Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja vozila za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge održavanja vozila za potrebe Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj LOT 2 Prilog: Odluku o izboru - LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora