Navigation

prof. dr Darko Lukić
redovni profesor

053/241-129
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija redovni profesor September 10, 2013

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07ZNJVP Zdravstvena njega u vanrednim prilikama
OZNJ07HNJHB Hirurgija i njega hirurških bolesnika
OZNJ16ZNJKSK Zdravstvena njega u kriznim situacijama i katastrofama
OZNJ16ZNJHB Zdravstvena njega hirurških bolesnika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Definisanje vaskularnih kožnih teritorija septokutanih krvnih sudova podlaktice sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu u hirurgiji fasciokutanih reženjeva

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Ljilja Latinović, Olivera Kosovac, and Darko Lukić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 36

  Mikrohirurška anatomija septokutanih krvnih sudova zadnje međukoštane arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Marinko Domuzin, and Darko Lukić
  Volumen 21(2)
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 131
  Veb adresa www.ukcs.ba

Radovi sa skupova

  Bračna neplodnost

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić, and Vladimir Perendija
  Strana od 121
  Strana do 128

  Polno prenosive bolesti (sexually transmitted diseases) – Najčešća polno prenosiva oboljenja u adolescenciji.

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić, and Vladimir Perendija
  Strana od 129
  Strana do 133

  Prevencija vertikalne transmisije HIV-a (PMTCT)

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Vladimir Perendija, Nenad Babić, Sanja Sibinčić, and Darko Lukić
  Strana od 135
  Strana do 140

  Značaj zakonske regulative kojom se uređuju uslovi i postupak za prekid trudnoće

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Nenad Babić, Vladimir Perendija, Sanja Sibinčić, and Darko Lukić
  Strana od 57
  Strana do 70

Knjige

  Reproduktivno zdravlje - uslov opstanka

  Izdavač Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
  ISBN 978-99955-92-99-8
  Godina 2017
  Autori Nenad Babić, Bojana Berić, Ranka Kalinić, Darko Lukić, Irena Sara Manović, Draško Marinković, Vladimir Perendija, Mirjana Rašević, Katarina Sedlecki, Sanja Sibinčić, Daniela Telebak, and Jovan Ćulum
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 311