Навигација

проф. др Јелена Пенавин-Шкундрић
редовни професор

051/211-318
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
редовни професор 3. март 1998.
редовни професор 23. октобар 2009.
редовни професор 31. март 1998.

Библиографија

Радови у часописима

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2018
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić и Darko Bodroža
  Страна од1
  Страна до7
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/

  Kinetics study of methylene blue adsorption onto activated carbon by means of spectrophotometry

  ЧасописQuality of Life
  Година2014
  АуториДијана Јелић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Жељка Марјановић-Балабан, Весна Антуновић и Наташа Радуљ
  Страна од107
  Страна до113

  Chemical-minerological characterisation of bauxites from different deposits

  DOI10.7251/COMEN1401084O
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2014
  АуториГордана Остојић, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Драгана Кешељ и Драгана Благојевић
  ВолуменV
  Број1
  Страна од84
  Страна до94

  Sinteza kalcijum feritnih perovskita mikrovalno-potpomognutom dekompozicijom različitih prekursora

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2014
  АуториСаша Зељковић, Тони Ивас, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић и Љубица Васиљевић
  Број10
  Страна од19
  Страна до27

  Adsorption of Propane Acid on High-Silica ZSM-5 Zeolites of Nanostructure Dimensions

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2013
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Darko Bodroža, Dragica Lazić и Branko Škundrić
  Број9
  Страна од1
  Страна до9
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/

  Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata

  ЧасописReciklaža i održivi razvoj
  Година2013
  АуториJanko Mikić, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Митар Перушић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић и Гордана Остојић
  Волумен6
  Број1
  Страна од18
  Страна до25
  Веб адресаwww.ror.tf.bor.ac.rs

  Determination of Aluminium Oxide in Bauxites by X-ray Fluorescence Analysis

  Часопис Global Journal of Science Frontier Research
  Година2012
  АуториДрагана Кесељ, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић и Љубица Васиљевић
  Волумен12
  Број3
  Страна од1
  Страна до6

  Interaction of Aqueous Solution of Phenol with 5A zeolite: Adsorption and Comparison with Commercial Carbons as the Adsorbents

  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2012
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Dragica Lazić и Дарко Бодрожа
  ВолуменIII-2
  Страна од201
  Страна до206

  Karakterizacija mineralnih voda Vitiničkog kiseljaka i Kozluka

  DOI10.2298/HEMIND101220017L
  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2011
  АуториДрагица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић и Драгана Благојевић
  Волумен65
  Број3
  Страна од263
  Страна до270
  Веб адреса http://www.ache.org.rs/HI/

  Stability of tris-1,10-phenanthroline iron (II) complex in different composites

  DOI10.2298/CICEQ100204028L
  ЧасописCHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY
  Година2010
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић и Зоран Обреновић
  Волумен16
  Број2
  Страна од193
  Страна до198
  Веб адресаwww.ache.org.rs/CICEQ

  A THERMOGRAVIMETRIC STUDY OF REDUCTION SILVER OXIDE UNDER NON-ISOTHERMAL CONDITIONS

  DOI10.5767/anurs.cmat.100102.en.144J
  ЧасописCONTEMPORARY MATERIALS
  Година2010
  АуториDijana Jelić, Slavko Mentus, Jelena Penavin-Škundrić, Darko Bodroža и Весна Антуновић
  ВолуменI
  Број2
  Страна од144
  Страна до150

  MFI zeoliti kao adsorbens kiselih i baznih primjesa u vodenom mediju

  ЧасописGlasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Година2009
  АуториСлавица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгица Лазић, Сања Крнетић, Недељко Чегар и Бранко Шкундрић
  Страна од11
  Страна до15
  Веб адресаhttps://glasnik.tf.unibl.org/

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година2008
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Љиљана Вукић
  Волумен62
  Број1
  Страна од25
  Страна до30

