Navigacija

Arhiva novosti

Preliminarni rezultati studentskih izbora

Objavljeni su preliminarni rezultati studentskih izbora održanih 22. novembra 2016. godine, na kojima su birani članovi Studentskog parlamenta i nastavno-naučnih/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije. Na preliminarne liste, koje se nalaze u prilogu, mo...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja monografije „Germanisti Beogradskog univerziteta“ za potrebe  Filološkog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja monografije „Germanisti Beogradskog univerziteta“ za potrebe  Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.                                                             Prilog: O...