Navigation

prof. dr Goran Grahovac
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Katedre
 • Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta-Katedra za sportove na vodi i u vodi
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Kineziologija u sportu vanredni profesor December 22, 2016

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Akademske studije drugog ciklusa
MON12IND Individualni sportovi
Akademske studije prvog ciklusa
1NDSS-P Dijagnostika i selekcija u plivanju
1NKPPKT-P Kondiciona priprema, programiranje i kontrola treninga plivanja
1NMT-P Metodika treninga plivanja
1NPLI1 Plivanje I
1NPLI2 Plivanje II
1NSA-P Strukturalna analiza plivanja
1SBS Bazični sportovi
1SKTMJuSP Mjerenje u sportu
1SPLI Plivanje
OSN20BMA Bazične motoričke aktivnosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  IMPACT OF CREATINE MONOHYDRATE ON BODY MASS OF SWIMMERS

  DOI 10.7251/COMEN2002169G
  Časopis Contemporary Materials ; Academy of Sciences and Arts of Republic of Srpska
  Godina 2020
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, Milomir Trivun, and Goran Pašić
  Volumen XI
  Broj 2 (2020)
  Strana od 169
  Strana do 177
  Veb adresa savremenimaterijali.info

  KREATIN KAO DODATAK U ISHRANI I EFEKTI NA PLIVANJE

  DOI 10.7251/SIZSR0119012G
  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2019
  Autori Goran Grahovac, Bojan Guzina, and Goran Pašić
  Volumen XIV
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 22
  Veb adresa www.sportizdravlje.rs.ba

  Modelovanje treninga za procjenu preciznosti kod vaterpolista razlicitog kvalitativnog nivoa

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina, Milomir Trivun, and Goran Grahovac
  Broj 3
  Strana od 4
  Strana do 12

  AEROBIC CYCLING KAO DODATNI SADRŽAJ U KONDICIONOJ PRIPREMI PLIVAČA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Saša Jovanović
  Broj 1-2
  Strana od 52
  Strana do 60

  EFEKTI FREKVENCIJE ZAVESLAJA NA REZULTATSKU USPJEŠNOST PLIVANJA U PRIRODNIM USLOVIMA

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac and Milomir Trivun
  Strana od 33
  Strana do 39

  Analiza rezultata perspektivnog plivača

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2009
  Autori Goran Grahovac
  Strana od 79
  Strana do 82

  Uticaj hipoksičnog treninga na hematološke parametre

  Časopis AKTUELNOSTI
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac and Nenad Ponorac
  Strana od 238
  Strana do 240

  Uticaj hipoksičnog treninga na brzinu plivanja

  Časopis SPORT I ZDRAVLJE
  Godina 2008
  Autori Goran Grahovac and Nenad Ponorac
  Broj ISNN 1840-1031
  Strana od 76
  Strana do 80

Radovi sa skupova

  NEKE PROMENE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI KOD JAZZ PLESAČICA PRIMENOM SPECIFIČNIH VEŽBI ZA SKAKAČE U ATLETICI

  Naučni skup Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
  Publikacija Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
  Godina 2014
  Autori Saša Jovanović, Gorana Tešanović, Predrag Dragosavljević, and Goran Grahovac
  Strana od 566
  Strana do 570
  Veb adresa http://www.fsfvconference.rs/documents/zbornik_radova_2014.pdf

  EFEKTI NASTAVE PLIVANJA KLASIČNOG, BOLONJSKOG I VANREDNOG STUDIJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozijum-Nove tehnologii u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović, and Jovan Tošić
  Strana od 60
  Strana do 70

  PRELIMINARNI REKORDI PLIVAČA BOSNE I HERCEGOVINE U ZAVISNOSTI OD MJESTA POSTAVLJANJA

  Naučni skup 6. Međunarodni simpozium-Nove tehnologičen u sportu
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Besalet Kazazović, and Jovan Tošić
  Strana od 71
  Strana do 72

  REZULTATSKA USPJEŠNOST PRSNOG PLIVANJA FINALISTA NA 100 M MEĐUNARODNOG MITINGA 2011

  Naučni skup Sport Mont
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, and Besalet Kazazović

  Analiza rezultata vrhunskog plivaca u disciplini 100m mjesovito

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Strana od 362
  Strana do 367

  Karakteristike i faktori koji uticu na zamor sportista

  Naučni skup 3 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2013
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac
  Strana od 253
  Strana do 260

  Karakteristike sportskog treninga realizovanog u specificnim uslovima

  Naučni skup 4 Međunarodni kongres: Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Strana od 126
  Strana do 131

  Uticaj tehnicke pripremljenosti vaterpolista na preciznost suta prije i nakon pojave lokalnog zamora

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac

  Godisnji plan treninga plivaca APK 22 aprila Banja Luka

  Naučni skup 2 Međunarodna konferencija: Sportske nauke i zdravlje
  Godina 2012
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina

  Transformacioni procesi na rezultatsku uspješnost plivanja i ronjenja u prirodnim uslovima

  Naučni skup 4. Međunarodni simpozijum” Sport i zdravie”
  Godina 2011
  Autori Goran Grahovac, Milomir Trivun, Simo Vuković, and Željko Panić
  Strana od 180
  Strana do 183

  Analiza rezultata perspektivnog plivaca/Disciplina 100m kraul/

  Naučni skup 3 Međunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina

  Procjena miogenih parametara radno aktivne muskulature plivaca u kraul tehnici

  Naučni skup 3 Medjunarodni naucni kongres:Antropoloski aspekti sporta,fizickog vaspitanja i rekreacije
  Godina 2010
  Autori Bojan Guzina and Goran Grahovac

Knjige

  Bazične motoričke aktivnosti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-52-4
  Godina 2020
  Autori Goran Grahovac, Milinko Dabović, Vladimir Jakovljević, Goran Bošnjak, and Gorana Tešanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 404

  PLIVANJE Tehnike,Trening, Strategije

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci,Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
  ISBN 978-99938-38-41-8
  Godina 2016
  Autori Goran Grahovac and Bojan Guzina
  Tip knjige osnovni udžbenik