  Kinetic Studies of Catalytic Dehydration of Diethylether and Izomerization of 3,3-DMB-1 on Clinoptilolitic Catalysts

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториБранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић и Недељко Чегар
  Страна од27
  Страна до35

  Adsorpcija organskih kiselina na Y zeolitu

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториСлавица Сладојевић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од371
  Страна до380

  Испитивање особина површине зеленог туфа, природног зеолита са подручја РС неким физичко-хемијским методама

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Љиља Шушњар и Недељко Чегар
  Број44
  Страна од393
  Страна до404

  Mogućnost primjene elektrofiltarskog pepela u proizvodnji cementa

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториСвјетлана Средић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Зора Поповић
  Волумен45
  Страна од45
  Страна до51

  Uticaj dvostruke zamjene katjona jonima prelaznih metala u zeolitu 5A na njegove osobine

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година2003
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Зора Леви и Nedeljko Čegar
  Број45
  Страна од1
  Страна до5

  Uticaj prethodne obrade Х zeolita na kiselost njegove površine

  ЧасописGlasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske
  Година1997
  АуториСлавица Сладојевић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од35
  Страна до38

  Konverzija dietiletera na mordenitu

  ЧасописHEMIJSKA INDUSTRIJA
  Година1996
  АуториБранко Шкундрић, Недељко Чегар, Јелена Пенавин-Шкундрић, Rada Kozomara и Славица Сладојевић
  Страна од312
  Страна до316

Радови са скупова

  Study of observing adsorption of hexavalent chromium from aqueous environment on mordenite

  Научни скупInternational Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“
  ПубликацијаProceedings of International Conference “27th Ecological Truth & Environmental Research“, EcoTER'19
  Година2019
  АуториSlavica Sladojević, Marina Rakanović, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од322
  Страна до327
  Веб адресаhttps://eco.tfbor.bg.ac.rs/

  Spectrophotometric observance of adsorption of organic color RV-5 on alumina and NH4Y zeolite from aqueous environment

  Научни скупVI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry
  ПубликацијаProceedings of VI International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry”
  Година2019
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Milica Šipovac, Dragica Lazić, Ljubica Vasiljević и Gordana Ostojić
  Страна од750
  Страна до760
  Веб адресаhttps://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Influence of modification of natural aluminosilicate on character of its surface

  Научни скупXII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Marina Rakanović, Sanja Vukomanović, Gordana Ostojić и Suzana Vujasinović
  Страна од20
  Страна до20
  Веб адресаhttps://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Praćenje adsorpcije metil violeta na prirodnim i sintetičkim alumosilikatima

  Научни скупXII Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од103
  Страна до110

  Effect of composition and structure of zeolite on adsorption of butyric acid from aqueous environment

  Научни скупSixth International Scientific Conference „June 5th - World Environment Day“
  ПубликацијаThe Book of Abstracts
  Година2018
  АуториSlavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović и Suzana Vujasinović
  Страна од52
  Страна до52
  Веб адресаhttps://btf.unbi.ba/

  Study of adsorption of selected organic species from aqueous solution on NH4BETA zeolite

  Научни скупXII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Marina Rakanović, Dijana Peulić и Darko Bodroža
  Страна од21
  Страна до21
  Веб адресаhttps://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Monitoring adsorption of violet methyse on natural and synthetic alumosylinks

  Научни скупXII Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаBook of Abstracts
  Година2018
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од26
  Страна до26
  Веб адресаhttps://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  EFIKASNOST ADSORPCIJE CEFAKLORA NA PRIRODNOM I SINTETIČKIM ZEOLITIMA

  Научни скупV međunarodni kongre "Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji"
  DOIdoi: 10.7251/EEMRS15011451S
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2017
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Rada Petrović, Перо Саиловић и Darko Bodroža
  Страна од1451
  Страна до1456

