Navigacija

Arhiva novosti

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. i 42. Zakona o studentskom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenta u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakult...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kompjuterskih programa u okviru Erazmus+ projekta „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kompjuterskih programa u okviru Erazmus+ projekta „Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu“ za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerz...

Gran pri za plakat studentu Stefanu Mijiću

U nizu uspjeha studenata smjera Grafički dizajn Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci,  na međunarodnom planu pridodat je još veliki uspjeh. Na Trećem međunarodnom bijenalu studentskog plakata u Lublinu u Poljskoj u organizaciji Univerziteta...