Navigation

prof. dr Zdravko Todorović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-051
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za poslovnu ekonomiju, menadžment i marketing
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija redovni profesor December 24, 2009
Menadžment redovni profesor December 24, 2009

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2O14IARM Napredna metodologija istraživanja
2O14IOM Operativni menadžment
2I18TPST Poslovni sistemi u turizmu
2O14AMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14BMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14JMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14MMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14PMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O14RMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O18TMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2O19KMNR Metodologija naučno-istraživačkog rada
Akademske studije drugog ciklusa,Akademske studije prvog ciklusa
2MNIR Metodologija naučno-istraživačkog rada
2TKiKU Transnacionalne kompanije i korporatvivno upravljanje
Akademske studije prvog ciklusa
1EP Ekonomika preduzeća
O14EPR Ekonomika preduzeća
O2018IEPR Ekonomika preduzeća
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14PEME Ekonomija za menadžere
3I14PSPL Strateško planiranje
3O14MIE Metode istraživanja u ekonomskoj nauci

Šumarski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
DSMNIR Metodologija naučno istraživačkog rada

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Transparentnost u korporativnom upravljanju

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zdravko Todorović, Saša Bunić, and Igor Todorović
  Volumen 19
  Strana od 9
  Strana do 42
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  International aid and principal-agent relationship: evidence from BiH

  Časopis Montenegrin Journal of Economics
  Godina 2013
  Autori Goran Dostić, Zdravko Todorović, and Igor Todorović
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 115
  Strana do 126
  Veb adresa http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/115-126_dostic_z._todorovic_and_i._todorovic.pdf

  Poboljšanje uspješnosti poslovanja javnih preduzeća primjenom korporativnog upravljanja

  DOI 10.7251/ACE1318131T
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zdravko Todorović and Matea Zlatković
  Volumen 11
  Broj 18
  Strana od 131
  Strana do 167
  Veb adresa www.actaeconomica.efbl.org/

  KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I INVESTICIONA ULAGANJA

  Časopis NOVI EKONOMIST Časopis za ekonomsku teoriju i praksu
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović and Igor Todorović
  Volumen 11
  Strana od 65
  Strana do 68
  Veb adresa http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist%2011%20-%20final.pdf

  Compliance with modern legislation of corporate governance and its implementation in companies

  Časopis Montenegrin Journal of Economics
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović and Igor Todorović
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 309
  Strana do 318
  Veb adresa http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/mje_2012_v08-n02-a27.pdf

Radovi sa skupova

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš, and Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović, and Zdravko Todorović

  Porodične firme kao faktor razvoja ekonomije

  Naučni skup Deveti međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju - male ekonomije i nove paradigme ekonomskog rasta
  Godina 2015
  Autori Zdravko Todorović and Igor Todorović
  Strana od 235
  Strana do 244

  Measurement and implementation of corporate governance in public sector

  Naučni skup 18th International Scientific Conference SM2013: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management
  Godina 2013
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Rentabilnost poslovanja i korporativno upravljanje u javnim preduzećima

  Naučni skup 7. međunarodni simpozijuma o korporativnom upravljanju – Primjena strategija, politika i modela korporativnog upravljanja do prevladavanja krize
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zdravko Todorović, Igor Todorović, and Matea Zlatković
  Strana od 165
  Strana do 192

  Corporate governance based on knowledge as a factor of development companies

  Naučni skup 18th Conference Technology, Culture and Development - Western Balkan on the road to the European Union
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Korporativno upravljanje i rentabilnost preduzeća

  Naučni skup Šesti međunarodni simpozijum „Korporativno upravljanje-motor ili olovne noge razvoja“, Savez Računovođa i revizora RS
  Godina 2011
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Poboljšanje strategijskog upravljanja na osnovu principa korporativne društvene odgovornost

  Naučni skup XV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Godina 2010
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Mjerenje performansi strategijskog menadžmenta u preduzećima u Republici Srpskoj

  Naučni skup XIV internacionalni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Godina 2009
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Uticaj zakona o privrednim društvima RS na kvalitet korporativnog upravljanja

  Naučni skup Savez Računovođa i revizora RS, Treći simpozijum – U susret zakonu o privrednim društvima u RS
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović
  Strana od 145
  Strana do 167

  Korporativno upravljanje u RS – stanje i perspektive

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Uticaj klasične škole strategijskog menadžmenta na uspješnost akcionarskih preduzeća u RS

  Naučni skup Tehnološke inovacije – generator privrednog razvoja,
  Godina 2008
  Autori Igor Todorović and Zdravko Todorović

  Poboljšanje korporativnog upravljanja u preduzećima u državnom vlasništvu

  Naučni skup Savez Računovođa i revizora RS, Drugi simpozijum - Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća
  Publikacija Zbornik radova - Savez Računovođa i revizora RS, Drugi simpozijum - Korporativno upravljanje kao determinanta konkurentske sposobnosti preduzeća
  Godina 2007
  Autori Zdravko Todorović and Igor Todorović
  Strana od 175
  Strana do 195

Knjige

  Metodologija naučnog istraživanja u ekonomiji

  Izdavač Ekonomski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-46-61-1
  Godina 2015
  Autori Zdravko Todorović and Igor Todorović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 241