  The impact of the modification on the adsorption properties of zeolite 4А

  Научни скупInternational Scientific Conference “Contemporary Materials“, Banjaluka 2017
  ПубликацијаProceedings
  Година2017
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од175
  Страна до179

  Sinteza vezivih materijala na bazi aluminatnog rastvora proizvodnje glinice

  Научни скупИнжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији
  ПубликацијаZbornik radova, III međunarodni kongres „Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“, Jahorina
  Година2016
  АуториЈанко Микић, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгана Кешељ, Драгана Благојевић и Гордана Остојић
  Страна од552
  Страна до560

  Study of Physical and Chemical Characteristics of HEU Type Zeolite

  Научни скупXI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  ПубликацијаProceedings from International Scientific Conference “XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“
  Година2016
  АуториSlavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Dragica Lazić и Gordana Ostojić
  Страна од88
  Страна до93

  The Impact of the Modification on the Adsorption Properties of Mordenite

  Научни скупXI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  ПубликацијаProceedings from International Scientific Conference “XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska“
  Година2016
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojevic, Rada Petrović и Darko Bodroža
  Страна од81
  Страна до87
  Веб адресаhttps://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Study of BETA Zeolite Physical-chemical Characteristics by Observing Adsorption of Some Acid and Base Components from Aqueous Solutions

  Научни скупXXIII International Conference “Ecological Truth”
  Година2015
  АуториDarko Bodroža, Славица Сладојевић, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Ljubica Vasiljević и Branko Škundrić
  Страна од128
  Страна до136

  Spektrofotometrijsko praćenje adsorpcije monoazo tekstilne boje na MFI zeolitima

  Научни скупMetalni i nemetalni materijali
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2014
  АуториSlavica Sladojević, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Ljubica Vasiljević и Branko Škundrić
  Страна од341
  Страна до347

  Компаративна истраживања адсорпционих особина туфа и активног угља

  Научни скупX savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Славица Сладојевић, Дарко Бодрожа и Luka Matej Đevenica
  Страна од118
  Страна до126

  Surface Active Agent in Structure of Natural and Synthetic Alumosilcate

  Научни скупSix International Scientific Conference Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Zora Levi, Slavica Sladojević, Saša Zeljković и Darko Bodroža
  Страна од66
  Страна до66

  Adsorption of Lauric Acid on Zeolite 13X Modified by Surface-Active Substance

  Научни скуп6th International Scientific Conference “Contemporary Materials 2013“
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Zora Levi, Ljubica Vasiljević, Ivan Samelak, B Vasić, Saša Zeljković и Slavica Sladojević
  Страна од65
  Страна до65

  Adsorption of Nitrogen on Cation-Modified 13X Zeolites

  Научни скуп45 International October Conference on Mining and Metallurgy
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2013
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić и Slavica Sladojević
  Страна од806
  Страна до812

  Kinetics of Sucrose Inversion in Mixed Solutions

  Научни скуп“Contemporary Materials 2013“
  ПубликацијаThe Book of Abstracts
  Година2013
  АуториBranko Škundrić, A Gužvić, Slavica Sladojević, Ljubica Vasiljević, Saša Zeljković, M Dragoljić и Jelena Penavin-Škundrić
  Страна од63
  Страна до63

  Adsorpcija kobalta i bakra iz vodenih rastvora na Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskitu

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga 19
  Година2013
  АуториSaša Zeljković, Jelena Penavin-Škundrić, T Ivas, Dijana Jelić, Зора Леви, D Vranković и S Vujnić
  Страна од129
  Страна до137

  Ammonium Ion Adsorption on Natural Zeolite Tuff and on Faujasite, Described by Dubinin Theory

  Научни скупSix International Scientific Confrence Contemporary Materials 2013
  ПубликацијаPrograme and the Book of Abstracts
  Година2013
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Рада Петровић, Бранко Шкундрић, Зора Леви, Б Васић и Дарко Бодрожа
  Страна од68
  Страна до68

