Navigacija

Nastavnik stranog jezika

  Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 mr Nevena Vučen Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
2 Jelena Gavranović Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
3 mr Martina Knežević Filološki fakultet Specifični jezici - italijanski jezik
4 Jelena Pažin, ma Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik
5 mr Andrijana Stokić Penda Filološki fakultet Specifični jezici - engleski jezik