Navigation

OG07INF1 - Informatika 1

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
OG07INF11П + В4.5
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
The goal
Упознавање студената са актуелним развојем, утицајем и значајем рачунара. Оспособљавање за успјешно прихватање, праћење и примјену постојећих и нових информационих технологија. Оспособљавање студената да креирају и користе базе података у рјешавању инжењерских проблема.
The outcome
Утврђивање и стицање фундаменталних знања из постојећих и нових информационих технологија потребних за касније усвајање садржаја из стручних предмета грађевинске струке првенствено из области база података и информационих система.
Contents
Развој информатике. Информационо доба. Појам податка и информације. Информационе технологије. Хардвер рачунарских система. PC компоненте. I/O адаптери. Периферали Софтвер рачунарских система. Системски и апликативни софтвер. Оперативни системи. Рачунарске мреже: Врсте преноса података. Преносни медији. Интерфејс рачунара. Мултимрежне структуре. Мрежни протоколи. Рачунарске мреже: Мрежне технологије. Бежичне мрежне комуникација. Структура IP адресе. Модели мрежа и приступ Интернету. Заштита. Интернет. Електронске апликације. Методологије изградње информационих система. Моделирање као основа развоја базе података и информационог система. Информационо моделирање. Дефинисање детаљних захтјева. Дефинисање захтјева корисника. Технички предуслови. Креирање ЕР дијаграма. Креирање атрибута. Дефинисање пословних правила Дефинисање референцијалног интегритета. Апликативно моделирање. Генерисање шеме базе података. Израда апликације. Имплементација. Увођење. Тестирање. Вјежбе: Рачунарски систем, окружење. Word, вјежба, примјери. PowerPoint, вјежба. Excel: формати, функције и параметри, графикони, припрема за штампу. Excel, листе, филтри, шта-ако анализа, табелирање функција, вјежбе, примјери. Интернет сервиси и апликације. Erwin: модел, ентитети, атрибути, кључеви, релације, улоге, кардиналност. Erwin: креирање модела, примјери. Базе података – Access: креирање базе података, табеле, повезивање табела. Access: упити, форме, извјештаји. Access: макрои и модули. Access: примјери.
Methods of teaching
Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације.
Literature
  1. Ljubiša Preradović, Ratko Dejanović, "Informacione tehnologije za graditelje", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2014. (Original title)
  2. Ratko Dejanović, Ljubiša Preradović, "Softversko inženjerstvo", Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka, 2010. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Похађање наставе (5 бодова), два теоријска колоквијума (20 бодова), два практична колоквијума (30 бодова), семинарски рад и активност (15 бодова) и завршни испит (30 бодова).
Special indication
Студенти су обавезни да присуствују настави (морају остварити најмање 80 % присуства) и да раде све провјере знања (колоквијуме). На сваком тесту студенти су дужни да остваре минимум од 51% освојених бодова. Колоквијуми се одржавају у току семестра, а поправни током испитног рока. Завршни испит се одржава у оквиру испитних рокова.