  Karakteristike površine klinoptilolita u procesima adsorpcije

  Научни скупIX Naučno-stručni simpozij sa međunarodnim učešćem "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2012
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Branko Škundrić, Saša Zeljković, Zora Levi, Rada Petrović, Slavica Sladojević и Sanja Krnetić
  Страна од257
  Страна до263

  Испитивање адсорпције амонијака на La0,85Sr0,15MnO3-δ и La0,6Sr0,4Fe0,8Co0,2O3-δ,

  Научни скупПети међународни научни скуп - Савремени материјали 2012
  Година2012
  АуториСаша Зељковић, Jelena Penavin-Škundrić, Славица Сладојевић, Dragoljub Vranković, Goran Kriummenacher и Јелена Ристановић
  Страна од65

  Studija adsorpcije fenola iz vodene sredine na modifikovanoj alumini

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga 17
  Година2012
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Jovan Škundrić, Darko Bodroža и Branko Škundrić
  Страна од525
  Страна до536

  Značaj i efikasnost modifikovanih zeolita kao materijala za pripremu katalizatora

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga sažetaka/The Book of Abstracts
  Година2011
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Dijana Jelić, Rada Petrović, Nedeljko Čegar и Slavica Sladojević
  Страна од84
  Страна до85

  Mehanizam adsorpcije fenola na alumosilikatnim materijalima u funkciji pH sredine

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2011
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Nedeljko Čegar и Branko Škundrić
  Страна од71
  Страна до79

  Komparativna istraživanja adsorpcije fenola na alumosilikatnim materijalima i prirodnom uglju rudnika Stanari

  Научни скупReciklažne tehnologije i održivi razvoj
  ПубликацијаProceedings
  Година2010
  АуториЗора Леви, Jovan Škundrić и Jelena Penavin-Škundrić
  Страна од318
  Страна до326

  Promjena sastava mineralne vode Guber-Srebrenica u zavisnosti od vrste ambalaže

  Научни скупСавремени материјали
  ПубликацијаKnjiga XVII, Savremeni materijali, Banja Luka
  Година2010
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Љиљана Вукић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић и Љубица Васиљевић
  Страна од193
  Страна до202

  Uticaj površinski aktivne materije-PAM na adsorpcione osobine mordenita

  Научни скупVIII Naučno/stručni simpozij "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2010
  АуториЗора Леви, Darko Bodroža, Slavica Sladojević, Dragica Lazić, Jelena Penavin-Škundrić и Pero Dugić
  Страна од261
  Страна до267

  Ispitivanje kvaliteta gline i mogućnosti njene eksploatacije sa lokaliteta “Ulice”

  Научни скупVIII Naučno/stručni simpozij "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2010
  АуториДрагица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић, Р Смиљанић, Д Кешељ и Д Смиљанић
  Страна од201
  Страна до206

  Determination of Dubinin-Radushkevich Adsorption Isotherm for the Amonia-Natural Clinoptilolite Systems

  Научни скупIX Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2010
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Slavica Sladojević, Dragica Lazić, Branko Škundrić и Saša Zeljković
  Страна од19
  Страна до20

  Spektrofotometrijsko praćenje adsorpcije nekih organskih boja na zeolitima

  Научни скупIX Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  ПубликацијаZbornik izvoda radova
  Година2010
  АуториSlavica Sladojević, Jelena Penavin-Škundrić, Darko Bodroža, Dragica Lazić, Ljubica Vasiljević и Branko Škundrić
  Страна од21
  Страна до22

  Surface Chemistry of the BETA Zeolites

  Научни скупInternational Scientific Conference “Contemporary Materials“
  ПубликацијаThe Book of Abstracts
  Година2010
  АуториSlavica Sladojević, Branko Škundrić, Darko Bodroža, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić и Suzana Vujasinović
  Страна од71
  Страна до72

