Navigacija

Vanredni profesori

# Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Biljana Antunović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonske tehnologije
2 dr Mirjana Arežina Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost
3 dr Duško Bogdanić Prirodno-matematički fakultet Algebra i geometrija
4 dr Dušanka Bundalo Elektrotehnički fakultet Računarske nauke
5 dr Milenko Vojvodić Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
6 dr Siniša Vučenović Prirodno-matematički fakultet Fizika kondenzovane materije
7 mr Slavica Gluvić Akademija umjetnosti Umjetničko teorijske discipline
8 dr Zdenka Gojković Medicinski fakultet Onkologija i radioterapija
9 dr Valentina Golubović Bugarski Mašinski fakultet Primijenjena mehanika
10 dr Slavko Grbić Medicinski fakultet Hirurgija
11 dr Dragana  Grujić Tehnološki fakultet Tekstilne tehnologije i inženjerstvo
12 dr Ljiljana  Došenović Poljoprivredni fakultet Hortikultura
13 dr Goran Dujakoivć Akademija umjetnosti Filmska i televizijska režija
14 dr Zoran Đerić Akademija umjetnosti Dramaturgija (scenario)
15 Mladen Đukić, ma Akademija umjetnosti Animirani film
16 Dr Mirjana Žabić Prirodno-matematički fakultet Biohemija i molekularna biologija
17 dr Ivana Zečević Filozofski fakultet Pedagoška i školska psihologija
18 dr Svjetlana  Janjić Tehnološki fakultet Tekstilne tehnologije i inženjerstvo
19 dr Milena Karapetrović Filozofski fakultet Ontologija
20 dr Danijela Kondić Poljoprivredni fakultet Ratarstvo
21 dr Elena Kostić-Trepetova Akademija umjetnosti Gluma
22 dr Milenko Krajišnik Ekonomski fakultet Međunarodna ekonomija
23 dr Ilija  Lalović Prirodno-matematički fakultet Informacione nauke i bioinformatika (razvoj softvera)
24 dr Zora Levi Prirodno-matematički fakultet Neorganska i nuklearna hemija
25 dr Radana Lukajić Filološki fakultet Specifične književnosti - francuska književnost
26 dr Adriana Ljubojević Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
27 dr Milka Mavija Medicinski fakultet Oftalmologija
28 dr Brane Mikanović Filozofski fakultet Opšta pedagogija
29 dr Dejan Mikerević Ekonomski fakultet Poslovne finansije
30 dr Igor  Milinković Pravni fakultet Teorija prava i države
31 dr Brankica Milojević Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam i planiranje prostora
32 dr Zorica Nikitović Filološki fakultet Specifični jezici - srpski jezik
33 dr Jelenka Pandurević Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost
34 dr  Duško  Pevulja Filološki fakultet Specifične književnosti - srpska književnost
35 dr Saša Petković Ekonomski fakultet Preduzetnička ekonomija
36 dr Borko Petrović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Kineziologija u sportu
36 dr Rada Petrović Prirodno-matematički fakultet Fizička hemija
37 dr Goran  Popović Ekonomski fakultet Teorijska ekonomija
38 dr Strain  Posavljak Mašinski fakultet Primijenjena mehanika
38 dr Branko Predojević Prirodno-matematički fakultet Eksperimentalna fizika
39 dr Tamara Pribišev Beleslin Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada
39 dr Sanja Radetić Lovrić Filozofski fakultet Socijalna i organizacijska psihologija
40 dr Ljubomir Radoš Poljoprivredni fakultet Genetika i oplemenjivanje poljoprivrednih biljaka
41 dr Branka  Rodić Grabovac Prirodno-matematički fakultet Organska hemija
42 mr Dunja Simić Akademija umjetnosti Reprodukcija muzika
43 dr Slobodan Simović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Teorija, metodika i metodologija u fizičkom vaspitanju i sportu
44 dr Tanja Stanković Janković Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada
45 dr Gordana Stefanovski Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija
46 dr Mihajlo Stefanovski Medicinski fakultet Fizikalna medicina i rehabilitacija
47 dr Ljiljana Tadić Latinović Medicinski fakultet Patologija
48 dr Momir  Ćelić Prirodno-matematički fakultet Matematička analiza i primjene
49 dr Miljan Cvetković Poljoprivredni fakultet Hortikultura
50 dr Čedomir Crnogorac Prirodno-matematički fakultet Zaštita životne sredine
51 dr Đorđe Čiča Mašinski fakultet Proizvodno mašinstvo
52 dr Aleksandra Šindić Radić Filozofski fakultet Metodika vaspitno-obrazovnog rada
53 dr Saša Šmulja Filozofski fakultet Opšte studija književnosti