Navigacija

Arhiva novosti

Trenutni projekti NearUS

Inicijativa NearUS će uspostaviti mrežu evropskih centara za istraživanje i inovacije širom Sjedinjenih Američkih Država (Network of European Research and Innovation Centres). Misija mreže je pružanje standardizovanih i prilagođenih usluga podrške za i...

Trenutni projekti NearUS

Inicijativa NearUS će uspostaviti mrežu evropskih centara za istraživanje i inovacije širom Sjedinjenih Američkih Država (Network of European Research and Innovation Centres). Misija mreže je pružanje standardizovanih i prilagođenih usluga podrške za i...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne repromaterijala za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne repromaterijala za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 2. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke plastenika za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke plastenika za potrebe realizacije projekta „Urbana poljoprivreda“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci LOT 1. Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku literature za potrebe realizacije Erazmus+ projekta STINT - „Jačanje internacionalizacije na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Otkrivanje biste Vuku Stefanoviću Karadžiću

6. novembra 2017. u 12 sati ispred Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, zakazano je oktrivanje biste Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika. Bista je poklon Generalnog konzulata Republike Srbije Banja Luka u saradnji sa kompan...