  Ispitivanje adsorpcionih mogućnosti CaFeO3 perovskita

  Научни скупVIII Naučno/stručni simpozij "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2010
  АуториСлавица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Дарко Бодрожа и Саша Зељковић
  Страна од255
  Страна до260

  Neorganski oksidi modifikovani surfaktantima kao adsorbensi za organske supstrate

  Научни скупSavremeni materijali
  ПубликацијаKnjiga radova
  Година2010
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Nedeljko Čegar, Saša Zeljković, Slavica Sladojević, Branko Škundrić и Dragica Lazić
  Страна од247
  Страна до257

  Ispitivanje kvaliteta mineralnih voda Vitiničkog Kiseljaka

  Научни скуп Инжењерство, материјали и менаџмент у процесној индустрији
  ПубликацијаZbornik radova, I međunarodni kongres “Inženjerstvo, materijali i menandžment u procesnoj industriji, Jahorina
  Година2009
  АуториДрагица Лазић, Никола Дрмоњић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић, Радмила Мацура и Бранко Шкундрић
  Страна од548
  Страна до551

  Stabilnost ortofenantrolinskog kompleksa gvožđa u različitim kompozitima

  Научни скупСавремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаZbornik radova,VIII Simpozijum s međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Година2009
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Љубица Васиљевић, Драгана Благојевић и Зоран Обреновић
  Страна од81
  Страна до87

  Upravljanje kvalitetom mineralne vode Crni Guber Srebrenica

  Научни скупМајска конференција о стратегијском менаџменту
  ПубликацијаZbornik radova, Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Zaječar
  Година2009
  АуториДрагана Благојевић, Драгица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љиљана Вукић, Љубица Васиљевић, Радмила Мацура и Бранко Шкундрић
  Страна од600
  Страна до607

  ДЈЕЛОВАЊЕ ИНХИБИТОРА ОКСИДАЦИЈЕ У СОЛВЕНТНОМ РАФИНИСАНОМ БАЗНОМ УЉУ КАО ДОПРИНОС ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  Научни скупСАВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДОВА
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2008
  АуториРадмила Мацура-Страјин, Перо Дугић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгица Лазић и Мирко Петковић
  Страна од145
  Страна до153

  Fizičkohemijska identifikacija katjon modifikovanih zeolita tipa A

  Научни скупVIII Savjetovanje hemičara i tehnologa RS
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториЗора Леви, Jelena Penavin-Škundrić, Nedeljko Čegar, Dragica Lazić и Darko Bodroža
  Страна од85
  Страна до95

  ДЈЕЛОВАЊЕ ИНХИБИТОРА ОКСИДАЦИЈЕ У СИНТЕТИЧКИМ БАЗНИМ УЉИМА

  Научни скупСавремени материјали
  ПубликацијаКњига 8
  Година2008
  АуториРадмила Мацура-Страјин, Перо Дугић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Драгица Лазић и Мирко Петковић
  Страна од261
  Страна до277

  Uticaj kaustičnog odnosa autoklavne pulpe na stabilnost autoklavnog mulja

  Научни скупVII Naučno/stručnoi simpozij "Metalni i nemetalni materijali"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић и Зора Поповић
  Страна од75
  Страна до80

  Thermal Processing of La0.7Ca0.3FeO3+d Perovskite by Microwave Irradiation

  Научни скуп7th Scientific/Research Symposium with International Participation
  ПубликацијаProceedings
  Година2008
  АуториСаша Зељковић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић и Тони Ивас
  Страна од417
  Страна до421

  Uticaj sastava i strukture zeolita na njegove adsorpcione karakteristike

  Научни скупVII naučno stručni simpozij Metalni i nemetalni materijali
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2008
  АуториСлавица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Драгица Лазић, Сања Крнетић, Сузана Вујасиновић и Саша Зељковић
  Страна од423
  Страна до428

