Navigacija

Asistenti

# Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 Ilija Baroš Medicinski fakultet Patologija
2 mr Igor Božić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
3 Dejan Vasić, ma Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Matematička, fizička i satelitska geodezija, geodetska astronomija, geodinamika i uspostavljanje geodetskih referentnim sistema, okvira i mreža
4 Biljana Gatarić Medicinski fakultet Farmaceutska tehnologija i kozmetologija
4 Dejan Došlić Filozofski fakultet Nacionalna istorija
5 mr Svjetlana Dragović Pravni fakultet Teorija prava i države
6 Mladen Janković Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske discipline
7 Danilo Kovač Filozofski fakultet Pomoćne istorijske nauke
8 Stojislav Konjević Medicinski fakultet Pedijatrija
9 Sonja Lero Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
10 Dragan Majkić Pravni fakultet Građansko pravo i građansko procesno pravo
11 Tijana Malinović Tehnološki fakultet Elektrohemijsko inženjerstvo
12 mr Milisav Marković Mašinski fakultet Materijali
13 David Mastikosa Akademija umjetnosti Umjetničko-teorijske discipline
14 Dragana Milijević Pravni fakultet Krivično pravo i krivično procesno pravo
15 Vladimir Mirošljević Medicinski fakultet Pedijatrija
16 Danica Momčičević Medicinski fakultet Interna medicina
17 Branislav Nikolić Filološki fakultet Specifični jezici - ruski jezik
18 Nikola Obradović Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
41 Boris Pančić Medicinski fakultet Interna medicina
19 Boris Petković Prirodno-matematički fakultet Matematička analiza i primjene
20 Dejan Pilipović Pravni fakultet Građansko pravo i građansko procesno pravo
7 Ratko Pilipović Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
21 Igor Popović Pravni fakultet Međunarodno pravo 
22 Maja Popović Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi
23 Marina Rakanović Prirodno-matematički fakultet Analitička hemija
24 Aleksandra Serdar Medicinski fakultet Pedijatrija
25 Mitar Simić Elektrotehnički fakultet Opšta elektrotehnika
26 Mladen Slijepčević Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Građevinske konstrukcije
18 Saša Smoljanović Skočić Medicinski fakultet Oftalmologija
27 Anica Stanković Stojnić Medicinski fakultet Medicinska biohemija
28 Gordana Tošić Mašinski fakultet Primijenjena mehanika
41 Andreja Figurek Medicinski fakultet Interna medicina
29 Mirka Šarović Vukajlović Medicinski fakultet Anatomija
30 Robert Švraka Pravni fakultet Teorija prava i države
31 Olivera Ševo Pravni fakultet Krivično pravo i krivično procesno pravo
32 Aleksandra Šinik Tehnološki fakultet Organske hemijske tehnologije
33 Milan Šipka Poljoprivredni fakultet Nauka o zemljištu