Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni sistemi)

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Arhitektonske tehnologije (arhitektonske konstrukcije, materijali u arhitekturi, instalacije u zgradama, fizika zgrade, tehnologija građenja i arhitektonski konstruktivni...

Akreditacija 16 studijskih programa

Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), predao je 27. decembra 2017. godine Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, prijave za akreditaciju 16 studijskih programa. Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta prof. dr S...

Besplatni kursevi stranih jezika

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, organizuje besplatne kurseve stranih jezika - engleskog, njemačkog, italijanskog, francuskog i ruskog jezika, za nastavnike, saradnike, administrativne radnike i studente Univerziteta u Banjoj Luci.   Na k...

STEPGRAD 2018 - Prvo obavještenje i poziv za prijavu radova

Poštovane kolege, Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da uzmete aktivno učešće u radu naučnog skupa sa međunarodnim učešćem “Savremena teorija i praksa u graditeljstvu XIII”, koja će biti održana 24. i 25. maja 2018. u Banjoj Luci. Naučni skup sa međunarod...