  Адсорпција на дијатомејској земљи модификованој површински активним супстанцама

  Научни скупVIII Савјетовање хемичара и технолога РС
  ПубликацијаЗборник извода радова
  Година2008
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Недељко Чегар, Славица Сладојевић, Саша Зељковић и Бранко Шкундрић
  Страна од28
  Страна до28

  Uticaj ambalažiranja i uslova skladištenja na sastav mineralne vode Guber-Srebrenica

  Научни скупСавремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаZbornik radova, VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Savremene tehnologije i privredni razvoj”, Leskovac
  Година2007
  АуториДрагана Арежина, Драгица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Љиљана Вукић
  Страна од168
  Страна до176

  Zavisnost sadržaja α-Al2O3 u glinici od parametara kalcinacije

  Научни скупXLV Саветовање Српског хемијског друштва
  ПубликацијаKnjiga radova, XLV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad
  Година2007
  АуториДрагица Лазић, Бранко Шкундрић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић и Драгана Благојевић
  Страна од224
  Страна до227

  Mogućnost uklanjanja amonijaka iz otpadne vode adsorpcijom pomoću alumosilikatnih uzoraka

  Научни скупMetallic and Nonmetallic Inorganic Materials
  ПубликацијаProceedings
  Година2006
  АуториЗора Леви, Nedeljko Čegar, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić, Branko Škundrić и Ljubica Vasiljević
  Страна од573
  Страна до578

  Perovskiti, novi nanomaterijali u ekologiji

  Научни скупIV Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije
  ПубликацијаKnjiga kratkih sadržaja/Book of Abstracts
  Година2006
  АуториSaša Zeljković, Jelena Penavin-Škundrić, Dragica Lazić и Slavica Sladojević
  Страна од149
  Страна до150

  Influence of Temperature on Level of Leaching of the Indian Bauxite

  Научни скупVI naučno stručni simpozij Metalni i nemetalni materijali
  ПубликацијаProceedings
  Година2006
  АуториДрагица Лазић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Љубица Васиљевић, Славица Сладојевић, Гордана Остојић и Д Марјановић
  Страна од323
  Страна до328

  Spectrophotometric Observation of Methyl Violet Adsorption on FAU Type Zeolites

  Научни скуп38th IOCMM
  ПубликацијаProceedings
  Година2006
  АуториСлавица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић, Недељко Чегар и Драгица Лазић
  Страна од774
  Страна до780

  Analysis and Characterization of Some Ore Formations from the Area of the Republika Srpska

  Научни скупXX International Serbian Symposium on Mineral Proceedings
  ПубликацијаProceedings
  Година2006
  АуториСања Крнетић, Jelena Пенавин-Шкундрић, Драгица Лазић, Славица Сладојевић, Бранко Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од308
  Страна до315

  Зеолити и екологија - покушај контролисаног адсорбовања штетних материја из воде

  Научни скупЕкологија, здравље, рад, спорт
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2006
  АуториСлавица Сладојевић, Зора Леви, Бранко Шкундрић, Јасна Виндакијевић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од125
  Страна до134

  Possibility of Use of Tuffs from the Republika Srpska Locations as Adsorbents for Acid-Basic Ingridients in Liquid Waste

  Научни скуп13th Scientific and Professional Conference on Natural Resources and Environmental Protection “Ecological Truth“
  ПубликацијаProceedings
  Година2005
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Зора Леви, Slavica Sladojević, Branko Škundrić, Nedeljko Čegar, Ljiljana Šušnjar и Svjetlana Sredić
  Страна од405
  Страна до412

  Study of Behaviour of Alumosilicate Ore Manifestations as Adsorbents after Acid Activation

  Научни скуп13th Scientific and Professional Conference on Natural Resources and Environmental Protection
  ПубликацијаEcological Truth
  Година2005
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Зора Леви, Nedeljko Čegar, Branko Škundrić и Dragica Lazić
  Страна од99
  Страна до104

