Navigacija

Arhiva novosti

Održan sastanak u okviru STINT Erasmus+ projekta

Na Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u periodu od 13.6. do 16.6.2017. godine održan je sastanak u okviru međunarodnog projekta „Jačanje internacionalizacije na viskokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (skraćeno „ST...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku anatomskih preparata – Human Brain Multiple Frontal Sections, Special Senses; Clavicle; Radius; Ulna; Fibula i Half pelvis za potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u B...