Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Otkrivanje biste Vuku Stefanoviću Karadžiću

6. novembra 2017. u 12 sati ispred Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, zakazano je oktrivanje biste Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika. Bista je poklon Generalnog konzulata Republike Srbije Banja Luka u saradnji sa kompan...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga laboratorijskih analiza zemljišta za potrebe realizacije projekta "Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske" Šumarskog fakulteta

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga laboratorijskih analiza zemljišta za potrebe realizacije projekta "Istraživanje uzroka sušenja šuma na području Republike Srpske" Šumarskog fakulteta. Prilog: Obrazac realizacije ugovora