  Mineralne asocijacije klase alumosilikata serpentinske zone Potkozarja kao adsorbensi

  Научни скупVI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj“
  ПубликацијаZbornik izvoda radova/ Book of Abstracts
  Година2005
  АуториJelena Penavin-Škundrić, Slavica Sladojević, Branko Škundrić, Nedeljko Čegar, Zora Levi и Lj Šušnjar
  Страна од277
  Страна до278

  Hidroliza formamida u vodenom metanolu

  Научни скупVI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj
  ПубликацијаZbornik izvoda radova/Book of Abstracts
  Година2005
  АуториBranko Škundrić, Jelena Penavin-Škundrić, Nedeljko Čegar и Slavica Sladojević
  Страна од233
  Страна до234

  Adsorpcija metilvioleta na Y zeolitu

  Научни скупXLIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva
  ПубликацијаIzvodi radova
  Година2005
  АуториСлавица Сладојевић, Jelena Penavin-Škundrić, Nedeljko Čegar, Dragica Lazić и Branko Škundrić
  Страна од22
  Страна до22

  MFI Zeolites as Catalysts in Some Organic Reactions

  Научни скуп37th IOCMM
  ПубликацијаProceedings
  Година2005
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Славица Сладојевић, Бранко Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од515
  Страна до520

  Адсорпционе могућности диатомејске земље, бентонита и ZSM-5 зеолита при третману отпадних вода

  Научни скупXLIII саветовање Српског хемијског друштва,
  ПубликацијаПрограм и кратки изводи радова
  Година2005
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Бранко Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од44
  Страна до44

  Some Aspects of Adsorption and Kinetics of Reactions on Mordenites

  Научни скуп36th IOCMM
  ПубликацијаProceedings
  Година2004
  АуториБранко Шкундрић, Славица Сладојевић, Недељко Чегар и Јелена Пенавин-Шкундрић
  Страна од424
  Страна до429

  Kinetika konverzije dietiletra na zeolitima

  Научни скупV Simpozijum Savremene tehnologije i privredni razvoj
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2004
  АуториБранко Шкундрић, Славица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић и Недељко Чегар
  Страна од18
  Страна до29

  Influence of Acid Activation and Ion-Exchange on Adsorption Properties of Certain Alumosilicate

  Научни скупXLII Саветовање Српског хемијског друштва
  ПубликацијаПрограм и изводи радова
  Година2004
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Бранко Шкундрић, Недељко Чегар и Драгица Лазић
  Страна од229
  Страна до229

  Моделирање особина зеолита класе фожасита јонима литијума и мангана

  Научни скупVI Симпозијум савремене технологије и привредни развој
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2004
  АуториЗора Леви, Јелена Пенавин-Шкундрић, Недељко Чегар, Бранко Шкундрић и Драгица Лазић

  Zeolites as Adsorbents for Methyl Violet from Water Solutions

  Научни скуп35th IOCMM
  ПубликацијаProceedings
  Година2003
  АуториБранко Шкундрић, Славица Сладојевић, Јелена Пенавин-Шкундрић, Недељко Чегар и Драгица Лазић
  Страна од417
  Страна до423

  Јони метала у структури зеолита и специфична површина

  Научни скупЗборник природно-математичких наука
  ПубликацијаЗборник природно-математичких наука
  Година2002
  АуториБранко Шкундрић, Недељко Чегар, Зора Леви и Јелена Пенавин-Шкундрић
  Страна од69
  Страна до79

Књиге

  Општа хемија

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, О.Ј. Технолошки факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-54-49-4
  Година2014
  АуториЗора Леви и Јелена Пенавин-Шкундрић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна271

  Стехиометрија II

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, О.Ј. Технолошки факултет Бања Лука
  ISBN978-99938-54-29-6
  Година2009
  АуториЈелена Пенавин-Шкундрић, Зора Леви, Недељко Чегар, Бранко Шкундрић и Бранимир Вујачић
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна275