Navigacija

Viši asistenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 Marion  Evelyne Gouviac Filološki fakultet Specifični jezici - francuski jezik
2 mr Božana Babić Medicinski fakultet Patologija
3 Branka Bilbija, ma Prirodno-matematički fakulet Zoologija
4 mr Ozrenka Bjelobrk Babić Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske discipline
5 mr Dragana Blagojević Prirodno-matematički fakulet Analitička hemija
6 Mirjana Bogunović, ma Pravni fakultet Istorija prava i države
7 Mirjana Bogunović, ma Pravni fakultet Rimsko pravo
7 mr Ivan Vanja Boroja Prirodno-matematički fakultet Algebra i Geometrija
8 Nikolina  Bošnjak, ma Ekonomski fakultet Aktuarstvo
9 Nataša Bubić Pajić Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologija i kozmetologija
10 Anja Bundalo, ma Filološki fakultet Specifične književnosti - francuska književnost
11 mr Mladen Veletić Elektrotehnički fakultet Telekomunikacije
12 mr Dalibor Vranješ Medicinski fakultet Otorinolaringologija
13 Svjetalana Vranješ, ma Ekonomski fakultet Računovodstvo i revizija
14 mr Borislav Vukojević Fakultet političkih nauke Komunikologija
15 Jelena Gajić, ma Prirodno-matematički fakulet Matematička analiza i primjene
16 Sanda Gvero, ma Pravni fakultet Radno i socijalno pravo
17 Nina Govedar, ma Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
18 Žarko Grujić, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Saobraćajnice
19 mr Jelena Davidović Gidas Poljoprivredni fakultet Hortikultura
20 mr Vanja Daničić Šumarski fakultet Šumarska genetika i osnivanje šuma
21 Danijel Dojčinović, ma Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost
22 mr Želimir Dragić Filozofski fakultet Metodika razredne nastave
23 mr Miroslav Dragić Mašinski fakultet Industrijsko inženjerstvo i menadžment
24 mr Pavle Dragičević Filozofski fakultet Pomoćne istorijske nauke
25 mr Želimir Erić Medicinski fakultet Fiziologija
26 Dragana Zeljić, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Saobraćajnice
27 Matea Zlatković, ma Ekonomski fakultet Teorijska ekonomija
28 Nemanja Zlojutro, ma Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
29 Vesna Ivanović, ma Tehnološki fakultet Tekstilne tehnologije i inženjerstvo
30 mr Renata Josipović Medicinski fakultet Bolesti zuba
31 Goran Jotić, ma Mašinski fakultet Metrologija
32 mr Saša Jungić Medicinski fakultet Onkologija i radioterapija
33 mr Mirela Kajkut Zeljković Poljoprivredni fakultet Očuvanje genetičkih resursa
34 mr Ranka Knežević Medicinski fakultet Dječija i preventivna stomatologija
35 mr Tijana Kovačević Medicinski fakultet Farmakokinetika i klinička farmacija
36 mr Tijana Kovačević Medicinski fakultet Farmakokinetika i klinička farmacija
37 mr Saša Laloš Mašinski fakultet Mehanika fluida i hidropneumatski sistemi
38 mr Branislava Marjanović Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija
39 mr Tatjana Marković Basara Filozofski fakultet Klinička psihologija i psihoterapija
40 Saša Marković, ma Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
41 Goran Milašin, ma Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
42 Bojana Miodragović, ma Fakultet političkih nauke Posebne sociologija
43 mr Emir Muhić Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
44 mr Jelena Nikitović Poljoprivredni fakultet Očuvanje genetičkih resursa
45 mr Tatjana Nožica Radulović Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija
46 mr Aleksandar Pajkanović Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi
47 mr Vesna Paleksić Medicinski fakultet Medicina rada i sporta
48 mr Dragan Partalo Filozofski fakultet Opšta pedagogija
49 mr Vladimir Perendija Medicinski fakultet Ginekologija i opstetricija
50 mr Maja Petković Prirodno-matematički fakultet Zoologija
51 Sanja Pupac, ma Akademija umjetnosti Etnomuzikologija
52 mr Andrea Rakanović Radonjić Fakultet političkih nauke Područja socijalnog rada
53 mr Ivanka Rakita Medicinski fakultet Onkologija i radioterapija
54 mr Tatjana Risović Medicinski fakultet Oralna hirurgija
55 dr Dragana Roganović Medicinski fakultet Radiologija
56 mr Tatjana Roganović Medicinski fakultet Infektologija
57 mr Nina Rodić Vukmir Medicinski fakultet Epidemiologija
58 mr Ljiljana Stanivuković Medicinski fakultet Higijena
59 mr Sandra Stanivuković Poljoprivredni fakultet Očuvanje genetičkih resursa
60 mr Slobodan Stojnić Poljoprivredni fakultet Hortikultura
61 mr Ljiljana Suručić Prirodno-matematički fakulet Organska hemija
62 mr Teodora Talić Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija
63 Sanja Tucikešić, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Geodetska mjerenja, metrologija, premjer, račun izravnanja
64 mr Radmila Ubović Medicinski fakultet Medicina rada i sporta
65 Una Umićević, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonske konstrukcije, instalacije, tehnologija građenja, ekološki inženjering i menadžment u arhitekturi
66 mr Dino Hasanagić Prirodno-matematički fakulet Biohemija i molekularna biologija
67 mr Dragan Čomić Šumarski fakultet Ekonomika i organizacija u šumarstvu
68 mr Željko Šarić Filozofski fakultet Filozofska antropologija
69 mr Sanja Šehovac Prirodno-mateamtički fakultet Neorganska i nuklearna hemija
70 Dragana Šnjegota, ma Prirodno-matematički fakultet Genetika i nasljeđivanje