Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme (oprema za elektroforezu, analitička vaga i pH metar) za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (u daljem tekstu: Korisnik) - Lot 2 - Analitička vaga i pH me...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga analize i izrade potrebnih komunikacijskih planova, te potrebnih dokumenata za upravljanje i kontrolu komunikacije za potrebe Medicinskog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga analize i izrade potrebnih komunikacijskih planova, te potrebnih dokumenata za upravljanje i kontrolu komunikacije za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci   Prilog: Obrazac realiz...

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka radova na izradi pregradnog zida i sanaciji električnih instalacija u laboratoriji za tekstilne tehnologije na Tehnološkom fakultetu UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka radova na izradi pregradnog zida i sanaciji električnih instalacija u laboratoriji za tekstilne tehnologije na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora