Navigacija

Predavač visoke škole

  Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 mr Dragana Vujić Visoka škola unutrašnjih poslava Kriminalistička taktika, metodika i operativa
2 mr Borislav Đukić Visoka škola unutrašnjih poslava Organizacija i nadležnost policije
3 mr Edina Heldić Smailagić Visoka škola unutrašnjih poslava Organizacija i poslovi policije