian Chemical Society
  Публикација, Proceedings
  Година2016
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Рада Петровић и Дарко Бодрожа
  Страна од97
  Страна до101

  The Impact of the Modification on the Adsorption Properties of Mordenite

  Научни скупXI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаThe Book of Abstracts, XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Година2016
  АуториJelena Penavin Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од28
  Страна до28

  Katalitička dehidratacija dietil-etera na H-formama mordenita i ZSM-5 zeolita

  Научни скуп VIII međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2015
  АуториRada Petrović, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić и Nedeljko Čegar
  Страна од151
  Страна до163

  Ammonium Ion Adsorption on Natural Zeolite Tuff and on Faujasite, Described by Dubinin Theory

  Научни скупSixth International Scientific Conference Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаProgramme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Рада Петровић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Б Васић и Дарко Бодрожа
  Страна од68
  Страна до68

  Karakteristike hemijski aktiviranog domaćeg boksita

  Научни скуп V međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2012
  АуториZoran Petrović, Pero Dugić, Rada Petrović, Vojislav Aleksić, Mirko Petković и Tatjana Botić
  Страна од175
  Страна до191

  Karakteristike površine klinoptilolita u procesima adsorpcije

  Научни скупIX Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali" proizvodnja-osobine-primjena
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Saša Zeljković, Zora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević и Sanja Krnetić
  Страна од257
  Страна до264

  Adsorption of 3-Phenyl-Methane Colour from Dilute Aqueous Solutions on Faujasites Described by Dubinin,s Theory (DRK Equation)

  Научни скупContemporary Materials 2011
  ПубликацијаThe Book of Abstract
  Година2011
  АуториSlavica Sladojević, Jovan Škundrić, Зора Леви, Dragica Lazić, Rada Petrović и Branko Škundrić
  Страна од86
  Страна до87

  Adsorpcija etanola iz gasne faze na mordenitu (M)

  Научни скуп III Međunarodni naučni skup "Savremeni materijali"
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2011
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić и Branko Škundrić
  Страна од41
  Страна до47

  Značaj i efikasnost modifikovanih zeolita kao materijala za pripremu katalizatora

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga sažetaka/The Book of Abstracts
  Година2011
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Dijana Jelić, Rada Petrović, Nedeljko Čegar и Slavica Sladojević
  Страна од84
  Страна до85

  Perijevi bazni centri na površini Al2O3

  Научни скупVIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2009
  АуториBranko Škundrić, Jelena Škundrić, Nedeljko Čegar и Rada Petrović
  Страна од143
  Страна до143

  Konverzija dietiletera na Fe-mordenitu

  Научни скупVIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2009
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Branko Škundrić и Jelena Penavin-Škundrić
  Страна од142
  Страна до142

  Brzina katalitičke reakcije etilacetata s vodom u vodenom etanolu

  Научни скупVIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2009
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Rada Petrović, Nedeljko Čegar и Radmila Macura-Strajin
  Страна од141
  Страна до141

  Adsorpcija izopropanola na mordenitu

  Научни скупVIII konferencija "Savjetovanje hemičara i tehnologa Rpublike Srpske"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториNedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić и Rada Petrović
  Страна од129
  Страна до132

  Adsorpcione i katalitičke osobine mordenita

  Научни скупNaučni skup "Savremeni materijali "
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2008
  АуториNedeljko Čegar, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić и Rada Petrović
  Страна од235
  Страна до243

  Adsorpcione karakteristike mordenita

  Научни скупVII Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2007
  АуториRada Petrović, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin, Branko Škundrić и Sanja Krnetić
  Страна од21
  Страна до30

  Catalytic characteristics of natural clinoptilolite

  Научни скуп37th International October Conference on Mining and Metallurgy
  ПубликацијаProceedings of the 37th IOC on Mining and Metallurgy
  Година2005
  АуториNedeljko Čegar, Branko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Рада Петровић и Dragica Lazić
  Страна од521
  Страна до527

  Dehidratacija dietiletera na ZSM-5 zeolitu

  Научни скуп43. savetovanje Srpskog hemijskog društva
  ПубликацијаZbornik radova [Elektronski izvor]
  Година2005
  АуториРада Петровић, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić и Branko Škundrić
  Страна од129
  Страна до132

  Reakcije etera na mordenitu

  Научни скупV Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2004
  АуториBranko Škundrić, Рада Петровић, Nedeljko Čegar и Jelena Penavin
  Страна од1
  Страна до8

  Konstanta brzine inicijalne reakcije i reakcije dehidratacije dietiletera na 13X zeolitu

  Научни скупV Simpozijum sa međunarodnim učešćem "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2004
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin, Nedeljko Čegar и Рада Петровић
  Страна од31
  Страна до40

  Katalitička konverzija dietiletera na zeolitima

  Научни скупV Savjetovanje Hemičara i tehnologa Republike Srpske
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година1996
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin, Rada Petrović и Nedeljko Čegar
  Страна од33
  Страна до33

Књиге

  Odabrana poglavlja fizičke hemije

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet
  ISBN978-99938-54-84-5
  Година2020
  АуториРада Петровић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна148

  Fizička hemija 1

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet
  ISBN978-99938-54-83-8
  Година2020
  АуториРада Петровић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна169

  Eksperimentalna fizička hemija

  ИздавачUniverzitet u Banjoj Luci, OJ Tehnološki fakultet
  ISBN978-99938-54-51-7
  Година2014
  АуториРада Петровић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна218

  Zbirka zadataka iz fizikalne hemije

  ИздавачBiotehnički fakultet Bihać
  ISBN9958-9265-1-2
  Година2003
  АуториEsad Halkić, Amra Odobašić, Rada Petrović и Samira Hotić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна277

Пројекти

Припрема и пријављивања пројектног приједлога на програм Европске уније - ЕУРЕКА

Основни циљ овог пројекта јесте пријава пројектног / пројектних приједлога за ЕUREKA пројекте, од стране наставног особља са Технолошког факултета.

Број пројекта1251133
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Борислав Малиновић
Пројектни тимпроф. др Ладислав Василишин
Слободан Бунић
проф. др Рада Петровић
доц. др Ђорђе Војиновић
Тијана Ђуричић, ма
Ђорђе Јанаћковић
Петар Ускоковић
проф. др Горан Вучић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво
Почетак реализације01.12.2019.
Завршетак пројекта25.01.2021.
Вриједност пројекта5180.0 БАМ

Могућност употребе природних и модификованих бентонита и зеолита са подручја Републике Српске за формирање антимикробних филмова ради продужавања рока трајања прехрамбених производа

Употреба амбалаже за сирово месо и поврће која би омогућила одређени степен антимикробне заштите, уз већ постојећу заштиту од вањских утицаја, могла би да утиче на продужење рока трајања и здравствену безбједност ових производа...

Број пројекта1251101
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаТехнолошки факултет
Руководилацпроф. др Љиљана Топалић-Тривуновић
Пројектни тимпроф. др Ладислав Василишин
проф. др Саша Папуга
доц. др Дарко Бодрожа
проф. др Рада Петровић
проф. др Драгана Грујић
проф. др Перо Дугић
ФинансијерМинистарство за научнотехнолошки развој и високо обарзовање Републике Српске
Почетак реализације01.04.2019.
Завршетак пројекта19.03.2024.
Вриједност пројекта25239.0 БАМ