Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2 Prilog: Odluka o izboru - LOT 2

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta UBL – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1 Prilog: Odluka o izboru - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka advokatskih usluga zastupanja tuženog Univerziteta u Banjoj Luci – Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet u predmetu tužitelja Borivoja Kruškovića pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka advokatskih usluga zastupanja tuženog Univerziteta u Banjoj Luci – Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet u predmetu tužitelja Borivoja Kruškovića pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realiz...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na UBL za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor – LOT 2.   Prilog: Odluka o izboru LOT 2